Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

(Kód kurzu: 16138)

Cíl kurzu

Cílem školení je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale především možnost praktického nácviku. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo, vtáhlo je do průběhu výuky, aby si účastníci nabyté vědomosti vyzkoušeli, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci v reálu. Od března letošního roku jsme se stali partnery společnosti RZP akademie s.r.o., a tak Vám můžeme nabídnout praktický nácvik na těch nejmodernějších resuscitačních figurínách se zpětnou vazbou.

Lektor

Bc. Aleš Vosáhlo

Bc. Aleš Vosáhlo

RZP Academy, s.r.o., záchranář specialista s dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou, doplňuje ho zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

Součástí pracovnělékařských služeb není jen hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví nebo provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, pravidelný dohled na pracovištích a školení v poskytování první pomoci.
Také zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci plyne také z trestního zákona. Setkáme se s ní nejčastěji třeba jako řidiči. A není to jen o zákonné povinnosti na pracovišti. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc nebo kdy ji naopak potřebujete vy sami nebo Vaši blízcí. Víte, co a jak máte udělat? Jaké změny v poskytování první pomoci doporučuje Světová a Evropská resuscitační komise?

Nabízíme Vám školení, které obsahuje základní postupy první pomoci jednoduše, efektivně a bezpečně.

 • Postup při volání zdravotnické záchranné služby – komunikace a spolupráce s operátorem
 • Selhávání základních životních funkcí zjišťování životních funkcí zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak to poznám a co dělat do příjezdu ZS, oživování – uvolnění dýchacích cest, nepřímá masáž srdeční, dýchání z úst do úst, použití automatického externího defibrilátoru určeného i pro laickou veřejnost
 • První pomoc - co dělat do příjezdu záchranné služby - na pracovišti i kdekoliv jinde…
  • problematika úrazů od nejjednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku až po úrazy páteře
  • zástava krvácení
  • problematika dopravních nehod – vyproštění z vozidla, bezpečnost zachránce
  • úraz elektrickým proudem a popáleniny
  • nejzávažnější projevy civilizačních chorob – infarktu myokardu, cévní mozkové příhody…
  • mdloby, epileptický záchvat, komplikace diabetu, poruchy dýchání aj.
  • porod mimo zdravotnické zařízení, otravy, kousnutí zmijí obecnou
 • Další dle zájmu zaměstnavatele a účastníků – dle potřeb vycházejících z pracovní nebo osobní praxe účastníků
 • Praktický nácvik základní neodkladné resuscitace na figurínách:
  • vyprošťování a přenášení raněných – bezpečná a efektivní manipulace s postiženým
  • masivní krvácení
  • polohování zraněného
  • zajištění dýchacích cest u bezvědomí
  • oživování – nepřímá srdeční masáž a dýchání z úst do úst na resuscitačním modelu se zpětnou vazbou (dospělý, dítě, kojenec)
  • první pomoc při dušení cizím tělesem

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

18.3. 2019

Ozkoušejte si, co víte o svém mozku

Mozek je fascinující. Je to malý orgán, který dokáže obrovské věci.

Číst
15.3. 2019

Nová dotační výzva

Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

Číst
8.3. 2019

Spolupráce s neziskovými organizacemi se vyplatí, ale měla by být promyšlená

Být společensky zodpovědní přináší firmám řadu výhod, například vylepšení image nebo firemní kultury. Zdenka Barošová, certifikovaný manažer CSR a…

Číst