Kurz byl vložen do košíku

UDRŽITELNOST V LOGISTICE - UDRŽITELNÁ LOGISTIKA NEPLÝTVÁ

Logistika či oddělení logistiky patří ke každému závodu, firmě nebo společnosti stejně neoddělitelně jako účetní oddělení. Na rozdíl od něj je však logistika brána jako samozřejmost, která „TU JE“, tak není co řešit. Od logistiky a logistiků se očekává, že to zařídí, a to často bez informací, dat a podkladů. A to nejlépe tak, že jen na lousknutí prstů bude zboží z druhého konce republiky či světa připravené na místě ke spotřebě nebo distribuci.

V čím dál více firmách je vidět prorůstání logistiky a výroby do jednoho celku, který však nemá jasně daný řád. Logistika v něm sice je hnacím kolem, ale často s ulámanými zuby pravomocí, bez nichž se celek a komplexita drolí na segmenty, ty odvedou svou práci, ale za úsilí a často také nákladů nekorespondujících s výsledkem. Logistici jsou požárníci hasící jeden požár tím, že založí druhý.

Cíl kurzu

Cílem workshopu je změna stavu. Rozbor jednotlivých možností, jakými je možné logistiky integrovat, řídit či kontrolovat, a to v rámci celku. Moderní nástroje, technologie, postupy, způsoby vedení lidí a operací, definice a vytváření řetězců, jejichž silou je harmonie a komplexnost, to vše je součástí dne, který má za cíl vložit účastníkům do rukou nástroje pro realizaci změn ve společnosti. Změn, které logistiku nejen učiní efektivní, ale i ekonomicky výhodnější, a to při současném snižování negativních dopadů operací na životní prostředí. Ukázka možností eliminace systémových chyb, k nimž patří jednorázovost, je nedílnou součástí tohoto celku.

Poslání kurzu: Vyvolání změny vnímání logistiky jako celku a předání nástrojů pro implementaci změnových procesů ve společnostech, v nichž účastníci svou činnost vykonávají.

Lektor

 Michael Rada

Michael Rada

Poradce v oblasti logistiky, odborný lektor Logistické akademie, jednatel mateřské společnosti IBCSD LAB s.r.o. Mezi klienty Michaela Rady patří společnosti z mnoha průmyslových segmentů nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

 • Definice pojmů.
 • Aktuální stav a současná (ne)udržitelná logistika.
 • Existující technologie a nástroje řízení.
 • Systémy aplikované v průmyslové a logistické praxi.
 • Dělení odpovědností v rámci subdodavatelského řetězce.
 • Lokální a Globální aspekty.
 • Interní a externí toky (včetně obalových) a jejich sledování.
 • Jednorázové obaly a jejich uplatnění.
 • Vratné obaly.
 • Další kategorie.
 • Sustainability – udržitelnost z pohledu obalů.
 • Novinky na trhu.
 • Transportní a „pohybové“ aktivity.
 • Sdílená logistika.
 • Blockchain a práce s velkými objemy dat.
 • Prediktivní plánování.
 • Příklady z průmyslové a logistické praxe.
 • Nové nástroje řízení.
 • Případové studie aplikovatelnosti a aplikace změn.
 • Pojmy.

Metody

Celý workshop je koncipován jako interaktivní platforma jejíž efektivita je dána zapojením všech účastníků do diskuze a procesu. V rámci workshopu bude dána možnost vyjadřovat se nejen k probíranému tématu, ale vnést do procesu i vlastní zkušenosti.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.