Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 2012 S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY

Kniha není momentálně na skladě.
Autor:
Břeská Naděžda, Burdová Eva, Kepková Michaela, Vránová Lucie
Nakladatel:
Anag
Vydáno:
5/2012
Popis:
14. aktualizované vydání.
Publikace v přepracovaném znění seznamuje s právní úpravou dávek státní sociální podpory po úpravách provedených v rámci tzv. sociální reformy s účinností od 1. 1. 2012. V podrobném komentáři k jednotlivým ustanovením zákona je popsána právní úprava obsažená v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Změny v zákoně o státní sociální podpoře
Zákon o státní sociální podpoře po provedených změnách obsahuje právní úpravu přídavku na dítě, rodičovského příspěvku s řadou věcných změn, nově bez odlišení situace dětí se zdravotním postižením, příspěvku na bydlení se změnami včetně maximální doby poskytování dávky, porodného (s již dříve provedeným zúžením okruhu oprávněných osob), pohřebného a také právní úpravu dávek pěstounské péče, tj. příspěvku na úhradu potřeb dítěte, odměny pěstouna, příspěvku při převzetí dítěte a příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Publikace obsahuje rovněž praktické příklady.

Brožovaná, 224 stran.

Obsah:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení
§ 1 Státní sociální podpora
§ 2 Druhy dávek 16
§ 3 Okruh oprávněných osob
ČÁST DRUHÁ – Vymezení některých pojmů
§ 4 – § 7 Příjem rozhodný pro přiznání dávky
§ 8 Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši
§ 9 zrušen
§ 10 Výdělečná činnost
§ 11 Nezaopatřené dítě
§ 12 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
§ 13 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole
§ 14 Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole
§ 15
§ 16
ČÁST TŘETÍ – Dávky
HLAVA PRVNÍ – Přídavek na dítě
§ 17 Podmínky nároku na přídavek na dítě
§ 18 Výše přídavku na dítě
§ 19 Výplata přídavku na dítě
HLAVA DRUHÁ – zrušena
§ 20 – § 23 zrušeny
HLAVA TŘETÍ – Příspěvek na bydlení
§ 24 Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
§ 25 Náklady na bydlení
§ 26 Normativní náklady na bydlení
HLAVA ČTVRTÁ
§ 27 Výše příspěvku na bydlení
§ 27a Doba poskytování příspěvku na bydlení
§ 28
HLAVA PÁTÁ – Rodičovský příspěvek
§ 30 – § 30a Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
§ 30b – § 31 Podmínka osobní celodenní péče o dítě
§ 32 zrušen
HLAVA ŠESTÁ
§ 33 – § 35 zrušeny
HLAVA SEDMÁ – Dávky pěstounské péče
§ 36 Druhy dávek pěstounské péče
§ 37 – § 39 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
§ 40 Odměna pěstouna
§ 40a Odměna pěstouna ve zvláštních případech
§ 40b Podmínky nároku na odměnu pěstouna
§ 41 Příspěvek při převzetí dítěte
§ 42 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
§ 43 Společná ustanovení
HLAVA OSMÁ – Porodné
§ 44 Podmínky nároku na porodné
§ 45 Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče
§ 46 Výše a výplata porodného
HLAVA DEVÁTÁ – Pohřebné
§ 47 Podmínky nároku na pohřebné
§ 48 Výše a výplata pohřebného
ČÁST ČTVRTÁ – Společná ustanovení o dávkách
HLAVA PRVNÍ
§ 49 – § 54 Nárok na dávku a její výplatu
§ 54a Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte
§ 55 – § 56 Přechod nároku na dávky
§ 57 – § 61 Výplata dávek
HLAVA DRUHÁ
§ 62 Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované
§ 63 Povinnosti státních orgánů a dalších osob
§ 63a Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob
§ 65 Kontrolní činnost
§ 65a – § 65c Správní delikty
HLAVA TŘETÍ – Organizace a řízení
§ 66 Orgány rozhodující o dávkách
§ 67 Zahájení řízení
§ 68 Náležitosti žádosti
§ 68a Důkazní prostředky
§ 68b Podání a jiné úkony
§ 68c Účastníci řízení
§ 69 Vydávání rozhodnutí
§ 70a Vyhotovování písemností
§ 71 Odvolání
§ 72 Náklady řízení
§ 73a Soudní přezkum
ČÁST PÁTÁ – Přechodná ustanovení
§ 74 – § 78 Základní ustanovení
§ 79 Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte
ČÁST ŠESTÁ
§ 79a–§ 79b zrušeny
ČÁST SEDMÁ – Závěrečná ustanovení
§ 80 Zrušovací ustanovení
§ 81 Účinnost
Přechodná ustanovení
Přechodná ustanovení k zákonu č. 242/1997 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 360/1999 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 271/2001 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 125/2003 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 424/2003 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 453/2003 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 124/2005 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 204/2005 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 112/2006 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 113/2006 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 134/2006 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 261/2007 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 382/2008 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 414/2008 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 326/2009 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 362/2009 Sb.
Přechodná ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb.
Účinnost novel
Cena: 369,00 Kč