Kurz byl vložen do košíku

NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE

Dne 1. července 2021 začne platit velké množství změn směrnice 2006/112/ES a prováděcího nařízení Rady 282/2011, které zcela zásadním způsobem ovlivní pravidla pro DPH použitelná na přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky a konečným spotřebitelem (business to consumer, resp. „B2C“).

Lektor

 Marek Reinoha

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Disponuje nižší, odbornou a vyšší celní zkouškou. Zastával funkci ředitele celního úřadu s Brně. Specializuje se na celní předpisy, zahraniční obchod a dále. Je certifikován mezinárodní obchodní komorou jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

Nová pravidla vycházejí především z následujících hlavních změn:

  • zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU (zasílání zboží nebo-li „distance selling“) dle jednotlivých členských států a její nahrazení novou unijní prahovou hodnotou 10 000 EUR
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, resp. „MOSS“) na prodej zboží na dálku uvnitř EU i na určitá domácí dodání zboží realizovaná platformami, tržišti apod. (One Stop Shop, resp. „OSS“)
  • zavedení právní fikce, dle které podnik, který usnadňuje za určitých podmínek dodání zboží prostřednictvím on-line elektronického rozhraní (tržiště, platforma, portál apod.), je sám považován za osobu, která zboží obdržela a zároveň dodala (tento podnik se stává pro účely DPH „domnělým“ dodavatelem a vzniká mu obvykle povinnost přiznat daň z dodání konečnému spotřebiteli)
  • úprava pravidel pro přiřazení přepravy v rámci obchodů realizovaných prostřednictvím „domnělého“ dodavatele
  • zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě do 22 EUR
  • zavedení zvláštního dovozního režimu pro zboží dovezené ze zemí mimo EU, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (Import One Stop Shop, resp. „IOSS“)
  • zavedení zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR
  • úprava celních postupů při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR
  • zavedení nových záznamních / evidenčních povinností, které se budou týkat podniků usnadňujících dodání zboží a služeb pomocí elektronického rozhraní

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.