Kurz byl vložen do košíku

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Praktický kurz, na kterém se posluchači seznámí

  • s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
  • s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním.
  • s problematikou zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce.
  • se specifiky agenturního zaměstnání při řešení pracovních úrazů.

Účastníci získají podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při jejich sestavování. 

Lektor

 Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Lektor a konzultant zaměřující se na mzdové účetnictví a personalistiku. Publikační a poradenská činnost v oboru. Kurzy pojímá prakticky.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Pro mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se ochrannou bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance.

Obsah školení

1)    Výčet právních předpisů upravujících problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2022.

2)    Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů  - rozbor.

Zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost – podle Zákona o pracovnělékařských službách a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce v roce 2022 - §§§§§ 103 – 108 – rozbor, zdůraznění nejdůležitějších bodů. Obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz. Prováděcí předpisy –  Vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015.  Kniha úrazů – evidence pracovních úrazů.  Nařízení vlády 277/2015  O náhradě za bolest. Úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Úrazové pojištění  statutárů.  Srážky ze mzdy z úrazového příplatku.

3)   Nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání.

Praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví.  Náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým v roce 2022.  Covidová diagnóza, jako nemoc z povolání. Vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání.  Tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna. Plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví – Praktické příklady výpočtů. Krácení odškodnění.  Poznatky z praxe.                                                                 

4)   Zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání.

Povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci. Přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání.           Zákoník práce výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d). Posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti.  Dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů… .  Judikatura – odstupné a nezabavitelná částka.

5)   Agenturní zaměstnání v roce 2022 Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti.  

Základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání. Smlouva mezi agenturou práce a uživatelem – obsah smlouvy.  Sankce,   za neplnění povinností  ze strany agentury práce, ale i uživatele, výše pokut.  Pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení.   Praktické poznatky z agenturního zaměstnání. Agenturní zaměstnanec, jako občan EU nebo cizinec.  Pojem zastřené zaměstnání, nelegální práce, černá práce a možné sankce – názorné příklady. Co kontroluje inspekce práce v součinnosti s event. cizineckou policií.  

6)   Základní informace v oblasti povinností zaměstnavatelů při zajištění pracovně lékařských služeb pro rok 2022. 

Smluvní zajištění pracovně-lékařské služby formou subdodávek.  § 42a – výpisy z dokumentace, termíny, „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“. Kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovně-lékařské služby.  Agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost. Vstupní pracovně lékařská prohlídka –  § 32 Zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku.  Další pracovně-lékařské prohlídky.  Názorné ukázky doporučených vzorů a tiskopisů.  Mimořádná opatření vlády v souvislosti s Covid-19 povinné testování, výsledky antigenních testů a další povinnosti zaměstnavatelů – součinnost se smluvním poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, a orgánem ochrany veřejného zdraví. Další důležité aktuality podle posledního legislativního vývoje.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.