Kurz byl vložen do košíku

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2021 PRO PODNIKATELE VČETNĚ PŘÍPRAVY PODKLADŮ PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření roku 2020 a 2021 do účetnictví a daně z příjmů.

Lektor

Ing. Dana Vanke

Ing. Dana Vanke

Certifikovaná účetní, členka Komory certifikovaných účetních, členka Výkonného výboru Svazu účetních. V minulosti hlavní účetní a ekonomická ředitelka jedné z velkých pražských společností, v současné době majitelka účetní firmy, věnuje se lektorské činnosti v oblasti daní a účetnictví.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

Účetní závěrka:

 • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů
 • Účetní a daňové odpisy
 • Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
 • Rezervy účetní a daňové
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Dohadné položky
 • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové)
 • Kursové rozdíly
 • Zaúčtování daně (splatné i odložené, výpočet odložené daně)
 • Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
 • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
 • České účetní standardy týkající se účetní závěrky
 • Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky

Daňový pohled:

 • Časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu
 • Daňově neuznatelné náklady
 • Vyloučené výnosy
 • Položky zvyšující a snižující základ daně
 • Daňové odpisy
 • Paušální výdaj na auto
 • Daňové opravné položky
 • Daňové rezervy
 • Stanovení základu daně
 • Položky odčitatelné od základu daně
 • Slevy na dani
 • Uplatnění ztrát minulých období
 • Zálohy na další období

Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2021 do účetnictví a daně z příjmů
(např. zpětné uplatnění daňové  ztráty, kompenzační bonusy,  program Antivirus a další)

Dotazy

Informace ke kurzu

Kurz je současně nabízen v online formě. V odůvodněných případech mohou účastníci online formu zvolit i zpětně, nejpozději však 5 pracovních dní před konáním kurzu.

Časový rozsah kurzu 9:00 - 14:00

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.