Kurz byl vložen do košíku

PODROBNÝ VÝKLAD ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ UKRAJINY - ONLINE

Orientujete se ve všech aktuálních, často chaotických legislativních změnách, souvisejících se zaměstnáváním? Potřebujete poradit se zaměstnáváním uprchlých občanů Ukrajiny? V novém kurzu lektora a konzultanta, Zdeňka Křížka se dozvíte vše důležité o:

 • povinnostech zaměstnavatelů vůči úřadu práce, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně při zaměstnávání zahraničích občanů
 • výpočtu srážek ze mzdy, platu nebo odměny – ve vazbě na další zvýšení normativních nákladů na bydlení od 28.1.2022
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mladistvých osob a žen – matek.  
 • odečítání náhrad zaměstnavatelům při provádění srážek.
 • změnách v oblasti nemocenského pojištěno od 1.4.2022 – obsah nového elektronického formuláře a dalších změnách ve výpočtu penále na sociální a zdravotní pojištění.

Lektor

 Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Lektor a konzultant zaměřující se na mzdové účetnictví a personalistiku. Publikační a poradenská činnost v oboru. Kurzy pojímá prakticky.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

1)   Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání občanů Ukrajiny.

 • Povinnosti, které musí splnit občan Ukrajiny – běženec, v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině.
 • Vydání mimořádného víza o pobytu na území České republiky a možnost zaměstnávání držitele takového víza a doba vydání takového víza.
 • Povinnosti občana Ukrajiny a povinnosti potenciálního zaměstnavatele.
 • Ohlašovací povinnost zaměstnavatele vůči jednotlivým institucím.
 • Posouzení příslušného víza, pokud má občan Ukrajiny – běženec rodinu nebo nějaké zázemí na území ČR – tzv. speciální dlouhodobé vízum. Rozdíl mezi takovýmto vízem a vízem za účelem strpění na území ČR.
 • Kvalifikace, praxe, a zdravotní způsobilost tohoto občana Ukrajiny.
 • Odměňování za výkon práce, školení v oblasti bezpečnosti práce, nároky cizince na dovolenou, nemocenskou, a další problémy, které mohou nastat při zaměstnávání tohoto cizince. Informace budou zpracovány podle poslední situace v České republice v souvislosti s případným zaměstnávání těchto cizinců.

2)     Problematika výpočtu srážek ze mzdy – další zvýšení normativních nákladů na bydlení od 28.1. a částky životního minima od 1.4.2022.

 • Zákon 117/1995 Sb. o statní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů a doplněk k tomu zákonu zákonem č. 17/2022 Sb., kdy se navýšila částka normativních nákladů na bydlení z původní částky od 1.1.2022. 
 • Vliv na výpočet nezabavitelných částek oproti stávajícím částkám od 1.1.2022. Vyjádření Ministerstva spravedlnosti, Judikatura Krajského soudu Hradec Králové dne 9.3.2022 o ponechání původních nezabavitelných částkách od 1.1.2022, tj. podle původního zákona o státní sociální podpoře.
 • Právní výklady na tuto problematiku a očekávané stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 • Podrobná ukázka výpočtů paušální náhrady zaměstnavatelům od 1.1.2022. Výkladová stanoviska, nejasnosti při některých situacích.
 • Další přepočet srážek – změna životního minima od 1.4.2022 a vliv na výpočet nových nezabavitelných částek.

3)      Nové ohlašovací povinnosti od 1.4. v oblasti nemocenského pojištění.

 • Nový elektronický formulář "Oznámení o zániku účasti na nemocenském pojištění" a jeho zásadní rozšíření v části 9.
 • Problémy, které mohou nastat při vyplňování daných údajů, především v oblasti výpočtu průměrného výdělku pro účely stanovení výše podpory v nezaměstnanosti.
 • Podrobný výklad, a možné postupy, tak, aby zaměstnavatel splnil podle Zákona o nemocenském pojištění příslušné termíny při odeslání tohoto tiskopisu.
 • Případné sankce za neplnění těchto povinností.

4)        Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

 • Nový výpočet penále, postupy při promíjení penále podle příslušné vyhlášky. 
 • Zvýšení sankcí pro neplnění povinnosti ve zdravotním pojištění.
 • Nový výpočet penále u zdravotního pojištění.
 • Zvýšení limitu pro vratku přeplaceného pojistného a případná výše penále, které se dál nevymáhá.
 • Zvýšení pro odstranění tvrdosti zákona.
 • Další důležité informace v oblasti pojistného v roce 2022.

5)        Zaměstnávání osob zdravotně postižených, mladistvých osob a žen – matek.

 • Kdo je osobou se zdravotním postižením rozdíly mezi osobou invalidní ve stupni invalidity III a invalidity ve stupni I. a II. 
 • Definice, kdo je osobou se zdravotním postižením. Vysvětlení dalšího pojmu a to osoba zdravotně znevýhodněná.
 • Důvody k motivaci vytvářet pracovní místa pro tyto osoby.
 • Pojem chráněná dílna – chráněné pracoviště. Finanční podpora zaměstnavatelů při vytváření chráněných pracovišť. Součinnost zaměstnavatelů s místně příslušným Úřadem práce.
 • Výhody zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob ze zdravotním postižením z průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců – podrobný výklad, názorné příklady odpočtů pojistného , slev na daních, a dalších finančních plnění od úřadu práce.  Pojem společensky účelné pracovní místo a případné investiční pobídky. Příspěvky na zapracování, a další motivační státní příspěvky.
 • Podmínky při zaměstnávání mladistvých osob – podle Zákoníku práce.
 • Pracující ženy – matky a případné jejich zákonné úlevy. Co má za povinnost zaměstnavatel. Rodičovská dovolená a výkon práce. Přímé vazby na pojistné na zdravotní pojištění – kategorie za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát.

Informace ke kurzu

Přístupové údaje včetně materiálů budou účastníkům zaslány 1-3 dny před konáním kurzu.

Časový rozsah kurzu: 9:00 - 14:00

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.