Report ze SOVA inspirace na téma Facilitace - vedení porad efektivněji

28.5. 2018 00:00

Přinášíme Vám report ze SOVA inspirace, která se u nás uskutečnila 24.5.2018.

Rádi bychom se s Vámi podělili o naše dojmy z další vydařené akce. Tentokrát jsme si pro Vás připravili SOVA INSPIRACI na téma Facilitace - vedení porad efektivněji. Skvělý mediátor a facilitátor Vojtěch Buchar Benda nám objasnil pojem facilitace a její misto při vedení porad. Mezi základní věci, které náleží k úspěšnému vedení porad, patří vytipování komunikačných stylů účastníků porady. Na základě těchto stylů můžeme následně delegovat úkoly, dávat prostor k diskuzím a vyjádřením samotných účastníků porad. Kromě vymezení komunikačních stylů jsme si také určili základní body, které charakterzují úspěšný průběh porady. Mezi tyto body, nebo kroky, které je potřeba sledovat, patří například vymezení témat, která se budou na poradě rozebírat. Následně je to vymezení času, na to které téma. Sledování času, delegování úkolů, ponechání rezervy nezbytně nutné pro nečekané problémy, které se na poradě zákonitě objevují.

Odpolední hodiny naší SOVA inspiraci moc slušely. Účasníci si mohli odpočinout po náročném dni se skvělým občerstvením a sklenicí vína. 

Pro každého, kdo má zájem proniknout do tématu faciltace hlouběji, máme s naším panem lektorem přichystaný otevřený kurz  na téma: Efektivní vedení porad: Naučte se využívat facilitaci, který proběhne 7. 6. 2018.

Budeme se na Vás těšit.

Obrázky