Zpět na výpis lektorů

JUDr. Irena Valíčková, MBA

advokátka

Irena Valíčková absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda titul magistry práv. Praktické zkušenosti získávala v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, vzdělávací agentuře TSM, spol. s r.o., se kterou spolupracuje jako lektorka dodnes, a dále v on-line bezplatné právní poradně. ​

Diplomovou práci obhájila na Katedře pracovního práva. Následně obhájila na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně rigorózní práci v oboru pracovního práva a získala titul doktorky práv. Je absolventkou programu MBA - Master of Business Administration - řízení lidských zdrojů. V současné době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze. ​

Je členkou Akreditační komise Ministerstva vnitra, zakladatelkou a členkou Rady expertů Unie personalistů a členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je autorkou pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s. Přednášela na veletrzích v Praze (INCHEBA EXPO Praha) LINGUA SHOW a JOBS EXPO. ​

Praxi advokátního koncipienta získala ve Společné advokátní kanceláři v Brně pod vedením JUDr. Miloslava Petržely, JUDr. Ludvíka Ševčíka, JUDr. Vladimíra Kristýna, JUDr. Kárima Titze, Mgr. Petra Kubicy, JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., Mgr. Václava Rožce, JUDr. Ludvíka Ševčíka, ml. a JUDr. Martina Machače. ​

Praktické zkušenosti získávala v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, vzdělávací agentuře TSM, spol. s r.o., se kterou spolupracuje jako lektorka dodnes, a dále v on-line bezplatné právní poradně. ​

Právu se věnuje i v rámci přednáškové činnosti v oblasti pracovního práva pro Vysoké učení technické v Brně. Působí jako členka redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovního práva. ​​

Hovoří plynně německy (získala Zertifikat Deutsch a Mittelstufe Deutsch) a komunikativně ovládá i jazyk anglický. Ovládá základy latiny. Věnuje se pravidelně publikační činnosti. Více v sekci Publikační činnost ​ Ve své praxi se zaměřuje především na právo pracovní, občanské, obchodní, insolvenční a trestní. Mezi její záliby patří cestování, sport, italská kuchyně. Advokacii vykonává samostatně. Trvale spolupracuje s JUDr. Adamem Valíčkem, MBA, advokátem. ​ Advokátní zkoušku složila s hodnocením výtečně.

Chtěli byste lektora na školení u vás ve firmě? Zavolejte nám a nebo využijte formulář.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.