Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Rozpočtové a příspěvkové organizace, organizační složky státu

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ 2016 S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY Z PRAXE Valenta Jiří PhDr. Mgr. 489,00 Kč
6. aktualizované vydání Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný...
Obálka knihy FISKÁLNÍ DECENTRALIZACE, TEORIE A EMPIRIE Jílek Milan 517,00 Kč
Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizac...
Obálka knihy KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ, KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2015 Alinče František, Tomší Ivan, Ing. 499,00 Kč
2. aktualizované a rozšířené vydání Nové vydání katalogu prací ve veřejných službách a správě vychází z potřeby jednak shrnout v komentářích zkušen...
Obálka knihy KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ kolektiv autorů 230,00 Kč
Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace ...
novinka Obálka knihy PRŮVODCE SYSTÉMEM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach 449,00 Kč
1. vydání Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i...
novinka Obálka knihy PRŮVODCE SYSTÉMEM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach 449,00 Kč
1. vydání Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i...
novinka Obálka knihy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2015 Morávek Zdeněk, Prokůpková Danuše 435,00 Kč
Příspěvkové organizace jsou velmi početnou skupinou nepodnikatelských právnických osob, pro které je charakteristické, že podléhají velmi přísným regu...
Obálka knihy ROZPOČTOVÁ SKLADBA V ROCE 2015 Paroubek Jiří Ing. 389,00 Kč
5. aktualizované vydání Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, org...
Obálka knihy SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU Tomek Petr 299,00 Kč
1. vydání. Publikace Slovník služebního poměru je první tohoto druhu. Obsahuje výklad právních pojmů užívaných právními předpisy, které upravují služe...
novinka Obálka knihy ŠKOLSKÉ ZÁKONY A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 2015/2016 Valenta Jiří 649,00 Kč
6. vydání. Již šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktu...
novinka Obálka knihy ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2016 Svobodová Jaroslava a kolektiv 519,00 Kč
Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena pro ekonomické...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1117 ÚČETNICTVÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, ORG.SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2016 179,00 Kč
K 1.1.2016 došlo k rozsáhlé novele zákona o účetnictví a všech vyhlášek, které regulují účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových orga...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1124 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2016 115,00 Kč
Publikace obsahuje 12 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné...
Obálka knihy VEŘEJNÉ VÝDAJOVÉ PROGRAMY, VEŘEJNÉ PROJEKTY A ZAKÁZKY Ochrana František 313,00 Kč
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor ...
Obálka knihy ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ 2015 Vlčková Eliška, Kašparcová Irena, Bláhová Pavla 439,00 Kč
1. vydání. Dne 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon o státní službě, který zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávaj...
Obálka knihy ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŠKOLAMI Bartík Václav, Janečková Eva 399,00 Kč
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jeji...