Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Rozpočtové a příspěvkové organizace, organizační složky státu

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ 2016 S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY Z PRAXE Valenta Jiří PhDr. Mgr. 489,00 Kč
6. aktualizované vydání Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný...
Obálka knihy FISKÁLNÍ DECENTRALIZACE, TEORIE A EMPIRIE Jílek Milan 517,00 Kč
Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizac...
Obálka knihy KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ, KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2015 Alinče František, Tomší Ivan, Ing. 499,00 Kč
2. aktualizované a rozšířené vydání Nové vydání katalogu prací ve veřejných službách a správě vychází z potřeby jednak shrnout v komentářích zkušen...
Obálka knihy KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ kolektiv autorů 230,00 Kč
Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace ...
Obálka knihy PERSONALISTIKA V ŘÍZENÍ ŠKOLY Martin Šikýř, David Borovec, Irena Trojanová 295,00 Kč
„Škola potřebuje dostatek schopných a motivovaných zaměstnanců…“Jedna z úvodních vět knihy je obecně známou pravdou uznávanou zřejmě každým ředitelem ...
Obálka knihy PRŮVODCE SYSTÉMEM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach 449,00 Kč
1. vydání Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i...
Obálka knihy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2016-2017 Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková 469,00 Kč
3. aktualizované vydání. Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady...
novinka Obálka knihy ROZPOČTOVÁ SKLADBA V ROCE 2017 Paroubek Jiří Ing, Kotrba Rudolf Ing. 419,00 Kč
6. aktualizované vydání Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová s...
Obálka knihy SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU Tomek Petr 299,00 Kč
1. vydání. Publikace Slovník služebního poměru je první tohoto druhu. Obsahuje výklad právních pojmů užívaných právními předpisy, které upravují služe...
Obálka knihy ŠKOLSKÉ ZÁKONY A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 2015/2016 Valenta Jiří 649,00 Kč
6. vydání. Již šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktu...
novinka Obálka knihy ÚČETNICTVÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU V PŘÍKLADECH + CD Juráňová Hana Ing., Juhászová Karolína Ing. 599,00 Kč
. vydání Kniha obsahuje výklad novelizovaných předpisů platných k 1. 1. 2017 pro účetnictví vybraných účetních jednotek, tj. pro územní samosprávné c...
Obálka knihy ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2016 Svobodová Jaroslava a kolektiv 519,00 Kč
Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena pro ekonomické...
Obálka knihy ÚZ Č. 1176 - ÚČETNICTVÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017 179,00 Kč
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účet...
Obálka knihy ÚZ Č. 1179 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2017 119,00 Kč
Publikace obsahuje 13 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné...
Obálka knihy VEŘEJNÉ VÝDAJOVÉ PROGRAMY, VEŘEJNÉ PROJEKTY A ZAKÁZKY Ochrana František 313,00 Kč
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor ...
Obálka knihy ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ 2015 Vlčková Eliška, Kašparcová Irena, Bláhová Pavla 439,00 Kč
1. vydání. Dne 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon o státní službě, který zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávaj...
Obálka knihy ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŠKOLAMI Bartík Václav, Janečková Eva 399,00 Kč
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jeji...