Vzdělávání na míru

Firemní kultura je něco, co zásadním způsobem určuje, jak bude daná firma úspěšná v dlouhodobém horizontu.

Firemní kultura není jen určena majiteli firmy. Musí ji pochopit a akceptovat všichni zaměstnanci firmy. Jedině tak se stane součástí dennodenního života uvnitř firmy. Jak toho dosáhnout? Jedním ze základních stavebních pilířů je trvalé a komplexně pojaté vzdělávání zaměstnanců.

Firemní vzdělávání dělíme na:

 • Interní předávání zkušeností a znalostí uvnitř firmy včetně motivace zaměstnanců
 • Strategie firemního vzdělávání zahrnující firemní kurzy a školení, které zaměstnance obohatí o nejnovější poznatky z daného oboru a jejich využití v praxi.

Zatímco první oblast je čistě na vás, v rámci druhé oblasti vám rádi nabídneme pomoc. U nás si můžete vybrat z pestré škály pravidelných i jednorázových školení v mnoha oborech. Hlavní důraz vždy klademe na praktické uplatnění v praxi. Kromě toho vám navrhneme firemní kurzy na míru podle vašich potřeb. Většinou zákazníci oceňují u firemních školení na klíč náš individuální přístup a orientaci na konkrétní potřeby společnosti. Naši lektoři také velice často v rámci kurzů konzultují konkrétní případy, které na pracovišti řešíte.


Firemní kurzy jsou zaměřené na následující oblasti:

 • Ekonomika
 • Vedení lidí
 • Rozvoj osobnosti
 • Obchodní dovednosti
 • Zahraniční obchod
 • Zásobování, výroba, logistika
 • Personalistika, pracovní právo a mzdy
 • Účetnictví a daně
 • Počítačové kurzy

Jak probíhá vzdělávání na zakázku v Sova Studiu

 • Identifikace vzdělávacích potřeb
 • Sova Studio na základě těchto vstupních informací vypracuje návrh vzdělávacího programu (cíl, osnova, časový rozsah, lektorské obsazení, školicí prostory a další servis, návrh termínu realizace, cenová kalkulace).
 • Návrh je předložen klientovi k posouzení a následují další jednání o obsahu a organizaci školení až do konečné dohody (objednávky).
 • Realizace vzdělávací akce - programu
 • Zhodnocení a návrh dalšího postupu, návrh navazujících produktů rozvíjejících získané znalosti a dovednosti

Metody výuky

Základem je komunikace, diskuse, neformální výměna názorů, respektování individualit a tomu odpovídající flexibilita, práce s osobními cíli a vysoká aktivita posluchačů vyplývající z jejich zájmu.

Nejčastěji používané metody pro výcvik tzv. „měkkých dovedností“ – trénink, simulace, praktický nácvik modelových situací, testy, skupinové a individuální řešení problémů, hraní rolí, videotrénink s následným rozborem, workshop. Metody pro výuku znalostních „tvrdých dovedností“ – výkladové semináře s diskuzí, demonstrování na praktických příkladech, přímé řešení praktických příkladů, případové studie, testy.

Každý účastník obdrží písemný pracovní manuál, některé materiály jsou interaktivně dotvářeny v průběhu semináře. U znalostních kurzů jsou to předpisy, vyhlášky, odborné publikace, příklady, cvičení.

Používanými pomůckami jsou flip chart a psací potřeby, dataprojektor + plátno, televize, video, videokamera a další drobné pomůcky. Všechny pomůcky, které nejsou v místě konání k dispozici, přivezeme vlastní.

Počet účastníků

Závisí na obsahu a metodách výuky vzdělávací akce:

 • U tréninkových akcí je optimální počet 8 - 10 osob v jedné skupině. Pro zachování efektivity doporučujeme maximální počet účastníků ve skupině stanovit na 12.
 • U přednáškových akcí s diskuzí (např. novely zákonů a předpisů) není počet omezen, avšak doporučujeme, právě z důvodů prostoru pro diskuzi a aktivní zapojení účastníků, maximálně 30 osob.

Délka a časový rozsah vzdělávacího programu

Délka je stanovena tak, aby byl splněn stanovený cíl, vycházíme z náročnosti obsahu, potřeb a přání klienta, ze složení a úrovně znalostí a dovedností cílové skupiny.

Místo konání

Vzdělávací akce je možné realizovat:

 • v sídle vaší společnosti
 • v našich učebnách v Brně, Křenová 52
 • kdekoliv podle přání a potřeb klienta.

Doporučujeme konání raději mimo pracoviště účastníků, aby se mohli plně soustředit.


Cena

Cena je kalkulována individuálně. V prvním návrhu (nabídce) uvádíme cenu orientační. Přesná kalkulace ceny je možná až v poslední fázi přípravy projektu na konkrétní akci nebo cyklus akcí, kdy je v závislosti na organizaci a obsahu akce známa výše vstupních nákladů. Tato cena je zákazníkovi sdělena před uzavřením smlouvy (objednávky).

Cena zahrnuje:

 • přípravu programu podle požadavků zákazníka
 • vlastní trénink, přednášku, seminář
 • administrativní, technické, telekomunikační a další náklady
 • učební materiály pro každého účastníka (cena závisí na rozsahu textů a počtu účastníků, cca 100 – 200 Kč/ks)
 • po dohodě s klientem - závěrečná zpráva pro vedení společnosti (cena dle náročnosti, dohodnutých kritérií hodnocení a dle rozsahu)
 • cestovní náklady lektora (lektorů) podle českých předpisů (auto, ubytování a stravování lektora) – závisí na místě konání
 • další specifické pro konkrétní akci
 • daň z přidané hodnoty (DPH 21%)

Obvykle účtujeme zálohu ve výši 50%. Zbytek po uskutečnění akce. Splatnost faktur je 14 dnů. Na platebních podmínkách se lze dohodnout.


Vybrané reference

 

 


POVEZ - získejte dotaci na vzdělání svých zaměstnanců

Dotace na odborné vzdělání zaměstnanců jsou opět aktuální. Program POVEZ II. byl spuštěn 1. února 2016. Slibuje financování nákladů na vzdělávání i proplacení mzdových náhrad školených zaměstnanců.

Dotační program POVEZ II. můžete uplatnit, pokud si u nás necháte připravit školení na míru. Uděláme vám analýzu vzdělávacích potřeb přímo na míru vaší firmě. Doporučíme vám konkrétní školení, lektory i přesnou specifikaci cílové skupiny. Starost si nemusíte dělat ani se získáním dotace. Žádost o dotaci z programu POVEZ II., včetně všech potřebných náležitostí, zpracujeme za vás.

Více o POVEZ II najdete ZDE.

Tagy: Žádné tagy.