Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V SOUVISLOSTI S COVID-19

 

 

Cíl kurzu

Posluchači si mohou ujasnit postupy zaměstnavatelů v souvislosti s faktickým uplatňováním nároků na již schválená mimořádná opatření vlády a následná řešení žádostí a dokladování dalších příloh ve vazbě na jednorázový příspěvek pro Osoby samostatně výdělečně činné, a vysvětlení problematiky programu ANTIVIRUS tj. příspěvků poskytovaných pro zaměstnavatele.  V neposlední řadě si připomeneme zvláštnosti při poskytování ošetřovného (péče), na děti pro zaměstnance z pohledu Zákona o nemocenském pojištění , tak i pro OSVČ, z programu Ministerstva obchodu a průmyslu. 

Lektor

Pro koho je kurz určen

Webinář je určen pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance.

Obsah školení

1)    Zákon o nemocenském pojištění a překážky v práci:   

a)    Ošetřovné, event. péče o dítě a jiného člena rodiny podle Zákona o nemocenském pojištění doba poskytování, věk dítěte, možné střídání o péči o dítě, to vše ve vazbě na mimořádná opatření vlády.  Zásadní změny ve výpočtu ošetřovného zpětně od 1.4.2020. Nově možnost poskytovat ošetřovné i pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti – podmínky a zpětné čerpání! Dotace z programu - ošetřovné i pro osoby samostatně výdělečně činné – podmínky, výše dotace, uplatňování nároku. Nově - změna výše denní dotace z programu ošetřovné, zpětně od 1.4. Celá řada názorných příkladů ve zvláštních případech poskytování ošetřovného, péče.  Tiskopisy „Žádost o ošetřovné při péči o dítě ……“ , a „Výkaz péče o dítě……“. Názorná ukázka vyplnění těchto tiskopisů. Kde zaměstnavatele, ale i zaměstnanci chybují. Poznatky z praxe.

b)    Karanténa – kdo nařizuje karanténu, tiskopis rozhodnutí o karanténě, délka trvání – vznik, a kdo karanténu ukončuje, a jakým způsobem.

c)    Použití e-Neschopenky pro nařízení karantény – pokyn ČSSZ v souvislosti s mimořádným opatřením. Povinnosti praktických lékařů.

d)     Povinnosti zaměstnanců § 206 Zákoníku práce a zaměstnavatelů.

2)     Zákoník práce – řešení překážek v práci na straně zaměstnavatele v souvislosti s COVID -19  -  a následná kompenzace – refundace pro zaměstnavatele z Programu ANTIVIRUS. Jednorázový kompenzační bonus pro OSVČ až do výše Kč 25 000,--.

a)    Uzavření pracoviště podle Nařízení vlády v rámci mimořádných opatření. Nároky zaměstnanců v souvislosti s touto překážkou v práci na straně zaměstnavatele a následnou refundací státu pro zaměstnavatele z programu ANTIVIRUS. Nárok zaměstnavatele na tuto podporu zaměstnanosti.  Jak žádat, co dokládat, kde žádat. Co bude předmětem

                                                                   --     2         --

následných možných kontrol, oprávněnosti požadovaných částek. Kdo nemá nárok na příspěvek.   Výše příspěvku v režimu A , a v režimu B.  Kde zaměstnavatelé nejčastěji chybují – vyjádření MPSV ČR.

b)      Uplatnění § 209 částečná nezaměstnanost s náhradou mzdy ve výši 60% průměrného výdělku, vnitřní firemní předpis,  prostoje ve smyslu § 207 s náhradou mzdy ve výši 80% průměrného výdělku, a § 208 jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele ve výši 100% průměrného výdělku zaměstnance a následná refundace vyplacených náhrad od státu v programu ANTIVIRUS.  

c)     Jednorázový kompenzační bonus pro OSVČ Kč 25 000,--. Kdo bude mít nárok, za jakých podmínek. Kde uplatňovat, a jakou formou. Kompenzační bonus i po 30.4., nejdéle do 8.6.. Podmínky pro pokračování kompenzačního bonusu !  

d)    Další zásadní úlevy pro OSVČ – odložení daňové povinnosti, neplacení záloh na dani, osvobození od plateb záloh na pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Názorné ukázky výpočtů.                                                               

e)    Práce z domova (home – office), jako řešení výkonu práce na jiném místě v době, kdy je pracoviště zaměstnance uzavřeno – viz. § 317 ZP, dohoda o výkonu práce z domova, vnitřní předpis. Nastavení pravidel pro práci z domova. Karanténa a práce z domova.

f)     Povinnosti zaměstnavatele vytvořit podmínky k práci svých zaměstnanců z hlediska hygienických požadavků vybavení pracoviště a provozoven – obchodů v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – ochranné mycí prostředky, dezinfekce, omezení shromažďování více osob na pracovišti., odstup, roušky, rukavice.  Problematika pracovně-lékařských služeb v podmínkách COVID-19. Vstupní, periodické a mimořádné pracovně-lékařské prohlídky. Usnesení vlády v rámci mimořádných opatření a vyjádření společnosti pracovního lékařství!        

 

Veškeré informace budou posluchačům předány podle posledního legislativního vývoje, ke dni konání akce.

Informace ke kurzu

Online kurz se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:

  • Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz
    (Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma)
  • Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join (přidat se k meetingu/setkání)
  • Do políčka Meeting ID napsal(a): BUDE ZASLÁNO E-MAILEM (1 den před konáním online kurzu)
  • Po vyzvání zadal(a) heslo: BUDE ZASLÁNO E-MAILEM (1 den před konáním online kurzu)

K online kurzu se můžete připojit také přes Váš chytrý telefon. Stačí si v Google Play stáhnout aplikaci Zoom Cloud Meetings a následně postupovat dle instrukcí výše.

Pozor, místnost, kde proběhne online kurz, se zaktivní teprve tehdy, až do ní vstoupíme spolu s lektorem my. 
​Následně umožníme vstup ve stanovený čas začátku online kurzu i Vám.

Abychom předešli případným komplikacím s kompatibilitou, doporučujeme, abyste si přihlášení k online kurzu vyzkoušeli minimálně 30 minut před jeho začátkem.

V případě, že byste měli při instalaci nebo v průběhu online kurzu technické problémy, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat