Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

PŘEVODNÍ (TRANSFEROVÉ) CENY V PRAXI - Jak na daňovou kontrolu a řízení podnikatelských rizik v oblasti převodních cen

(Kód kurzu: 17068)

Cíl kurzu

Poskytnout praktické znalosti problematiky převodních cen, které účastníkům pomohou s minimálními náklady a efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly). Přínos pro účastníky: - Získáte informace o tom, jak správně vyplnit přílohu k daňovému přiznání týkající se převodních cen - Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika - Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu - Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen

Pro koho je kurz určen

Jednatele, finanční ředitele, ekonomy, pracovníky ekonomických oddělení.

Obsah školení

Význam mezinárodních obchodních operací, probíhajících v rámci struktury nadnárodních společností, rok od roku narůstá. Transakce mezi těmito spojenými subjekty (sdruženými podniky) jsou ovlivňovány jak českými, tak i zahraničními právními předpisy současně. Jejich dodržování je ze strany institucí daňové správy prověřováno s čím dál tím větší četností a pečlivostí. Znalost problematiky transferových cen a dodržování příslušných legislativních předpisů by se proto mělo stát ze strany plátců daní samozřejmostí a ekonomickou nutností. Česká daňová správa věnuje velkou pozornost také dodržování principu obvyklé ceny, principu tržního odstupu u transakcí mezi spřízněnými společnostmi a také správnosti dokumentace doložené při kontrolách. Jedním z jejích úkolů je ohlídat, aby při obchodování se spojenými osobami nedošlo k prodeji pod cenou – tedy k daňovému úniku – či nadměrnému navýšení ceny a v důsledku toho k umělému snížení nákladů. Pokud společnost podcení oblast převodních cen nebo má chybějící či nedostatečnou dokumentaci skupinových transakcí, může to vést až k doměření daně, penále a úroku z prodlení či ke ztrátě investičních pobídek. Daňoví poplatníci mají také povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání. Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu! - Legislativní rámec převodních cen - Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD) - EU Code of Conduct - Zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR/GFŘ - Arbitrážní konvence - Definice kapitálově a jinak spojených osob - Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen - Transfer pricingové metody - Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví - Vztah rizika a cenové kalkulace - Nový přístup k uplatňování metod dle OECD - Případová studie - Nastavení správného systému účtování transferových cen - Příprava interních směrnic k transferovým cenám - Daňová kontrola převodních cen a dokumentace k převodním cenám - Příloha k daňovému přiznání ohledně transakcí mezi spojenými osobami - Typický průběh daňové kontroly - Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU - Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně - Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test) - Případová studie - Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol - Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen - Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

9.4. 2019

3 zásady, jak předcházet krizím

Míváte ten pocit, že vaši zaměstnanci a spolupracovníci „nemají nic lepšího na práci“, než vymýšlet důvody, proč něco nejde? Vnímáte to tak, že při…

Číst
1.4. 2019

7 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉMU PRODEJI

Nedaří se vám v prodeji tak, jak jste si představovali? V tomto článku se s vámi podělím o sedm kroků, které významně zlepší vaše prodejní výsledky.…

Číst
18.3. 2019

Ozkoušejte si, co víte o svém mozku

Mozek je fascinující. Je to malý orgán, který dokáže obrovské věci.

Číst