Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

AKADEMIE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Ve spolupráci s Hubbardovou akademií pořádáme prázdninový cyklus s názvem AKADEMIE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ. Jeho specifikem jsou nejen netradiční metody výuky, ale i způsob realizace - výběr termínu je toti zcela na Vás!!!

Vyberete si téma, které Vás zaujalo nejvíce a zakoupíte si tento kurz. Dle počtu dnů, které Vaše téma vyžaduje, nakoupíte potřebný počet "vstupenek" na tento kurz. 

Z naší nabídky termínů si pak zvolíte, který Vám nejvíce vyhovuje!

Jedná se o PILOTNÍ (testovací) kurzy. Z kurzů nejsou k dispozici žádné materiály.

Cíl kurzu

  • Poskytnout vám znalosti a dovednosti potřebné pro řízení menších i větších projektů.

 

Lektor

 Martin Dvořák

Martin Dvořák

Lektor, konzultant, vedoucí pracovník a projektový manažer.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

Základní principy řízení projektů

Je příprava rozpočtu a lidských zdrojů to jediné, co je třeba připravit na realizaci nějakého projektu? Co ještě potřebujete připravit, než se do projektu pustíte? Na čem řada projektů ztroskotá? Existují nějaké zákonitosti, kterých byste se měli držet?

Obsahem kurzu jsou nejdůležitější principy, které je třeba znát, když chcete úspěšně realizovat jakékoli projekty. Dále se naučíte, jakou přípravu byste měli udělat před tím, než projekt začnete realizovat.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 1.1 Správná příprava realizace zakázek a úkolů)

 

Jak udržet projekty pod kontrolou

Někdy se stane, že projekt v nějaké fázi přestanete mít pod kontrolou a začíná zmatek. Jak k tomu došlo? Je to něčí chyba? Dalo se tomu předejít?

V tomto kurzu se naučíte, jak mít zcela pod kontrolou své projekty. Dozvíte se, z jakých částí se skládá jakýkoli projekt, jaké zákonitosti fungují při snaze mít projekty pod kontrolou, jak souvisí efektivita a kontrola a co vyžaduje „jednoznačná kontrola“. Pochopíte také zásadní rozdíl mezi vedoucím pracovníkem a řadovým pracovníkem z hlediska toho, co všechno musí mít pod kontrolou.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 1.2 Jak udržet pod kontrolou zakázky a procesy)

 

Orientace na výsledky

Jestliže chcete mít výsledky, musíte je umět správně definovat. A nejenom to – měli byste umět z různých úhlů pohledu určit, jestli se jedná o kvalitní výsledek práce nebo ne. Jakýkoli „polotovar“ nebo činnost nedotaženou do konce vám zákazníci neodpustí.

Kurz obsahuje návod, jak správně definovat výsledek práce nebo projektu. Jaké parametry by měl mít? Co by měl zahrnovat úplný popis požadovaného „výsledku“? Díky informacím, příkladům a množství praktických cvičení během kurzu začnete měnit své myšlení tak, abyste se více přeorientovali na výsledky – namísto problémů nebo pouhých činností.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 1.3 Orientace na výsledky)

 

Nástroje a pomůcky pro řízení projektů

Počítač a telefon nejsou jedinými nástroji, které pro řízení projektů můžete potřebovat. Jaké ale pro realizaci projektů existují?

V kurzu se naučíte další užitečné nástroje, obvykle nehmotného charakteru, které když jsou používány, přinášejí rychlejší postup v realizaci projektů a menší chaos.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 1.6 nástroje a pomůcky pro řízení zakázek)

 

Jak se rychle zorientovat v novém oboru

Pokud se potřebujete rychle vyznat a zorientovat v oboru, který dobře neznáte, potřebujete vědět, jak na to, abyste se v tom neztratili nebo vás to nepřestalo bavit.

Kurz vám poskytne návod, jak byste měli postupovat a také poskytne klíčové principy, kterých když se budete držet, tak se při seznamování s novým oborem v tom neztratíte.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 1.10 efektivní orientace ve specifikách oboru nebo zakázky)

 

Základy ekonomie při řízení projektů

Než budete muset dělat složité rozpočty a finanční analýzy, měli byste porozumět základům ekonomiky a hospodaření s finančními prostředky, neboť v nich se nejčastěji manažeři dopouští zásadních chyb.

Kurz obsahuje definice a principy ekonomiky, peněz a pravidla solventnosti, a také praktický pohled na výdaje a jejich kontrolu.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 1.12 ekonomika a zásady hospodárnosti)

 

Pokročilé komunikační dovednosti

Pokud chcete skutečně řídit lidi, tak musíte umět víc, než jenom mluvit. A pokud ještě chcete, aby lidé dělali to, co potřebujete - tak k tomu je zapotřebí určité dávky přesvědčivosti, výdrže a dalších specifických dovedností. Tyto dovednosti je možné získat, člověk není odkázán na to, že se s nimi musí narodit.

Účelem kurzu je zvýšit své schopnosti v řízení lidí ve svém okolí pomocí pozitivní formy komunikace a jasného, rozhodného a přesvědčivého vystupování.

Kurz obsahuje potřebnou teorii a 21 různých praktických cvičení, díky kterým byste měli být schopnější "rozhýbat" lidi ve svém okolí a snadněji je řídit nebo pozitivně ovlivňovat - ať se jedná o své zaměstnance, kolegy nebo obchodní partnery.

V rámci praktických cvičení byste měli dosáhnout větší jistoty při zadávání úkolů a trvání na tom, že budou provedeny - bez nutnosti dlouze o tom diskutovat nebo složitě argumentovat; dále byste měli dosáhnout zlepšení v komunikaci s více lidmi najednou a mluvení před skupinou lidí, ať už se jedná o prezentaci, meeting nebo skupinové zadávání úkolů.

Díky praktickým cvičením byste měli také zlepšit svoji přesvědčivost,  rozhodnější vystupování a schopnost řešit řadu obtížných situací snadněji - jako například když vám lidé kladou různé překážky při vaší snaze dostat od nich hotovou práci; nebo když vás lidé často vyrušují s dílčími informacemi, případně se vymlouvají, proč něco nejde udělat...

Předpokládaná délka: 4-5 dní

(KÓD: 2.1 Komunikační dovednosti 2)

 

Jak snadno organizovat

Obsahem kurzu je návod, jak postupovat krok za krokem, když chcete něco zorganizovat. Dále se dozvíte, co musíte udělat, aby vámi navržená forma organizace také fungovala v praxi.  

Předpokládaná délka: 1 - 1,5 dne

(KÓD: 3.1 Jak organizovat)

 

Procesy a jejich zavedení

V kurzu se nejprve dozvíte, jaké principy a „organizační základy“ existují, aby mohla firma fungovat a abyste mohli popsat a zavést procesy. Dále se naučíte metodiku definování procesů a vyzkoušíte si, jak je vypracovat.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 3.4 Procesy a jejich řízení)

 

Efektivní studium

Obsahem kurzu je přesný popis konkrétních "mentálních" bariér, které brání tomu, abyste se něco naučili nebo tomu porozuměli. Dále se naučíte vybrané metody a postupy, jak překonávat bariéry ve studiu a jak si dokázat poradit, aniž byste byli závislí na další osobě. Dále se naučíte, jak neschopnost studovat nebo něco pochopit souvisí s výkonností pracovníků ve firmě a s jejich přístupem k práci.

Předpokládaná délka: 3 dny

(KÓD: 4.1 Efektivní studium)

 

Jak více rozumět lidskému chování

V kurzu se dozvíte, jak se lidé chovají v různých "emočních" stavech a náladách, a jak se to promítá do jejich chování v různých situacích. Naučíte se, jak se v lidech lépe vyznat a budete více rozumět zákonitostem lidského schování tak, abyste kromě jiného mohli předvídat, co od konkrétní osoby můžete očekávat nebo "čeho je schopna".

Předpokládaná délka: 3 dny

(KÓD: 5.1 Typy a zákonitosti chování v mezilidských vztazích)

 

Jak odhalit a zvládnout příčiny stresu

Stres nevzniká jenom z nedostatku času, nebo díky nesplněným úkolům. Kolem nás existují určité typy lidí, kteří dokážou vytvářet tlak (často nenápadně), čímž vzniká prostředí pro stres a vy se prostě necítíte dobře. Pokud nerozumíte tomu, co se kolem vás děje a kdo za tím stojí - tak se tomu nemůžete bránit.

Obsahem kurzu je popis deseti charakteristických vlastností specifického typu osobnosti, která dokáže často velmi skrytě působit destruktivně na své okolí a vytvářet tak psychický tlak. Dozvíte se, jaké mechanizmy fungují při vytváření tlaku a jaké následky to může mít, které se naučíte na sobě nebo jiných lidech rozpoznávat. Závěrem se naučíte postup, jak někomu pomoci aby se zbavil účinků takového tlaku a jaké kroky by měl udělat, aby se ze své situace dostal.

Předpokládaná délka: 2 dny

(KÓD: 5.2 Typy osobností a zvládání stresu)

 

Fáze vývoje vedoucího pracovníka

Vedoucí pracovník, který buduje svůj tým od začátku nebo je u zrodu nějakého oddělení, prochází postupně určitými „fázemi vývoje“. Každá z těchto fází klade jiné nároky na styl práce vedoucího pracovníka a je nutné, aby jim rozuměl.

V kurzu se naučíte jednotlivé fáze rozpoznat, pochopíte, jak funguje vedoucí pracovník v každé z nich a také se naučíte, co byste měli udělat, abyste se z jedné fáze dostali do druhé – a postupně se tak stali skutečným vedoucím pracovníkem.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 6.3 Fáze 1 a 2 manažera)

 

Jak zadávat úkoly

Pokud chcete mít jistotu, že přidělujete úkoly správně, musíte o tom něco vědět. Úkoly nestačí přidělovat "jen tak", i tato činnost má svá pravidla a zákonitosti.

V kurzu najdete odpovědi na otázky: Jaké typy úkolů byste jako vedoucí pracovník určitě měl přidělovat? Z čeho byste měl při přidělování úkolů vycházet? Jak přidělovat úkoly správným způsobem? Kromě vysvětlení, jak to máte dělat a proč, si správné přidělování úkolů vyzkoušíte na praktických příkladech.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 6.4 Přidělování úkolů)

 

Realizace programů a projektů v praxi

Abyste mohli v praxi realizovat své plány a cíle, potřebujete umět sestavit logické, na sebe navazující a proveditelné kroky, ze kterých odvodíte konkrétní úkoly. Ty potom musíte umět někomu přidělit. Obsahem kurzu je metodika, která se tímto praktickým "plánováním" a jeho realizací zabývá. Součástí kurzu jsou také informace o tom, co dělá leadera skutečným leaderem a jaké prvky nebo podmínky by měly být v organizaci přítomny, aby fungovala správně.

Předpokládaná délka: 2 dny

(KÓD: 7.2 Programy a jejich využití v MSP)

 

Jak analyzovat situace a projekty

Pokud chcete nějakou situaci nebo projekt dobře analyzovat a pokud možno najít skutečné příčiny úspěchu či neúspěchu, nemůžete při tom spoléhat na to, co lidé říkají a jaké názory kolem toho existují.

Obsahem kurzu je metodika, pomocí které byste měli být schopnější v tom oddělit názory od skutečných, hodnotných informací. Také se naučíte, jak byste měli postupovat když chcete něčemu "přijít na kloub". Kurz se zabývá převážně logikou a logickým myšlením, založeném na faktech.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 7.4 Analýza situace a rozbor dat)

 

Moderní směrnice při řízení projektů

Jak má vypadat směrnice, aby se ji mohl někdo řídit a neskončila "v šuplíku"? Z čeho byste měli vycházet, když chcete sepsat směrnici?

Kurz obsahuje popis toho, jak má správná směrnice vypadat, z čeho by měla vycházet a co by měla obsahovat. Součástí kurzu jsou ukázky směrnic, praktická cvičení při kterých si vyzkoušíte, jak směrnici napsat a také důležité informace, které se směrnicemi souvisí.

Předpokládaná délka: 1 den

(KÓD: 8.1 Moderní směrnice)

 

Systémy řízení kvality

Existuje mnoho systémů řízení kvality, obvykle jsou využívané u hmotných produktů a zřídka zasahují do organizačního uspořádání firmy. Jsou téměř vždy statické a nejdou až k podstatě myšlení lidí. Pokud chcete řídit kvalitu i ve firmách nebo projektech vytvářející nehmotné produkty, a pokud chcete pomocí takového systému měnit zvyky a myšlení lidí, potřebujete jiné metody.

V první části kurzu se dozvíte, jak správně definovat nějaký výsledek (produkt) aby vůbec bylo možné posuzovat jeho kvalitu. Jaké všechny parametry by měl mít? Dále bude následovat postup, podle kterého budete moci analyzovat veškeré dění v organizaci, které má vliv na kvalitu produktu.

V další části se seznámíte s technologií odstraňování chyb a zádrhelů, která se používá vždy, když se "zasekne" produkce nebo opakovaně dochází k chybám, které snižují kvalitu produktu.

V poslední části se dozvíte, jaká byste mohli udělat organizační opatření, která by dlouhodobě nejenom kontrolovala kvalitu produktů, ale také soustavně pracovala na tom, aby její úroveň se zvyšovala.

Předpokládaná délka: 1 - 1,5 dne

(KÓD: 8.2 Systémy řízení kvality)

 

Vlastnosti vůdce

Chcete být skutečný vůdce a přirozená autorita? Pokud ano, potřebujete rozumět tomu, jaké vlastnosti či "parametry" by takový skutečný vůdce měl mít.

V kurzu se naučíte, které vlastnosti jsou vůdce nejdůležitější, jak byl měl řešit situace a jaké nejdůležitější činnosti by v pozici vedoucího pracovníka měl dělat.

Předpokládaná délka: 1,5 dne

(KÓD: 9.2 Vlastnosti vůdce)

 

Jak pracovat ve skupině

Někteří lidé si myslí, že pracovat ve skupině je do jisté míry omezující a proto raději pracují sami. Pokud rozumíte tomu, jakými pravidly a zákonitostmi se řídí práce ve skupině, zjistíte, pracovat jako součást týmu není těžké. A že to má řadu benefitů, o které je "sólista" ochuzen.

V kurzu se budeme zabývat dvěma zásadními hledisky na fungování člověka v rámci skupiny: lidské hledisko a hledisko organizační.

V první části se dozvíte, jak by člen skupiny měl správně chápat organizaci a její význam, proč je důležité, aby v organizaci měl každý určité "role" a jak by měl člen týmu fungovat, aby byl přínosem.

V druhé části vás čekají informace o tom, jakých pravidel by se mohl držet řadový pracovník a jakých manažer nebo vedoucí pracovník, z jakých prvků se skládá porozumění mezi lidmi a jak jej můžete zvýšit, a také jak můžete způsobit, že ostatní vás budou více respektovat a vážit si vás.

Předpokládaná délka: 1,5 dne

(KÓD: 9.3 Jak pracovat ve skupině)

 

Metody

Naše školení jsou velmi prakticky zaměřená a náš systém vzdělávání je velmi důkladný. To proto, abyste měli z našich školení maximální užitek. Používáme možná netypické metody výuky, nicméně jejich efektivita je obvykle významně vyšší než u běžných školení.

Školení obvykle probíhají v menších počtech a skupinkách (3-8 osob), s výjimkou konferencí nebo celofiremních školení. Před účastí na našich školeních s vámi obvykle budeme dělat vstupní pohovor, během kterého vás připravíme na školení, ujistíme se že nic nebrání tomu, abyste z našich školení měli maximální užitek a v případě potřeby vám také pomůžeme vybrat správná školení.

Informace ke kurzu

Při zadání objednávky kurzu uveďte prosím do poznámky název kurzu a Vámi preferovaný termín.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

4.7. 2019

IBERICA 2019 JE ZA NÁMI, ANI LETOS JSME NEMOHLI CHYBĚT!

I letos jsme byli hrdým partnerem festivalu Iberoamerické kultury, nabitého jižanskou vášní, hudbou, tancem i skvělým jídlem a vínem. Jaká byla…

Číst
1.7. 2019

10 +1 rada, jak na letní stres

Léto v plném proudu. Období plné pohody a spokojenosti. Ve svém volném čase vyrážíme za dobrodružstvím, sportujeme nebo jen tak relaxujeme s…

Číst
19.6. 2019

Rozhodnuto. Snížily se exekuční srážky ze mzdy. Ale ne všem.

25.6. otevíráme kurz SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, INSOLVENCE ZAMĚSTNANCE, OSOBNÍ BANKROT 2019

Číst