Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

KATALOG PRACÍ K 1. 10. 2010

Kniha není momentálně na skladě.
Autor:
Alinče František, Tomší Ivan
Nakladatel:
Anag
Vydáno:
9/2010
Popis:
1. vydání.
Nový katalog prací byl schválen a vyšel ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 222/2010 Sb., které nabývá účinnosti 1. října 2010. Nový katalog prací zohledňuje změny ve veřejných službách a správě, které nastaly za dlouhou dobu, po kterou nebylo možno katalog upravovat (od počátku platnosti nového zákoníku práce), například v sociálních službách, v elektronizaci veřejné správy, ve stavebním řádu, v dopravněsprávních agendách, ve správě kulturních zařízení, u zdravotnických povolání, ve vydávání průkazů, ve správě justice apod.
Doplňují se věci dříve chybějící (datové schránky, kontaktní místa) včetně zcela nových povolání (interní auditor, manažer kvality), nahrazují se nevyhovující znění a činí se kroky ke zvýšení přehlednosti předpisu (nové uspořádání části 2.10 – Státní správa a samosprávy) a právní určitosti při zařazování zaměstnanců do platových tříd.

Zpracování publikace
Vlastní znění katalogu prací se doplňuje o komentáře a odkazy na navazující právní předpisy, uvádí se příklady zařazení do platových tříd v jednotlivých typech zařízení veřejných služeb a správy a dále předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Obsah
ODDÍL A
Zařazování zaměstnanců do platových tříd – obecná vý cho dis ka a právní předpisy
1. Diferenciace platu podle složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti práce
2. Platové třídy
3. Katalog prací
4. Zařazování do platových tříd podle zákoníku práce
4.1 Plat v zákoníku práce
4.2 Další ustanovení zákoníku práce o platu,
odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost
4.3 Plat v některých souvisejících ustanoveních zákoníku práce
5. Zařazování do platových tříd v prováděcíchprávních předpisech
6. Zařazování prací do platových tříd
7. Zařazování zaměstnanců do platových tříd zaměstnavatelem
ODDÍL B
Katalog prací
1. Část
Díl 1.01 Práce ve správě organizace
1.01.01 Administrativní a spisový pracovník
1.01.02 Sekretář
1.01.03 Asistent
1.01.04 Referent majetkové správy
1.01.05 Referent zahraničních vztahů
1.01.06 Pracovník vztahů k veřejnosti
1.01.07 Organizační pracovník
1.01.08 Kontrolor
1.01.09 Interní auditor
1.01.10 Manažer kvality
1.01.11 Bezpečnostní referent
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník
1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím
1.01.14 Statistik
Díl 1.02 Personalistické, ekonomické a obchodní práce
1.02.01 Personalista
1.02.02 Mzdový účetní
1.02.03 Účetní
1.02.04 Rozpočtář
1.02.05 Finanční referent
1.02.06 Pokladník
1.02.07 Obchodní referent
1.02.08 Zásobovač 08
1.02.09 Propagační referent
Díl 1.03 Informační a komunikační technologie
1.03.01 Programátor
1.03.02 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí,
programového vybavení, aplikací)
1.03.03 Systémový inženýr
1.03.04 Projektant informačních a komunikačních systémů
1.03.05 Správce operačního systému .
1.03.06 Analytik informačních a komunikačních technologií
1.03.07 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky
1.03.08 Operátor informačních a komunikačních technologií
Díl 1.04 Provozně-technické práce
1.04.01 Technolog .
1.04.02 Investiční referent
1.04.03 Mistr
1.04.04 Dispečer
1.04.05 Zkušební technik
1.04.06 Metrolog
1.04.07 Revizní technik
1.04.08 Technický pracovník
1.04.09 Pracovník kryptografické ochrany
1.04.10 Balistik
1.04.11 Dopravní referent
1.04.12 Projektant, konstruktér
1.04.13 Architekt (Urbanista)
1.04.14 Zahradní architekt
Díl 1.05 Společné specializované práce
1.05.01 Psycholog
1.05.02 Laborant
1.05.03 Přírodovědní analytik-diagnostik
1.05.04 Kaplan
Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce
1.06.01 Domovník
1.06.02 Posel
1.06.03 Rozmnožovač
1.06.04 Skladník
1.06.05 Strojník–topič
1.06.06 Uklízeč
1.06.07 Vážný
1.06.08 Vrátný
1.06.09 Řidič motorových vozidel
1.06.10 Manipulační dělník
1.06.11 Bezpečnostní pracovník
1.06.12 Telefonista
2. Část
Díl 2.01 Doprava
2.01.01 Dělník v dopravě
2.01.02 Silničář
2.01.03 Letecký mechanik
2.01.04 Mechanik letadlových přístrojů
2.01.05 Řidič motorových vozíků
2.01.06 Strojvedoucí
2.01.07 Traťový dělník
2.01.08 Traťový strojník
2.01.09 Posunovač 52
2.01.10 Řídící letového provozu
2.01.11 Letecký technik
2.01.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení
2.01.13 Palubní průvodčí
2.01.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik
2.01.15 Vůdce plavidla
Díl 2.02 Justice
2.02.01 Justiční pracovník
2.02.02 Vychovatel ve vězeňské službě
Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví
2.03.01 Knihovník
2.03.02 Archivář
Díl 2.04 Kultura
2.04.01 Archeolog
2.04.02 Památkář
2.04.03 Správce památkových objektů (Kastelán)
2.04.04 Správce depozitáře
2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
2.04.06 Preparátor
2.04.07 Dokumentátor
2.04.08 Restaurátor
2.04.09 Průvodce
2.04.10 Konzervátor
2.04.11 Výstavář
2.04.12 Promítač
2.04.13 Archeologický dělník
2.04.14 Zřízenec v kulturních zařízeních
2.04.15 Maskér–umělecký maskér
2.04.16 Vlásenkář
2.04.17 Šperkař (Desinatér)
2.04.18 Modistka–čepičářka
2.04.19 Aranžér–výtvarník
2.04.20 Mechanik jevištní technologie
2.04.21 Garderobiér
2.04.22 Krejčí scénických kostýmů a krojů
2.04.23 Obuvník scénické a krojové obuvi
2.04.24 Rekvizitář
2.04.25 Modelář výstavních modelů
2.04.26 Umělecký čalouník a dekoratér
2.04.27 Umělecký kovář a zámečník
2.04.28 Umělecký malíř
2.04.29 Umělecký štukatér a kašér
2.04.30 Umělecký truhlář
2.04.31 Výrobce v lidové umělecké výrobě
Díl 2.05 Obchodní provoz
2.05.01 Cukrář–moučníkář
2.05.02 Kuchař
2.05.03 Číšník
2.05.04 Prodavač
2.05.05 Pracovník obchodního provozu
2.05.06 Provozář
Díl 2.06 Polygrafie
2.06.01 Dělník v tiskárně
2.06.02 Knihař
2.06.03 Sazeč
2.06.04 Tiskař
2.06.05 Montážník v polygrafii
2.06.06 Reprodukční fotograf
2.06.07 Grafik
Díl 2.07 Publicistika
2.07.01 Technický redaktor
2.07.02 Redaktor, novinář
2.07.03 Tlumočník–překladatel
Díl 2.08 Sociální služby
2.08.01 Pracovník v sociálních službách
2.08.02 Sociální pracovník
Díl 2.09 Sport
2.09.01 Instruktor sportu
2.09.02 Trenér
2.09.03 Servisní pracovník sportu, specialista
Díl 2.10 Státní správa a samospráva
2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy
2.10.02 Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování
2.10.03 Referent státní pokladny
2.10.04 Referent správy účetnictví
2.10.05 Referent finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
2.10.06 Referent správy cen
2.10.07 Referent politiky finančního trhu
2.10.08 Referent finanční a daňové správy
2.10.09 Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků
2.10.10 Referent loterií a jiných podobných her
2.10.11 Referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů
2.10.12 Referent ekonomické ochrany státu
2.10.13 Referent správy ve věcech průmyslového vlastnictví
2.10.14 Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů
2.10.15 Referent školství, výchovy a vzdělávání
2.10.16 Referent pro mládež, tělovýchovu a sport
2.10.17 Referent správy výzkumu a vývoje
2.10.18 Referent správy kultury, ve věcech církví a náboženských společností a ve věcech médií a audiovize
2.10.19 Referent sociálních věcí
2.10.20 Referent zaměstnanosti
2.10.21 Referent pracovních vztahů
2.10.22 Referent pro zdravotní péči (služby) včetně veřejného zdravotního pojištění
2.10.23 Referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví
2.10.24 Referent pro léčebné zdroje, léky a zdravotnické prostředky
2.10.25 Referent správy justice
2.10.26 Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu
2.10.27 Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby
2.10.28 Referent správy průmyslu a obchodu
2.10.29 Referent živnostenského úřadu
2.10.30 Referent správy veřejného investování
2.10.31 Referent správy místního rozvoje
2.10.32 Referent územního plánování a stavebního řádu
2.10.33 Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství
2.10.34 Referent bezpečnosti státu
2.10.35 Referent společných činností dopravní soustavy státu
2.10.36 Referent pro dráhy a drážní dopravu
2.10.37 Referent pro silniční a městskou dopravu
2.10.38 Referent pro civilní letectví
2.10.39 Referent pro plavbu a vodní cesty
2.10.40 Referent pro pozemní komunikace
2.10.41 Referent rozvoje systému veřejné správy
2.10.42 Referent životního prostředí
2.10.43 Referent státní statistické služby
2.10.44 Referent zeměměřictví a katastru nemovitostí
2.10.45 Referent báňské správy
2.10.46 Referent ochrany hospodářské soutěže a dohledu nad poskytováním veřejné podpory
2.10.47 Referent odborného zabezpečení činnosti vlády
2.10.48 Referent informačních systémů veřejné správy
2.10.49 Referent řízení a rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě
2.10.50 Referent správy elektronických komunikací a poštovních služeb
2.10.51 Referent rozvoje územních samosprávných celků
2.10.52 Referent pro jadernou bezpečnost
2.10.53 Referent správy osobních údajů
Díl 2.11 Stavebnictví
2.11.01 Stavební dělník
2.11.02 Stavební strojník
2.11.03 Tesař
2.11.04 Zedník
2.11.05 Instalatér–topenář
2.11.06 Podlahář
2.11.07 Pokrývač
2.11.08 Klempíř
2.11.09 Dlaždič–asfaltér
Díl 2.12 Strojírenství
2.12.01 Automechanik
2.12.02 Brusič kovů
2.12.03 Dělník ve výrobě akumulátorů
2.12.04 Elektromechanik
2.12.05 Provozní elektrikář
2.12.06 Frézař
2.12.07 Galvanizér
2.12.08 Zámečník
2.12.09 Lakýrník
2.12.10 Mechanik
2.12.11 Mechanik elektronických zařízení
2.12.12 Mechanik měřicích a regulačních zařízení
2.12.13 Mechanik optických přístrojů
2.12.14 Modelář
2.12.15 Montér potrubář
2.12.16 Nástrojař
2.12.17 Puškař
2.12.18 Dělmistr
2.12.19 Zbrojíř
2.12.20 Rytec kovů
2.12.21 Strojní zámečník
2.12.22 Soustružník kovů
2.12.23 Svářeč kovů
2.12.24 Karosář
Díl 2.13 Telekomunikace–spoje
2.13.01 Mechanik radiotelekomunikačních zařízení
2.13.02 Mechanik spojovacích zařízení
2.13.03 Montér anténních zařízení
2.13.04 Montér kabelových telekomunikačních sítí
Díl 2.14 Umění a umělecká realizace
2.14.01 Dramaturg
2.14.02 Režisér, asistent režie
2.14.03 Choreograf, asistent choreografa
2.14.04 Baletní mistr
2.14.05 Sbormistr
2.14.06 Dirigent, asistent dirigenta
2.14.07 Scénograf
2.14.08 Herec, herec s loutkou
2.14.09 Člen orchestru, člen souboru
2.14.10 Sólista
2.14.11 Korepetitor
2.14.12 Lektor dramaturgie
2.14.13 Taneční, hlasový pedagog
2.14.14 Koncertní mistr
2.14.15 Nápověda
2.14.16 Specialista titulkovacího zařízení
2.14.17 Inspicient
2.14.18 Zvukař, mistr zvuku
2.14.19 Osvětlovač, mistr osvětlení
2.14.20 Specialista videozáznamu
2.14.21 Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník
2.14.22 Tajemník uměleckého provozu
2.14.23 Pracovník techniky scény a orchestru
Díl 2.15 Výzkum a vývoj
2.15.01 Výzkumný a vývojový pracovník
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání
2.16.01 Učitel
2.16.02 Vychovatel
2.16.03 Speciální pedagog
2.16.04 Pedagog volného času
2.16.05 Asistent pedagoga
2.16.06 Akademický pracovník
2.16.07 Metodik pro vzdělávání
2.16.08 Lektor-instruktor
Díl 2.17 Zeměměřictví
2.17.01 Figurant
2.17.02 Kartograf
2.17.03 Geograf
2.17.04 Geodet
Díl 2.18 Zemědělství
2.18.01 Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat
2.18.02 Chovatel zvířat
2.18.03 Kočí
2.18.04 Opravář zemědělských strojů
2.18.05 Traktorista–mechanizátor
2.18.06 Kovář–podkovář
2.18.07 Zahradník
2.18.08 Pěstitel plodin
2.18.09 Lesník
2.18.10 Lesní
2.18.11 Polesný
2.18.12 Revírník
2.18.13 Lesní správce
2.18.14 Veterinární technik
2.18.15 Veterinární lékař
2.18.16 Zoolog
2.18.17 Řezník
Díl 2.19 Zdravotnictví
2.19.01 Sanitář
2.19.02 Autoptický laborant
2.19.03 Řidič dopravy nemocných a raněných, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
2.19.04 Zubní instrumentářka
2.19.05 Masér
2.19.06 Ošetřovatel
2.19.07 Dezinfektor
2.19.08 Asistent zubního technika
2.19.09 Nutriční asistent
2.19.10 Ortoticko-protetický technik
2.19.11 Laboratorní asistent
2.19.12 Zdravotnický asistent (praktická sestra
2.19.13 Všeobecná sestra
2.19.14 Porodní asistentka
2.19.15 Ergoterapeut
2.19.16 Radiologický asistent
2.19.17 Zdravotní laborant
2.19.18 Zdravotně sociální pracovník
2.19.19 Optometrista
2.19.20 Ortoptista
2.19.21 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
2.19.22 Ortotik-protetik
2.19.23 Nutriční terapeut
2.19.24 Zubní technik
2.19.25 Dentální hygienistka
2.19.26 Zdravotnický záchranář
2.19.27 Farmaceutický asistent
2.19.28 Biomedicínský technik
2.19.29 Biotechnický asistent
2.19.30 Radiologický technik
2.19.31 Adiktolog
2.19.32 Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog
2.19.33 Klinický logoped
2.19.34 Zrakový terapeut
2.19.35 Fyzioterapeut
2.19.36 Radiologický fyzik
2.19.37 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
2.19.38 Biomedicínský inženýr
2.19.39 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
2.19.40 Farmaceut
2.19.41 Zubní lékař
2.19.42 Lékař
2.19.43 Arteterapeut, pracovní terapeut
Díl 2.20 Životní prostředí
2.20.01 Meteorolog
2.20.02 Hydrolog
2.20.03 Pracovník ochrany čistoty ovzduší
2.20.04 Pracovník ochrany přírody a krajiny
Díl 2.21 Ostatní práce
2.21.01 Čistič kanalizačních zařízení
2.21.02 Chemik
2.21.03 Krejčí
2.21.04 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik
2.21.05 Mechanik klávesových hudebních nástrojů
2.21.06 Mechanik strunných hudebních nástrojů
2.21.07 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
2.21.08 Obuvník
2.21.09 Sedlář-manžetář
2.21.10 Čalouník a dekoratér
2.21.11 Strojník vodohospodářských zařízení
2.21.12 Malíř a natěrač
2.21.13 Potápěč
2.21.14 Truhlář
2.21.15 Dělník lázeňských a rekreačních zařízení
2.21.16 Dělník prádelen a čistíren
2.21.17 Chemik prádelen a čistíren
2.21.18 Opravář strojů a zařízení
2.21.19 Fotograf
2.21.20 Holič
2.21.21 Kondiční masér
2.21.22 Plavčík
2.21.23 Razítkář
2.21.24 Dělník čištění města
2.21.25 Školník
2.21.26 Převozník
2.21.27 Hrobník
2.21.28 Pracovník kremačního zařízení
2.21.29 Pracovník pohřební služby
2.21.30 Hasič
2.21.31 Strážník
ODDÍL C
Zařazování do platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy
Základní škola – varianta A
Základní škola – varianta B
Střední odborné učiliště
Střední odborná škola
Domov mládeže
Mateřská škola
Zařízení sociálních služeb
Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu
Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu, s matričním a stavebním úřadem
Obec (část obce) s pověřeným obecním úřadem
Obec s rozšířenou působností
Technické služby
Zdravotnické zařízení
Cena: 439,00 Kč