Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ A SMLOUVY DISTRIBUTORSKÉ - JEJICH KONSTRUKCE, REALIZACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

Kurz není momentálně aktivní.
Kód kurzu: 512075
Cíl:
Získat přehled o základních právních rizicích uzavírání a realizace uvedených smluv se zahraničními partnery a získat dovednosti, které mohou posloužit k jejich prevenci.
Účastníci semináře mají možnost zaslat předem na e-mail SOVA STUDIA info@sovastudio.cz své dotazy týkající se jejich praxe (v anonymizované podobě), případně popis svých problémů, vztahujících se k tématu, tak, aby bylo možno je zakomponovat do obsahu kurzu.
Obsah:
  • Podstata závazků z obchodního zastoupení, distributorské smlouvy (smlouvy o výhradním prodeji) a jejich rozdíly
  • Vztah ke smlouvě zprostředkovatelské, mandátní a jiným typům používaným k regulaci tzv. nepřímých obchodů
  • Vybrané daňové aspekty obchodního zastoupení a distributorských smluv po novelách zákona o daních z příjmu a zákona dani z přidané hodnoty
  • Vliv veřejnoprávních podmínek regulace obchodního zastoupení a distribuce (registrace, povolení v různých státech, bezpečnost výrobku, uvedení na trh a jiné)
  • Používání vzorových pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži
  • Nejčastější typové problémy smlouvy o obchodním zastoupení a jejich ošetření ve smlouvě, případně řešení bez smluvního ošetření
  • Vztah a provázanost s jinými druhy smluv, zejména s kupní smlouvou, smlouvou mandátní, komisionářskou, zprostředkovatelskou a jinými
  • Evropská unie a její regulace obchodního zastoupení a distributorských smluv – úprava ve směrnicovém právu, podmínky ochrany hospodářské soutěže, blokové výjimky, činnost Evropské komise v této sféře
Kdy: 13. 6. 2012, od 9 do 15 hodin

Kde: učebna v přízemí, Pankrác Business Corner, Na Pankráci 322/26,140 00, Praha 4

Lektor:
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
odborný asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, lektor a konzultant na problematiku mezinárodního obchodu, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v roce 2011 byl certifikován ICC Czech Republic jako Master lektor Incoterms
Metody:

Metody jsou přizpůsobeny potřebám, které vyplývají z praxe mezinárodního obchodu, jde o interaktivní seminář, kde krátké teoretické bloky střídá individuální práce, konstrukce vzorových smluvních ujednání, řešení modelových situací. Seminář je zaměřen svými metodami jak pro právnickou, tak pro neprávnickou veřejnost.

Cena: 3 240,00 Kč / 6 hodin zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení

Přeposlat tip
na kurz známému


Vytisknout