Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Proč vzdělávat zaměstnance?

Proč by se měly firmy věnovat vzdělávání svých pracovníků:

 • Stále se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže dovednosti a znalosti lidí zastarávají
 • Proměnlivost trhu zboží a služeb v závislosti na proměnlivosti lidských potřeb si vynucuje pružnou reakci firem i jejich pracovníků
 • Častější jsou organizační změny, lidé je musejí zvládat a musí být „použitelní“ na různých místech či pracích
 • Výraznější orientace na kvalitu výrobků a služeb
 • Výraznější orientace na zákazníka
 • Mění se způsoby organizace práce i řízení lidí
 • Globalizace a internacionalizace vyžaduje schopnost pohybovat se, podnikat a komunikovat v internacionálním prostředí
 • Stále více se projevuje nutnost snižování nákladů a lepšího využití technologických zařízení
 • Péče o rozvoj a vzdělání pracovníků přináší dobrou pověst organizace a usnadňuje tak výběr a stabilitu pracovníků
 • Neustálé vzdělávání a osobní rozvoj managementu i pracovníků firem je nezbytné pro zvyšování výkonů a získání konkurenční výhody.

Většina organizací ve vyspělých zemích věnuje vzdělávání trvalou pozornost a má vypracovanou koncepci vzdělávání.

Aby byla zajištěna efektivita, mělo by vzdělávání, jako každý jiný proces v organizaci, podléhat schématu:

 • vytvoření finančních a organizačních předpokladů vzdělávání
 • vytvoření popisu pracovních míst
 • určení cílových skupin vzdělávání
 • identifikace potřeb vzdělávání
 • plánování a projektování výcviku
 • realizace vzdělávání a rozvoje
 • vyhodnocování efektivity vzdělávání a rozvoje pracovníků

Jak probíhá vzdělávání na zakázku ? Jaký je postup spolupráce s námi v případě Vašeho zájmu o vnitrofiremní vzdělávání?

 1. Identifikace potřeb vybraných skupin pracovníků, jasné stanovení cílů, které má vzdělávací program splňovat - komunikace našich pracovníků a lektorů s managementem Vaší organizace nebo se zástupcem účastníků.
 2. Na základě těchto informací vytvoříme projekt vzdělávání (obsah a rozsah vzdělávacích modulů, odborné vedení, formy výuky, podkladový materiál, školicí prostory, termín, cena, doplňkový servis atd.) a předložíme Vám ho k posouzení. Upravíme dle připomínek a odsouhlasíme s Vámi konečnou verzi.
 3. Organizačně zabezpečíme realizaci vzdělávací akce.
 4. Vyhodnotíme společně s účastníky, lektorem a odpovědným zástupcem Vaší společnosti průběh akce.
 5. Podle výsledků hodnocení navrhneme další navazující nebo rozvíjející produkty.