Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Cíl kurzu

Cílem školení je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale především možnost praktického nácviku. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo, vtáhlo je do průběhu výuky, aby si účastníci nabyté vědomosti vyzkoušeli, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci v reálu. Od března letošního roku jsme se stali partnery společnosti RZP akademie s.r.o., a tak Vám můžeme nabídnout praktický nácvik na těch nejmodernějších resuscitačních figurínách se zpětnou vazbou.

Obsah školení

Součástí pracovnělékařských služeb není jen hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví nebo provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, pravidelný dohled na pracovištích a školení v poskytování první pomoci. Také zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci plyne také z trestního zákona. Setkáme se s ní nejčastěji třeba jako řidiči. A není to jen o zákonné povinnosti na pracovišti. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc nebo kdy ji naopak potřebujete vy sami nebo Vaši blízcí. Víte, co a jak máte udělat? Jaké změny v poskytování první pomoci doporučuje Světová a Evropská resuscitační komise? Nabízíme Vám školení, které obsahuje základní postupy první pomoci jednoduše, efektivně a bezpečně. - Postup při volání zdravotnické záchranné služby – komunikace a spolupráce s operátorem - Selhávání základních životních funkcí zjišťování životních funkcí zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak to poznám a co dělat do příjezdu ZS, oživování – uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst do úst, použití automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost - První pomoc - co dělat do příjezdu záchranné služby - na pracovišti i kdekoliv jinde… - problematika úrazů od nejjednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku až po úrazy páteře - zástava krvácení - problematika dopravních nehod – vyproštění z vozidla, bezpečnost zachránce - úraz elektrickým proudem a popáleniny - nejzávažnější projevy civilizačních chorob – infarktu myokardu, cévní mozkové příhody… - mdloby, epileptický záchvat, komplikace diabetu, poruchy dýchání aj. - porod mimo zdravotnické zařízení, otravy, kousnutí zmijí obecnou - Další dle zájmu zaměstnavatele a účastníků – dle potřeb vycházejících z pracovní nebo osobní praxe účastníků - Praktický nácvik základní neodkladné resuscitace na figurínách: - vyprošťování a přenášení raněných – bezpečná a efektivní manipulace s postiženým - masivní krvácení - polohování zraněného - zajištění dýchacích cest u bezvědomí - oživování – nepřímá srdeční masáž a dýchání z úst do úst na resuscitačním modelu se zpětnou vazbou (dospělý, dítě, kojenec) - první pomoc při dušení cizím tělesem

Informace ke kurzu

Kurz může trvat až 13:00 hodin, dle počtu dotazů a dle časového rozsahu praktické části

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

21.8. 2019

Jak je to s evidencí pracovní doby?

Jen málo které téma bývá tak často předmětem sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jako evidence pracovní doby. Český zákoník práce přitom hovoří…

Číst
19.8. 2019

SEMESTRÁLNÍ SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY

Chcete se opravdu naučit anglicky? Rychle, efektivně a formou, která vás bude bavit?

Číst