Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

AUTOMOBIL (NEJEN) V PODNIKÁNÍ

Obálka knihy
Autor:
Pikal Václav
Nakladatel:
Wolters Kluwer
Vydáno:
3/2015
Popis:
Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí z praxe od renomovaných autorů (autorek) ze státní i soukromé sféry. Velkým kladem této knihy je široké spektrum otázek týkajících se daňové problematiky spojené s používáním automobilů a dále cestovních náhrad (náhrada jízdních výdajů). Kromě problematiky týkající se daně z příjmů je velký prostor v knize věnován také otázkám týkajících se DPH a daně silniční.

V knize jsou řešeny i otázky nedaňového charakteru související s provozem vozidel (např. postup v případě havárie).

Výhodou této knihy je to, že se jedná o dotazy z praxe, které nebyly „uměle“ vytvořeny autory.

V knize jsou uvedeny ustanovení některých zákonů, které se přímo či nepřímo dotýkají vozidel

Otázky jsou roztříděné do 16 tematických okruhů.

Autor: Mgr. Bc. Václav Pikal

V daňové správě pracuje od roku 1992 v různých funkcích. V současné době pracuje na Finančním úřadu pro hlavní město Prahu, kde se zabývá daní z příjmů fyzických osob a daní silniční. Je autorem či spoluautorem celé řady publikací a odborných článků týkajících se daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad a daní silniční. Věnuje se též přednáškové činnosti. Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky.

Brožovaná, 160 stran.
Cena: 294,00 Kč