Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Obálka knihy
Autor:
Hrdý Milan, Strouhal Jiří
Nakladatel:
Wolters Kluwer
Vydáno:
10/2010
Popis:
UČEBNICE.

Kniha Finanční řízení je primárně určena pro studenty specializace Účetní expert v rámci Institutu certifikace účetních, ale zajímavé informace v ní určitě najdou také studenti vysokých škol ekonomického zaměření a odborná veřejnost. Kniha odpovídá pokročilému stupni znalostí podle účetních standardů ACCA. Je rozdělena do 23 kapitol, jednotlivé kapitoly jsou pak zpracovány s různým stupněm obtížnosti v závislosti na požadavcích systému certifikace účetních. Některé kapitoly obsahují pouze základní teoretické přehledné informace, další pak kromě podrobných informací teoretických rovněž typové řešené příklady a klíčové kapitoly obsahují kromě podrobné teoretické analýzy také řešené komplexní případové studie. Oba autoři disponují značnými zkušenostmi jak v teoretické, praktické i pedagogické rovině v oblasti finančního řízení a napsali v této oblasti mnoho publikací, z nichž některé vyšly také v našem nakladatelství.

OBSAH
1 KONFLIKT ZÁJMŮ MANAGEMENTU A AKCIONÁŘŮ
1.1 Rozdílnost zájmů managementu a akcionářů
1.2 Náklady zastoupení a jejich příčina
2 REPETITORIUM Z MANAŽERSKÝCH FINANCÍ
2.1 Úvod
2.2 Investiční rozhodování
2.3 Náklady kapitálu
2.4 Finanční plánování
2.5 Finanční trh
2.5.1 Peněžní trh
2.5.2 Kapitálový trh
2.5.3 Klasifi kace cenných papírů
2.6 Zdanění a fi nanční řízení
2.6.1 Daně obecně
2.6.2 Daňové versus účetní odpisy
2.6.2.1 Účetní odpisy
2.6.2.2 Daňové odpisy
2.6.3 Vliv zdanění na investiční rozhodování
2.7 Peněžní toky v cizí měně
2.7.1 Cizoměnové peněžní toky z investice
2.7.2 Vliv cizoměnových peněžních toků na čistou současnou hodnotu
2.8 Etika ve fi nančním řízení
3 FORMULACE FINANČNÍ STRATEGIE
3.1 Optimální kapitálová struktura firmy
3.1.1 Přehled základních teorií optimalizace a doporučený postup
3.1.2 Význam a identifi kace průměrných nákladů kapitálu podniku
3.1.3 Optimální výše kapitálových výdajů
3.1.4 Indiferentní kapitálová struktura
3.1.5 Příklady
3.2 Sledování kapitálových investic a systém řízení rizik
4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ
4.1 Čistá současná hodnota včetně vlivu inflace, cenových nárůstů, daní i optimalizace kapitálové struktury
4.2 Vnitřní výnosové procento
4.3 Plánované cash flow podniku
4.4 Hodnota (oceňování) podniku založená na peněžních tocích
4.5 Teorie hierarchického pořádku, klasická teorie kapitálové struktury
4.6 Použití simulace Monte Carlo na hodnocení investic
5 AKVIZICE A FÚZE JAKO METODA EXPANZE
6 ZHODNOCENÍ PLÁNOVANÉ AKVIZICE FINANČNÍ ŘÍZENÍ
6 7 DOPAD AKVIZIC NA BOHATSTVÍ AKCIONÁŘŮ
8 SYNERGIE TRŽEB, NÁKLADŮ A FINANČNÍ SYNERGIE
9 OCEŇOVÁNÍ AKVIZIC A FÚZÍ
10 DOPAD AKVIZIC NA RIZIKOVÝ PROFIL NABYVATELE
10.1 Model založený na účetní hodnotě – jako ocenění akvizice, která nemění
fi nanční riziko ani riziko podnikání nabyvatele
10.2 Komparativní tržní metody – jako ocenění akvizice, která ovlivní finanční riziko i riziko nabyvatele
10.3 Modely cash fl ow (EVA, MVA) – jako ocenění akvizice, která ovlivní finanční riziko i riziko podnikání nabyvatele
11 PRÁVNÍ RÁMEC AKVIZIC A FÚZÍ
12 FINANCOVÁNÍ AKVIZIC A FÚZÍ
13 PŘEDVÍDÁNÍ ÚPADKU PODNIKU, RIZIKO ÚPADKU, MODELY Z A ZETA SCORE 14 ROZDÍLY MEZI PODNIKY NA ROZVOJOVÝCH A ROZVINUTÝCH TRZÍCH, PODMÍNKY MÍSTNÍ REGULACE A MÍSTNÍHO
FINANČNÍHO TRHU
15 FINANČNÍ REKONSTRUKCE JAKO ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO PROBLÉMU PODNIKU, DOPAD NA KAPITÁLOVÉ TRHY, POSKYTOVATELE VÝPŮJČNÍHO KAPITÁLU
16 STRATEGIE REORGANIZACE A JEJÍ VÝHODY A NEVÝHODY
17 MANAGEMENT BUY-OUT A BUY-IN
18 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
18.1 Devizový trh a eliminace rizik
18.1.1 Devizový trh
18.1.2 Devizová expozice
18.1.2.1 Transakční expozice
18.1.2.2 Translační expozice
18.1.2.3 Ekonomická expozice
18.1.3 Eliminace rizik prostřednictvím derivátových kontraktů
18.1.3.1 Měnové riziko
18.1.3.2 Úrokové riziko
18.1.3.3 Jiné cenové riziko
18.1.3.4 Účetní koncept zajištění
18.2 Pevné termínované operace
18.2.1 Forwardy a futures
18.2.2 Swapové operace
18.3 Opční kontrakty
18.3.1 Oceňování opčních kontraktů
18.3.1.1 Faktory ovlivňující hodnotu opční prémie
18.3.1.2 Modely pro ocenění opční prémie
18.3.1.3 Analýza citlivosti
18.3.2 Opční strategie jako nástroj treasury managementu
18.4 Reporting rizik

Brožovaná, 228 stran.
Cena: 418,00 Kč