Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

ÚZ č. 979 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, ROZHODČÍ ŘÍZENÍ,SOUDNÍ POPLATKY, EXEKUČNÍ ŘÁD 2014

Kniha není momentálně na skladě.
Obálka knihy
Autor:
zákony-rekodifikace
Nakladatel:
Sagit
Vydáno:
10/2013
Popis:
Novelizované texty výše uvedených zákonů zejména reagují na nové právní prostředí v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k 1.1.2014. Zásadní změnou v civilním soudním řízení je rozdělení řízení na tzv. řízení sporná, která zůstávají v o.s.ř. a řízení nesporná (pozůstalost, péče o nezletilé, opatrovnictví a další), která jsou upravena novým samostatným zákonem. Protože ještě nejsou k dispozici potřebné prováděcí předpisy, vychází v edici ÚZ zatím jen těchto 5 zákonů; publikace s kompletními předpisy bude vydána začátkem roku 2014. Všechny změny jsou v zákonech vyznačeny tučným písmem.
Článek k novému zákonu o zvláštních řízeních soudních.
Edice ÚZ a rekodifikace soukromého práva.
vydal: Sagit, podle stavu k 1.1.2014, 256 stran.

Obsah publikace:

Přehled občanského soudního řádu
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Přehled exekučního řádu
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Cena: 115,00 Kč