Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

ÚZ Č. 1058 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2015

Kniha není momentálně na skladě.
Obálka knihy
Autor:
 
Nakladatel:
Sagit
Vydáno:
1/2015
Popis:
Zákon o DPH byl od posledního vydání 4krát novelizován – celkem 163 změn a doplnění, které se dotkly např. daňových sazeb, registrace, přenesené daňové povinnosti, nemovitých věcí a řady dalších oblastí. Publikace obsahuje také novelizovanou směrnici Rady ES o společném systému daně z přidané hodnoty a dále pokyny a sdělení Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 5.1.2015, 240 stran.

Obsah publikace:

Přehled zákona o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty
Nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (přepracování)
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
Pokyn MF čj. 05/75 367/2004 (Pokyn D-265), o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
Sdělení MF čj. 18/25 356/2006 - 181, k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani
Pokyn MF čj. 49/114 005/2010-492 (Pokyn D-343), k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009
Pokyn GFŘ D-4 čj. 7353/11-3210-011021, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ’zákon o dani z přidané hodnoty’)
Informace GFŘ a MF ze dne 9. 11. 2011 k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
Informace GFŘ čj. 101/13-121002-506729, k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení
Informace GFŘ čj. 58463/13/7001-21000-101206, k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
Sdělení čj. GFŘ-59075/14/7100, DPH – zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH od 1. 1. 2015 - bude uveřejněno v první polovině ledna 2015 na stránkách www.financnisprava.cz v sekci Daně
Cena: 99,00 Kč