Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Rozpočtové a příspěvkové organizace, organizační složky státu

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
Obálka knihy APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ K 1.10.2012 Valenta Jiří 439,00 Kč
5. aktualizované vydání Publikace „Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe“ přináší souhrnný popis pravidel odměňován...
Obálka knihy DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM Kobík Jaroslav, Kohoutková Alena 679,00 Kč
1. vydání Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti nový daňový řád, který nahradí dosavadní daňový procesní předpis, tj. zákon o správě daní a poplatků. A...
Obálka knihy FISKÁLNÍ DECENTRALIZACE, TEORIE A EMPIRIE Jílek Milan 517,00 Kč
Publikace pojednává o fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Kromě ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec pro decentralizac...
Obálka knihy KATALOG PRACÍ K 1. 10. 2010 Alinče František, Tomší Ivan 439,00 Kč
1. vydání. Nový katalog prací byl schválen a vyšel ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 222/2010 Sb., které nabývá účinnosti 1. října 2010. Nový k...
Obálka knihy KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ kolektiv autorů 230,00 Kč
Publikace se zabývá klíčovými problémy kontroly ve veřejné správě. Pojímá kontrolu ve veřejné správě jako součást řízení ve veřejné správě. Publikace ...
Obálka knihy MÍSTNÍ DANĚ Radvan Michal 293,00 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku místních daní – multioborové téma vyžadující kombinaci poznatků z oblasti ekonomie, ze sociologie, do jisté míry...
Obálka knihy PRŮVODCE ROKEM ŘEDITELE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY vč. vzorů používaných dokumentů + CD Kolektiv autorů 529,00 Kč
5. přepracované vydání Ředitelé škol a školských zařízení jistě ocení tento poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výklad oblastí pracovníh...
novinka Obálka knihy ROZPOČTOVÁ SKLADBA V ROCE 2015 Paroubek Jiří Ing. 389,00 Kč
5. aktualizované vydání Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, org...
Obálka knihy SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU Tomek Petr 299,00 Kč
1. vydání. Publikace Slovník služebního poměru je první tohoto druhu. Obsahuje výklad právních pojmů užívaných právními předpisy, které upravují služe...
Obálka knihy SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 2012 Králová Jarmila, Rážová Eva 449,00 Kč
4. aktualizované vydání Přepracované a aktualizované vydání publikace Sociální služby a příspěvek na péči zachycuje všechny změny, které přinesla nov...
Obálka knihy STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 2012 S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY Břeská Naděžda, Burdová Eva, Kepková Michaela, Vránová Lucie 369,00 Kč
14. aktualizované vydání. Publikace v přepracovaném znění seznamuje s právní úpravou dávek státní sociální podpory po úpravách provedených v rámci tz...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1064 ÚČETNICTVÍ - OBCE, KRAJE, HL.MĚSTO PRAHA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, FONDY 2015 177,00 Kč
Publikace je rozdělena do dvou kapitol, z nichž první obsahuje účetní předpisy pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, př...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1067 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2015 115,00 Kč
Publikace obsahuje 12 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné...
Obálka knihy VEŘEJNÉ VÝDAJOVÉ PROGRAMY, VEŘEJNÉ PROJEKTY A ZAKÁZKY Ochrana František 313,00 Kč
Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor ...
Obálka knihy VZTAHY MEZI ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ÚSC 2011 Voltnerová Maderová Karla 239,00 Kč
2. aktualizované vydání. Podrobný komentář ke všem ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, týkajícím se přís...
Obálka knihy ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŠKOLAMI Bartík Václav, Janečková Eva 399,00 Kč
Jako prakticky vše, co se nějakým způsobem týká lidí, jimž je poskytován nějaký statek nebo služba, se ani obor školství neobejde bez informací o jeji...