Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

ÚZ Č. 1063 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2015

Kniha není momentálně na skladě.
Obálka knihy
Autor:
 
Nakladatel:
Sagit
Vydáno:
1/2015
Popis:
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku pro podnikatele a dále 23 účetních standardů. Zásadními změnami prošel zákon o auditorech (215 změn a doplnění).
Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a.s., podle stavu k 12.1.2015, 176 stran.

Obsah publikace:

Kapitola I – Právní předpisy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Pokyn MF čj. 39/120 398/2005-391 (Pokyn D-295), sdělení Ministerstva financí pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Informace MF čj. 28/78 511/2007-281 pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

Kapitola II – České účetní standardy pro podnikatele

Úvod
Seznam standardů
ČÚS č. 001 až č. 023
Cena: 77,00 Kč