Kurz byl vložen do košíku

CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2021


Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.

Lektor

 Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Disponuje nižší, odbornou a vyšší celní zkouškou. Zastával funkci ředitele celního úřadu s Brně. Specializuje se na celní předpisy, zahraniční obchod a dále. Je certifikován mezinárodní obchodní komorou jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem.

Obsah školení

1. Uvedení do problematiky celních předpisů:

účel
základní celní předpisy
základní pojmy


2. Celní hodnota zboží:

pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
praktické příklady


3. Původ zboží:

nepreferenční
preferenční


4. Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:

vstup zboží na celní území Společenství
předložení zboží k celnímu řízení
souhrnná celní prohlášení
dočasné uskladnění zboží


5. Propuštění zboží do celního režimu:

deklarant a zastupování v celním řízení
formy celních prohlášení
doklady nutné k celnímu řízení
kontrola zboží
rozhodnutí v celním řízení
apod.


6. Celní režimy:

druhy celních režimů
podmínky propuštění
formy celních prohlášení


7. Doklady nutné k celnímu řízení.
 

8. Zjednodušené postupy v celním řízení.
 

9. Celní dluh:

vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)


10. Zajištění celního dluhu.

11. Celní přestupky a celní delikty:

skutkové podstaty
sankce


12. Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.