Vzdělávání na míru

Firemní kultura je něco, co zásadním způsobem určuje, jak bude daná firma úspěšná v dlouhodobém horizontu.

U nás si můžete vybrat z pestré škály pravidelných i jednorázových školení v mnoha oblastech. Hlavní důraz vždy klademe na praktické uplatnění v praxi. Kromě toho vám navrhneme firemní kurzy na míru podle vašich potřeb. Naši zákazníci oceňují u firemních školení na klíč náš individuální přístup a orientaci na konkrétní potřeby společnosti. Naši lektoři také velice často v rámci kurzů konzultují konkrétní případy, které na pracovišti řešíte.​


Firemní kurzy jsou zaměřené na následující oblasti:

 • Ekonomika
 • Vedení lidí
 • Rozvoj osobnosti
 • Obchodní dovednosti
 • Zahraniční obchod
 • Zásobování, výroba, logistika
 • Personalistika, pracovní právo a mzdy
 • Účetnictví a daně
 • Počítačové kurzy

Jak probíhá vzdělávání na zakázku v Sova Studiu

 • Identifikujeme vaše vzdělávací potřeby.
 • Na základě těchto vstupních informací vypracujeme návrh vzdělávacího programu (cíl, osnova, časový rozsah, lektorské obsazení, školicí prostory a další servis, návrh termínu realizace, cenová kalkulace).
 • Návrh vám předložíme k posouzení a následují další jednání o obsahu a organizaci školení až do konečné dohody (objednávky).
 • Realizujeme vzdělávací akci - program.
 • Následně proběhne zhodnocení a návrh dalšího postupu a navazujících produktů. 

Metody výuky

Základem je komunikace, diskuse, neformální výměna názorů, respektování individualit a tomu odpovídající flexibilita, práce s osobními cíli a vysoká aktivita posluchačů vyplývající z jejich zájmu.​

Nejčastěji používané metody pro výcvik tzv. „měkkých dovedností“ jsou:

 • trénink,
 • simulace,
 • praktický nácvik modelových situací,
 • testy,
 • skupinové a individuální řešení problémů,
 • hraní rolí,
 • videotrénink s následným rozborem,
 • workshop. 

Metody pro výuku znalostních „tvrdých dovedností“ jsou:

 • výkladové semináře s diskuzí,
 • demonstrování na praktických příkladech,
 • přímé řešení praktických příkladů,
 • případové studie, testy.

Používanými pomůckami jsou flipchart tabule, dataprojektor + plátno, video, videokamera a další drobné pomůcky. Všechny pomůcky, které nejsou v místě konání k dispozici, si přivezeme vlastní.


Počet účastníků

Závisí na obsahu a metodách výuky vzdělávací akce a také preferencích lektora. Běžně však doporučujeme:

 • U tréninkových akcí doporučujeme pro zachování efektivity stanovit maximální počet účastníků ve skupině na 12.
 • U přednáškových akcí s diskuzí (např. novely zákonů a předpisů) není počet omezen, avšak doporučujeme maximálně 30 osob.

Místo konání

S výběrem místa vám vyjdeme vstříc. Vzdělávací akce je možné realizovat:

 • v sídle vaší společnosti,
 • v našich učebnách v Brně, Křenová 52,
 • kdekoliv podle vašich přání a potřeb.​

Cena​

Cena je kalkulována individuálně. V prvním návrhu (nabídce) uvádíme cenu orientační. Přesná kalkulace ceny je možná až v poslední fázi přípravy projektu na konkrétní akci nebo cyklus akcí, kdy je v závislosti na organizaci a obsahu akce známa výše vstupních nákladů. Tato cena je zákazníkovi sdělena před uzavřením smlouvy (objednávky).

Cena zahrnuje:

 • přípravu programu podle požadavků zákazníka,
 • vlastní trénink, přednášku, seminář,
 • administrativní, technické, telekomunikační a další náklady,
 • učební materiály pro každého účastníka (cena závisí na rozsahu textů a počtu účastníků, cca 100 – 200 Kč/ks),
 • po dohodě s klientem - závěrečná zpráva pro vedení společnosti (cena dle náročnosti, dohodnutých kritérií hodnocení a dle rozsahu),
 • honorář a cestovní náklady lektora (lektorů) podle českých předpisů (auto, ubytování a stravování lektora) – závisí na místě konání
 • další specifické pro konkrétní akci,
 • daň z přidané hodnoty (DPH 21%).

Obvykle účtujeme zálohu ve výši 50%. Zbytek po uskutečnění akce. Splatnost faktur je 14 dnů. Na platebních podmínkách se lze dohodnout.


Vybrané reference

 

 


POVEZ - získejte dotaci na vzdělání svých zaměstnanců

Dotační program POVEZ II. umožňuje financování nákladů na vzdělávání i proplácení mzdových náhrad školených zaměstnanců. Lze jej uplatnit, pokud si u nás necháte připravit školení na míru. 

Více o POVEZ II najdete ZDE.

Tagy: Žádné tagy.