Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

FINANČNÍ ANALÝZA

Rozvaha a výsledovka jsou součástí povinné účetní závěrky a kdokoli z ní může vyvodit, zda je firma silná nebo naopak zranitelná ve své majetkové či finanční stabilitě a jaké výkonnosti a efektivity dosahuje. Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů konkrétní firmy poznáte, co můžete vyčíst z rozvahy a výsledovky. Finanční analýza vám umožní vidět ve výkazech silné a slabé stránky ekonomiky firmy.

Cíl kurzu

Naučíme Vás připravovat finanční analýzy, které lze využít nejen pro řízení vlastní firmy, ale také pro zhodnocení firem vašich obchodních partnerů. Vyzkoušíte si analýzu ekonomické situace v rámci finančních rozborů modelové firmy a přinést si s sebou můžete také účetní závěrku vaší společnosti. Při rozboru finančních ukazatelů budeme klást důraz na jejich ekonomickou interpretaci a souvislosti z praxe.

Lektor

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. – svět podnikových financí, konzultantka a lektorka ekonomických témat.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Pro majitele firem, řídící pracovníky, manažery, ekonomy i „neekonomické" profese, například projektové manažery, obchodní manažery, pracovníky bank apod.

Obsah školení

  • Účetní výkazy jako datový zdroj pro finanční analýzu – jak se v nich zorientovat, co s čím souvisí, jak prvotně zhodnotit ekonomickou situaci analyzované firmy.
  • Podstatné informace z rozvahy – rozkrytí obsahu a významu rozvahových položek dlouhodobý majetek, pohledávky, závazky, vlastní kapitál a kapitál dalších, jejich vztah a vliv na ekonomickou situaci firmy.
  • Podstatné informace z výsledovky – rozkrytí obsahu a významu výsledkových položek marže, přidaná hodnota, odpisy, úroky a dalších, jejich vztah a dopad na ekonomickou situaci firmy.
  • Ukazatele hodnocení ekonomického zdraví – hlavní skupiny finančních ukazatelů a jejich vztah k činnostem firmy, aplikace a interpretace konkrétních ukazatelů, analýza likvidity, rentability, aktivity a finanční stability firmy, provázanost a souvislosti.

Metody

Interaktivní výklad – zapojování účastníků, praktické výpočty ukazatelů finanční analýzy reálné firmy, řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.

Informace ke kurzu

Poznámka: Vhodné je mít k dispozici kalkulačku pro výpočet příkladů.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.