Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Rozpočtové a příspěvkové organizace, organizační složky státu

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
Obálka knihy APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ K 1.10.2012 Valenta Jiří 439,00 Kč
5. aktualizované vydání Publikace „Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe“ přináší souhrnný popis pravidel odměňován...
Obálka knihy DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM Kobík Jaroslav, Kohoutková Alena 679,00 Kč
1. vydání Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který nahradí dosavadní daňový procesní předpis, tj. zákon o správě daní a poplatků. A...
Obálka knihy FISKÁLNÍ DECENTRALIZACE, TEORIE A EMPIRIE Jílek Milan 517,00 Kč
Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizac...
novinka Obálka knihy KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ, KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2015 Alinče František, Tomší Ivan, Ing. 499,00 Kč
2. aktualizované a rozšířené vydání Nové vydání katalogu prací ve veřejných službách a správě vychází z potřeby jednak shrnout v komentářích zkušen...
Obálka knihy KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ kolektiv autorů 230,00 Kč
Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace ...
Obálka knihy MÍSTNÍ DANĚ Radvan Michal 293,00 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku místních daní – multioborové téma vyžadující kombinaci poznatků z oblasti ekonomie, ze sociologie, do jisté míry...
Obálka knihy PRŮVODCE ROKEM ŘEDITELE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY vč. vzorů používaných dokumentů + CD Kolektiv autorů 529,00 Kč
5. přepracované vydání Ředitelé škol a školských zařízení jistě ocení tento poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výklad oblastí pracovníh...
novinka Obálka knihy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2015 Morávek Zdeněk, Prokůpková Danuše 435,00 Kč
Příspěvkové organizace jsou velmi početnou skupinou nepodnikatelských právnických osob, pro které je charakteristické, že podléhají velmi přísným regu...
Obálka knihy ROZPOČTOVÁ SKLADBA V ROCE 2015 Paroubek Jiří Ing. 389,00 Kč
5. aktualizované vydání Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, org...
Obálka knihy SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU Tomek Petr 299,00 Kč
1. vydání. Publikace Slovník služebního poměru je první tohoto druhu. Obsahuje výklad právních pojmů užívaných právními předpisy, které upravují služe...
novinka Obálka knihy ŠKOLSKÉ ZÁKONY A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 2015/2016 Valenta Jiří 649,00 Kč
6. vydání. Již šesté vydání praktické příručky Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktu...
Obálka knihy ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY pro některé vybrané účetní jednotky 2015 – 353 postupů účtování Svobodová Jaroslava a kolektiv 509,00 Kč
12. vydání. Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena...
Obálka knihy ÚZ Č. 1064 ÚČETNICTVÍ - OBCE, KRAJE, HL.MĚSTO PRAHA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, FONDY 2015 177,00 Kč
Publikace je rozdělena do dvou kapitol, z nichž první obsahuje účetní předpisy pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, př...
Obálka knihy ÚZ Č. 1067 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2015 115,00 Kč
Publikace obsahuje 12 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné...
Obálka knihy VEŘEJNÉ VÝDAJOVÉ PROGRAMY, VEŘEJNÉ PROJEKTY A ZAKÁZKY Ochrana František 313,00 Kč
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor ...
novinka Obálka knihy ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ 2015 Vlčková Eliška, Kašparcová Irena, Bláhová Pavla 439,00 Kč
1. vydání. Dne 1. ledna 2015 vstoupil v účinnost zákon o státní službě, který zásadním způsobem změnil úpravu právních poměrů zaměstnanců vykonávaj...
Obálka knihy ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŠKOLAMI Bartík Václav, Janečková Eva 399,00 Kč
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jeji...