Kurz byl vložen do košíku

INTRASTAT PRO POKROČILÉ - ONLINE

Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování Intrastatu?

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování Intrastatu. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování Intrastatu je daleko více. Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit.

Cíl kurzu

Seminář není zaměřen na výklad základních pravidel vykazování Intrastatu a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale pouze na složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.

Lektor

 Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Disponuje nižší, odbornou a vyšší celní zkouškou. Zastával funkci ředitele celního úřadu s Brně. Specializuje se na celní předpisy, zahraniční obchod a dále. Je certifikován mezinárodní obchodní komorou jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují prohloubit dosavadní znalosti v dané problematice a rozšířit je o nové rozměry.

Obsah školení

1. Základní definice nutné k výkladu:

 • definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat
 • definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech
 • definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH
 • pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci
 • definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země


2. Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování Inrastatu:

 • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
 • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky
 • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
 • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH
 • pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby
 • pohyby zboží tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci, v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby
 • přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty)
 • dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska
 • vývozu zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU
 • a další složitější transakce

3. Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období.
4. Opravy výkazů Intrastat ve vazbě na změnu základu DPH.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Metody

Výklad lektora zaměřený na teorii i konkrétní příklady. Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Informace ke kurzu

Přístupové údaje včetně materiálů budou účastníkům zaslány 1-3 dny před konáním kurzu.

Kurz je současně nabízen i v prezenční formě.

Časový rozsah semináře 9:00 – 14:00 hod.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
Nenalezeny žádné novinky.