Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2016 - POPRVÉ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

(Kód kurzu: 17010)

Lektor

Ing. Jana Pilátová

Ing. Jana Pilátová

Auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních, členka Národní účetní rady a pracovní skupiny MF ČR pro novelizaci vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů, autorka odborných publikací

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Hlavní účetní, samostatné účetní, auditory, daňové poradce, manažery, finanční ředitele, firemní bankéře, atd. … pro všechny, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

Obsah školení

Po více jak 10-ti letech přichází výrazná změna týkající se účetní závěrky podnikatelů, a to za účetní období započaté v roce 2016.
Poprvé budeme sestavovat závěrku, kdy jsou

 • samostatná pravidla pro sestavení rozvahy,
 • samostatná pravidla pro výkaz zisku a ztráty,
 • samostatná pravidla pro přílohu v účetní závěrce a
 • nově stanovená povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
V průběhu semináře se budeme věnovat účetním operacím před uzavřením účetních knih podle jednotlivých účetních tříd a hned na to navážeme zobrazením daných informací v účetních výkazech a povinně zveřejňovanými informacemi v příloze účetní závěrky.
Účastníci semináře tak získají jak detailní informace k jednotlivým oblastem (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy), tak i návod jak správně sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty v nové struktuře a jak správně sestavit přílohu účetní závěrky s novou obsahovou náplní.

 • Účel účetní závěrky – poprvé v zákoně o účetnictví od roku 2016
 • Druhy účetních závěrek (v plném rozsahu, ve zkráceném rozsahu, řádná, mimořádná, mezitímní)
 • Nová struktura rozvahy; převodový můstek – správné vykázání položek ve sloupci „minulé období“; shrnutí rozdílů oproti roku 2015; rozvaha v plném rozsahu, rozvaha ve zkráceném rozsahu – základní verze, rozvaha ve zkráceném rozsahu – rozšířená verze
 • Nová struktura výkazu zisku a ztráty; převodový můstek – správné vykázání položek ve sloupci „minulé období“; shrnutí rozdílů oproti roku 2015; výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • Dlouhodobý majetek a jeho vykázání v rozvaze + povinné informace do přílohy v účetní závěrce; zaúčtování inventarizačních rozdílů; účetní odpisy a jejich vykázání ve výkaze zisku a ztráty
 • Přehled novinek 2016 v účtování nákladů a výnosů (zrušení skupiny účtů 61x, 62x, 68x, zrušení mimořádného výsledku hospodaření, změna účtování o přijatých darech a další); doporučení nových analytických účtů ve vazbě na novou strukturu výkazu zisku a ztráty
 • Pohledávky a závazky – inventarizace, vazba na novou strukturu rozvahy
 • Tvorba a rozpuštění opravných položek a jejich nová struktura ve výkaze zisku a ztráty,
 • Zaúčtování a nová pravidla pro vykázání daně z příjmů splatné a odložené
 • Nová pravidla pro vznik povinnosti auditu
 • Zveřejnění účetní závěrky

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

9.4. 2019

3 zásady, jak předcházet krizím

Míváte ten pocit, že vaši zaměstnanci a spolupracovníci „nemají nic lepšího na práci“, než vymýšlet důvody, proč něco nejde? Vnímáte to tak, že při…

Číst
1.4. 2019

7 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉMU PRODEJI

Nedaří se vám v prodeji tak, jak jste si představovali? V tomto článku se s vámi podělím o sedm kroků, které významně zlepší vaše prodejní výsledky.…

Číst
18.3. 2019

Ozkoušejte si, co víte o svém mozku

Mozek je fascinující. Je to malý orgán, který dokáže obrovské věci.

Číst