Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2016 - POPRVÉ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

Lektor

Ing. Jana Pilátová

Ing. Jana Pilátová

Auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro novelizaci vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů, autorka odborných publikací

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. … pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

Obsah školení

Po více jak 10-ti letech přichází výrazná změna týkající se účetní závěrky podnikatelů, a to za účetní období započaté v roce 2016.
Poprvé budeme sestavovat závěrku, kdy jsou

 • samostatná pravidla pro sestavení rozvahy,
 • samostatná pravidla pro výkaz zisku a ztráty,
 • samostatná pravidla pro přílohu v účetní závěrce a
 • nově stanovená povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
V průběhu semináře se budeme věnovat účetním operacím před uzavřením účetních knih podle jednotlivých účetních tříd a hned na to navážeme zobrazením daných informací v účetních výkazech a povinně zveřejňovanými informacemi v příloze účetní závěrky.
Účastníci semináře tak získají jak detailní informace k jednotlivým oblastem (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy), tak i návod jak správně sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty v nové struktuře a jak správně sestavit přílohu účetní závěrky s novou obsahovou náplní.

 • Účel účetní závěrky – poprvé v zákoně o účetnictví od roku 2016
 • Druhy účetních závěrek (v plném rozsahu, ve zkráceném rozsahu, řádná, mimořádná, mezitímní)
 • Nová struktura rozvahy; převodový můstek – správné vykázání položek ve sloupci „minulé období“; shrnutí rozdílů oproti roku 2015; rozvaha v plném rozsahu, rozvaha ve zkráceném rozsahu – základní verze, rozvaha ve zkráceném rozsahu – rozšířená verze
 • Nová struktura výkazu zisku a ztráty; převodový můstek – správné vykázání položek ve sloupci „minulé období“; shrnutí rozdílů oproti roku 2015; výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • Dlouhodobý majetek a jeho vykázání v rozvaze + povinné informace do přílohy v účetní závěrce; zaúčtování inventarizačních rozdílů; účetní odpisy a jejich vykázání ve výkaze zisku a ztráty
 • Přehled novinek 2016 v účtování nákladů a výnosů (zrušení skupiny účtů 61x, 62x, 68x, zrušení mimořádného výsledku hospodaření, změna účtování o přijatých darech a další); doporučení nových analytických účtů ve vazbě na novou strukturu výkazu zisku a ztráty
 • Pohledávky a závazky – inventarizace, vazba na novou strukturu rozvahy
 • Tvorba a rozpuštění opravných položek a jejich nová struktura ve výkaze zisku a ztráty,
 • Zaúčtování a nová pravidla pro vykázání daně z příjmů splatné a odložené
 • Nová pravidla pro vznik povinnosti auditu
 • Zveřejnění účetní závěrky

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

4.7. 2019

IBERICA 2019 JE ZA NÁMI, ANI LETOS JSME NEMOHLI CHYBĚT!

I letos jsme byli hrdým partnerem festivalu Iberoamerické kultury, nabitého jižanskou vášní, hudbou, tancem i skvělým jídlem a vínem. Jaká byla…

Číst
1.7. 2019

10 +1 rada, jak na letní stres

Léto v plném proudu. Období plné pohody a spokojenosti. Ve svém volném čase vyrážíme za dobrodružstvím, sportujeme nebo jen tak relaxujeme s…

Číst
19.6. 2019

Rozhodnuto. Snížily se exekuční srážky ze mzdy. Ale ne všem.

25.6. otevíráme kurz SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT 2019

Číst