Zpět na výpis lektorů

JUDr. Adam Valíček, MBA

Advokát

Adam Valíček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal v oboru Právo a právní věda titul magistra práv.Praktické zkušenosti získával v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři JUDr. Petra Poledníka a dále JUDr. Petra Procházky. Působil rovněž ve vzdělávací agentuře TSM, spol. s r.o., se kterou spolupracuje jako lektor dodnes. ​ Působí jako člen redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovn

Diplomovou práci obhájil na Katedře občanského práva. Následně obhájil na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně rigorózní práci v oboru pracovního práva a získal titul doktora práv. Je absolventem programu MBA - Master of Business Administration - řízení lidských zdrojů. V současné době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze. ​

Praxi advokátního koncipienta získal v advokátní kanceláři v Brně u JUDr. Petra Poledníka a dále v advokátní kanceláři Mgr. Tomáše Váchy pod vedením Mgr. Pavla Bareše. ​

Praktické zkušenosti získával v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři JUDr. Petra Poledníka a dále JUDr. Petra Procházky. Působil rovněž ve vzdělávací agentuře TSM, spol. s r.o., se kterou spolupracuje jako lektor dodnes. ​ Působí jako člen redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovního práva. ​ Je zakladatelem a členem Rady expertů Unie personalistů a členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. ​

Je autorem pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s. Hovoří plynně anglicky a komunikativně ovládá i jazyk ruský. Ovládá základy latiny. Věnuje se pravidelně publikační činnosti. Více v sekci Publikační činnost. ​ Ve své praxi se zaměřuje především na právo pracovní, nemovitostí, právo občanské, trestní a insolvenční. Mezi jeho záliby patří sommeliérství, cestování, sport, italská kuchyně. Advokacii vykonává samostatně. Trvale spolupracuje s JUDr. Irenou Valíčkovou, MBA, advokátkou.

Chtěli byste lektora na školení u vás ve firmě? Zavolejte nám a nebo využijte formulář.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.