Naši lektoři

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D.

PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o., prezident Logistické akademie, člen Rady Komory...
detail lektora

RNDr. Petr Beránek

Daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké...
detail lektora

Dana Blažková

Expertka a konzultantka v oblasti pracovněprávního poradenství a personalistiky. Zkušená...
detail lektora

Petr Brábník

Technical Consultant ve společnosti Safetica Technologies. Zkušenosti posbíral hlavně při...
detail lektora

PhDr. Zdeňka Brázdová

Individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a...
detail lektora

Mgr. Vojtěch Buchar Benda

Lektor, facilitátor a metodik vzdělávání. Tematicky se zaměřuje na oblast komunikace se...
detail lektora

Jaroslav Cirkovský, MBA

Má dlouholetou praxi jako nákupní manažer v prostředí českých i zahraničních společností, věnuje...
detail lektora

PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.

psycholog, 15 let se věnuje přípravě a realizaci rozvojových programů pro různé profese ...
detail lektora

Ing. Antonín Daněk

specialista na zdravotní pojištění, provádí metodickou činnost v rámci VZP, poskytuje odborné...
detail lektora

Ing. Přemysl Doležal

Trenér, konzultant a lektor. Pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých...
detail lektora

Jáchym Důjka

má zkušenosti jak z interního, tak i externího HR. V současné době je jednatelem EmBrand s.r.o.,...
detail lektora

Vladislava Dvořáková, DiS.

Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s...
detail lektora

Ing. David Fuchs

Ing. David Fuchs, působí jako interim manager a konzultant v oblastech řízení firem a start-upů....
detail lektora

Mgr. Markéta Hamrlová, Ph.D.

Akreditovaný profesionální kouč, 20 let vede a motivuje lidi na různých pozicích, 20 let vede...
detail lektora

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

advokát, specializuje se zejména na obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé a...
detail lektora

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Působí jako vedoucí partner ve společnosti AUDIT PROFESIONAL. Transferovým cenám se věnuje od...
detail lektora

Ing. Martina Jiříková

18 let pracovala na různých pozicích v Celní správě ČR, nakonec jako ředitelka odboru cel a daní...
detail lektora

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Odborný asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní...
detail lektora

Ing. Růžena Klímová

Má více než třicetiletou praxi v oblasti mzdového účetnictví. Působila jako samostatný...
detail lektora

Bc. Michal Kubín

Chief Advisor, Biz Advisory Group CR. Působí jako interim manažer a konzultant se zaměřením na...
detail lektora

PhDr. Dagmar Kučerová

Zabývá se lektorskou činností od roku 2009. Zaměřuje se na oblast mzdového účetnictví a...
detail lektora

Ing. Ivana Langerová

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, obor finance a úvěr, ukončení r....
detail lektora

Helena Macková

Ráda posouvám hranice, strhávám bariéry a měním věci k lepšímu. Těší mě přispívat lidem ke...
detail lektora

Ing. Aleš Mandák, ALog.

Poradce v oblasti logistiky, člen Komory logistických auditorů, odborný lektor Logistické akademie
detail lektora

Nasťa Miklová

Trenér a kouč v oblasti obchodních a manažerských dovedností s využitím technik NLP. Zaměřuje se...
detail lektora

Ing. Petr Mikšovič

Spolumajitel a jednatel internetové agentury SOVA NET, který se již mnoho let pohybuje v oblasti...
detail lektora

Květoslava Novotná

Květoslava Novotná pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru...
detail lektora

Ing. Robert Páleník

Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu...
detail lektora

Jaroslava Pfeilerová

Správce daně FÚ pro Zlínský kraj ÚzP ve Vsetíně, autorka článků a příspěvků v odborných...
detail lektora

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně (od r. 1993) a auditorka (od r. 1994), členka Výboru pro metodiku KA ČR,...
detail lektora

Ing. Jana Pilátová

Auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních, členka Národní účetní rady a pracovní...
detail lektora

Michael Rada

poradce v oblasti logistiky, odborný lektor Logistické akademie
detail lektora

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikovaný lektor ICC ČR pro výuku Incoterms 2010
detail lektora

Ing. Eliška Reková

lektorka a konzultantka, členka týmu AML již od roku 2008. Na téma "Prevence praní špinavých...
detail lektora

Mgr. Irena Rozsypalová

Konzultantka v oblasti rétoriky a komunikace, pedagožka JAMU v Brně, Janáčkovy konzervatoře a...
detail lektora

Ing. Petr Sysel, CLog.

Konzultant v oblasti logistiky distribuce, skladování a dodavatelských řetězců, odborný lektor...
detail lektora

Mgr. Petra Šimková

Kouč, lektorka a trenérka jednotlivců i skupin v oblasti manažerských, komunikačních,...
detail lektora

Ing. Martin Škába

Výživový specialista, lektor a kouč zdravého životního stylu, testuje potraviny, spojuje poznatky...
detail lektora

Ing. Jan Šlajer

Je od roku 2001 jednatelem a společníkem společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. Od roku 2013 působí...
detail lektora

Mgr. Denisa Šmídová

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2004 -...
detail lektora

Ing. et Ing. Jiří Špaček, Ph.D.

Certifikovaný lektor dle Národní soustavy kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) s...
detail lektora

JUDr. Bořivoj Šubrt

Specialista v oblasti pracovního práva, předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a...
detail lektora

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová

Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum -...
detail lektora

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Poradce v oblasti logistiky, viceprezident Logistické akademie, člen Komory logistických auditorů...
detail lektora

Mgr. Petra Uhlíková, PCC

V oblasti rozvoje dospělých pracuje od roku 1995, věnuje se především koučování, manažerským...
detail lektora

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc. Alog.

Logistický auditor, odborný konzultant a lektor v oblastech logistiky, řízení projektů a...
detail lektora

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Vedoucí katedry financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, autor řady odborných...
detail lektora

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. – svět podnikových financí,...
detail lektora

Ing. Dana Vankeová

Certifikovaná účetní, členka Komory certifikovaných účetních, členka Výkonného výboru Svazu...
detail lektora

Ing. Zdenka Volkánová

Věnuje se aktivně ekonomickému poradenství v oblastech controllingu, manažerského a finančního...
detail lektora

Bc. Aleš Vosáhlo

RZP Academy, s.r.o., záchranář specialista s dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou,...
detail lektora

Ing. Marika Voženílková

Metodik nepřímých daní Generálního finančního ředitelství v Hradci Králové. Mimo metodiky,...
detail lektora

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání...
detail lektora

Mgr. Bc. Pavel Vyvijal

Trenér a lektor komunikačních, manažerských, obchodních a prezentačních dovedností, kouč,...
detail lektora

Mgr. Matej Zachar

Bezpečnostní expert, Safetica Technologies s.r.o. Odborník na oblast kybernetické bezpečnosti,...
detail lektora

Ing. Ondřej Bartoš

Podnikatel a venture kapitálový investor. Založil a úspěšně vedl svou firmu již během studií VŠE....
detail lektora

Ing. Pavel Běhounek

daňový poradce, lektor odborných seminářů, nezávislý člen mezinárodní sítě Moore Stephens...
detail lektora

Petra Benešová

marketingový a obchodní konzultant a kouč s více než dvacetiletou prací na manažerských pozicích...
detail lektora

Lukáš Beránek

autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
detail lektora

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor, vzdělávací, poradenská a technická činnost ve stavebnictví. Přednášející...
detail lektora

RNDr. Ivan Brychta

účetní a daňový poradce, autor a spoluautor odborných publikací, autor článků v odborných...
detail lektora

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

auditorka, ředitelka metodické sekce Svazu účetních
detail lektora

JUDr. Pavel Bušta

odborník v dopravně právní oblasti, je autorem řady publikací, článků a statí týkajících se...
detail lektora

PhDr. Michal Čakrt, CSc.

spolupracuje s CMC Graduate School of Business již od založení školy v r. 1990, v současné době...
detail lektora

Ing. Alena Čechová

účetní expert, certifikovaná účetní poradkyně, auditorka, poradce v odborných časopisech
detail lektora

Mgr. Romana Derková

právní expert, členka právního týmu zaměřeného na právo hospodářské soutěže, právo veřejné...
detail lektora

Jana Dorčáková

odbor metodiky důchodového pojištění ČSSZ
detail lektora

Bc. Jitka Dvořáková

MSSZ Brno, vedoucí oddělení důchodového pojištění
detail lektora

PhDr. Petr Frey

uznávaný marketingový specialista. Je absolventem FF UK v Praze, obor sociologie kultury. Prošel...
detail lektora

MUDr. Radek Fuxa

kouč, mentor, konzultant a lektor v oblasti prodeje. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti...
detail lektora

Ing. Tomáš Havrda

Jednatel společnosti KUKLENY s.r.o., 15 let zkušeností v obchodním světě. Úspěšný lobista pro...
detail lektora

JUDr. Miloš Hejmala

advokát - specialista na pracovní právo, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo
detail lektora

Mgr. Martin Horný

vystudoval obor mediální studia, žurnalistiku a politologii na Fakultě sociálních studií...
detail lektora

Ing. Karel Hyndrák

Certifikovaný lektor České marketingové společnosti. Zkušenosti s firemními školeními a...
detail lektora

Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. LL.M.

Konzultant v oblasti rozvoje podnikatelských a obchodních záležitostí, člen Národního registru...
detail lektora

Ing. Karel Janoušek

specialista na silniční daň a cestovní náhrady, soudní znalec
detail lektora

Mgr. Ing. Petra Jelínková

působí jako samostatná advokátka specializující se na oblast obchodního práva, jako mediátorka,...
detail lektora

JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

asistent soudce Ústavního soudu České republiky, autor příručky "Zadávání veřejných zakázek v praxi"
detail lektora

MUDr. Michaela Karsten

Promovaná lékařka, trojnásobná světová mistryně v paměťových schopnostech, několikanásobná česká...
detail lektora

Ing. Miluše Kinovičová

účetní a daňová poradkyně, auditorka, AUDITA daně, s.r.o. Praha
detail lektora

Ing. Ivona Klabouchová

má desetiletou praxi na celní správě, řídila odbor celní politiky na GŘC, podílela se na...
detail lektora

Ing. Jiří Klíma

daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
detail lektora

JUDr. Jaroslav Kobík

Daňový poradce, předseda sekce pro správu daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, jednatel...
detail lektora

Mgr. Karin Konečná

lektorka rozvoje osobních kompetencí a komunikačních dovedností, manažerských dovedností,...
detail lektora

Petr Kosina

Business Consultant, spolutvůrce produktu "Lepším leaderem než Steve Jobs do 5 měsíců"
detail lektora

JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

působil jako podnikový právník a asistent soudce Nejvyššího soudu. V současné době vyučuje jako...
detail lektora

Ing. Olga Krchovová

Účetní a daňové poradenství, vedení účetnictví, vedení mzdové a personální agendy, lektorská...
detail lektora

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Specialistka na oblast účetnictví a daní, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalec v oboru...
detail lektora

Ing. Lenka Krupová, Ph.D.

VŠE Praha, Katedra finančního účetnictví, specialistka na IAS (IFRS) a US GAAP, autorka publikací...
detail lektora

Zdeněk Křížek

odborník na mzdově personální problematiku, dlouhodobě působil na ČSSZ ve vedoucích pozicích, v...
detail lektora

Mgr. Veronika Kurečková

Vystudovala psychologii a sociologii na FSS MU v Brně. Dlouhodobě se zabývá profesním...
detail lektora

Ing. Hanuš Kytler

Specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, Česká daňová správa
detail lektora

Ing. Petr Ludwig

hlavní konzultant brněnské společnosti GrowJOB institute, která se věnuje osobnímu rozvoji a...
detail lektora

Doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

Právnická fakulta MU v Brně, člen obchodní komise Legislativní rady Úřadu vlády ČR
detail lektora

Ing. Marie Marvanová

dlouholetá praxe v bankovnictví a v bankovním managementu, přední odborník v oblasti platebního...
detail lektora

Mgr. Jan Matějka

kouč, mentor, moderátor obchodních vztahů, HM personal progress s.r.o.
detail lektora

Mgr. Věra Matušů

Celoživotně působí jako pedagog a také jako zkušební komisařka. Disponuje mnohaletou lektorskou...
detail lektora

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze,...
detail lektora

JUDr. Filip Melzer, LL.M.

působí na katedře občanského práva Právnické fakulty MU. Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na...
detail lektora

Mgr. Nataša Michalová, Ph.D.

Koučka pro snadnější život, terapeutka Emotional Freedom Techniques EFT a lektorka. Má poznatky a...
detail lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát, specialista na danou oblast, autor odborných publikací
detail lektora

Ing. Michaela Náplavová

pracuje jako vedoucí online marketingové agentury firmy SOVA NET, která je již 12 let na trhu....
detail lektora

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

daňový poradce, N-Consult, s.r.o. Brno, vedoucí Sekce daně z příjmů PO Komory daňových poradců ČR...
detail lektora

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR, Katedra obchodního práva Právnické fakulty...
detail lektora

PhDr. Martin Opatrný

odborník na komunikaci a etiketu
detail lektora

Ing. Petr Pacher

studoval všeobecné lékařství, které ho následně přivedlo k psychologii a managementu. Výkonnostní...
detail lektora

Ing. Ota Paikert

odborník na problematiku daně z přidané hodnoty, autor odborných publikací
detail lektora

Ing. Roman Patka

manažer s 18ti letou pracovní zkušeností převážně v zahraničních korporacích. V současné době...
detail lektora

Ing. Lumír Pektor

certifikovaný poradce pro audity jakosti a ekologie, pro logistiku a integrované systémy řízení
detail lektora

Ing. Oldřich Petira, CSc.,

znalec pro obory chemie a ochrana přírody se specializací na průmyslovou toxikologii a chemickou...
detail lektora

Mgr. Ing. Jana Petrželová, BA

advokátní koncipient AK Mgr. Lucie Bartlová Brno, právní a ekonomické poradenství, autorka...
detail lektora

Ing. Tomáš Petřík

absolvoval VŠE v Praze, Fakultu národohospodářskou s finanční specializací (1994). Působil jako...
detail lektora

JUDr. Vilém Podešva

společník advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, spoluautor zákonné úpravy a...
detail lektora

JUDr. Radim Polčák

je vedoucím Pracovní skupiny pro právo a informační technologie PrF MU, vyučuje na PrF MU, jako...
detail lektora

Dagmar Poltavcová

Certifikovaný lektor a poradce v oboru mzdového účetnictví, personalistiky a řízení lidských...
detail lektora

Marek Prokop

uznávaný konzultant, SEO analytik a lektor, který se internetovému marketingu věnuje více než 10...
detail lektora

JUDr. Zdeněk Přeslička

MPSV ČR, spoluautor zákona
detail lektora

Dr. Ing. Markéta Raková, ACC

12 let manažerské praxe v nadnárodní společnosti poskytující konzultační služby, informace a...
detail lektora

Ing. Tomáš Raška

zkušený lektor a konzultant s manažerskou a obchodní praxí
detail lektora

Ing. Gabriela Rathouzská

Specialistka na pracovní právo a zaměstnávání, zkušená lektorka, HR manažer Trenkwalder a.s.,...
detail lektora

Ing. Eliška Reková

Lektorka a konzultantka, má praxi na manažerských pozicích, publikuje v odborných časopisech a od...
detail lektora

Mgr. Jiří Sedlický

archivní inspektor, Moravský zemský archiv v Brně
detail lektora

Ing. et Ing. Martina Skalická Dušátková

manažerka s dlouhodobou praxí ve finanční oblasti, vyučuje také na Podnikatelské fakultě VUT v...
detail lektora

Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M.

Zabývá se především ekonomikou, právem a bezpečností informačních systémů a počítačovou...
detail lektora

Bc. Taťána Sojková

dlouholetá lektorka pro oblast důchodového pojištění a evidenčních listů DP
detail lektora

Roman Sokola

Podnikatel, majitel několika firem působících v ČR i v zahraničí, nadšený experimentátor a...
detail lektora

Mgr. Pavla Soukupová

vedoucí a odborný garant akreditovaného vzdělávacího střediska, lektorka manažerských, obchodních...
detail lektora

JUDr. Jaroslav Stránský

specialista na pracovní právo a personalistiku, odborný konzultant a lektor, autor a spoluautor...
detail lektora

Petr Studenovský

Původním povoláním novinář, pracoval v Československé a později České televizi jako redaktor,...
detail lektora

Ing. Josef Studený

Zaměřuje se na rozvoj osobnostních dovedností pro vedoucí a výkonné pracovníky na individuální i...
detail lektora

Mgr. Robert Stuchlík

lektor, trenér a kouč v oblasti manažerských dovedností, obchodních dovedností a rozvoje...
detail lektora

Mgr. Milan Šebesta

společník advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružní advokátů, spoluautor zákonné úpravy a...
detail lektora

Bc. Zdeněk Šenk

Specialista BOZP, certifikační auditor BOZP, předseda zkušební komise pro zkoušky odborně...
detail lektora

Ladislav Špaček

Původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990...
detail lektora

Ing. Ivan Tomší

odbor mzdové politiky MPSV ČR
detail lektora

MgA. Martin Vasquez

lektor a konzultant v oblasti komunikačních dovedností se zaměřením na argumentační strategii,...
detail lektora

Mgr. Jan Vetchý

marketingový specialista a copywriter
detail lektora

Ing. Andrea Votavová, Ph.D.

účetní a daňový poradce, lektorka účetnictví a daní na soukromých vysokých školách (Akademie...
detail lektora

Ing. Věra Zděnková

specialistka na FKSP a sociální fondy, Ministerstvo financí ČR - odbor účetnictví a auditu
detail lektora

JUDr. Alena Zychová

jednatelka a firemní právník ČECHOSPED, spol. s r. o. Brno
detail lektora