Kurz byl vložen do košíku

KOMPETENČNÍ MODEL V LEADERSHIPU

Kompetenční model je klíčovým nástrojem pro dosažení úspěchu ve vašem podnikání. Pomůže vám identifikovat, vyvinout a spravovat dovednosti a schopnosti vašich zaměstnanců, což má za následek zvýšení výkonnosti, produktivity a konkurenceschopnosti vaší organizace.

Lektor

Mgr. Tomáš Hanák

Mgr. Tomáš Hanák

Zaměřuje se na talentové programy, leadership, projektový management a témata spojená s prací s lidmi. Dále na oblast Employer Brandingu a práce s firemní kulturou. Vede řešitelské workshopy a organizuje outdoor prožitkové vzdělávání.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Kurz je vhodný pro HR specialisty a leadery.

Obsah školení

1. DEN

První den kurzu bude zaměřen na základní koncepty a smysl používání kompetenčního modelu (KM) v oblasti leadershipu. Účastníci získají hlubší povědomí o tom, jak KM může pomoci leaderům efektivněji řídit své týmy a rozvíjet kompetence zaměstnanců. Dále se budeme zabývat konkrétními přínosy, které KM přináší leaderům v rámci jejich personálních rolí. Účastníci si také vyberou konkrétní pracovní pozici, na které vytvoří vlastní kompetenční model. Tímto způsobem získají praktické dovednosti vytváření a používání KM ve své každodenní práci.

  • Zvýšení efektivity vedení: Účastníci budou schopni lépe řídit své týmy a rozvíjet kompetence svých zaměstnanců díky hlubšímu pochopení a praktickým dovednostem využití kompetenčního modelu (KM).
  • Lepší identifikace a rozvoj kompetencí: Kurz umožní leaderům identifikovat silné stránky a slabiny svých týmů a efektivně reagovat na tyto informace pomocí KM, což povede k lepšímu rozvoji kompetencí zaměstnanců.
  • Praktická zkušenost s tvorbou KM: Účastníci budou mít možnost vytvořit konkrétní kompetenční model pro své pracovní pozice, což jim poskytne praktickou zkušenost a nástroje pro budoucí použití KM v praxi.

2. DEN

Druhý den kurzu bude věnován praktickému využití kompetenčního modelu v různých personálních rolích leadera. Účastníci se zapojí do cvičení a simulací, které jim umožní procvičit aplikaci KM v reálných situacích. Specificky se budeme zabývat využitím KM při výběru nových zaměstnanců, zajišťování efektivního onboardingu, hodnocením a odměňováním kompetencí zaměstnanců, vedením rozvojových rozhovorů a talent managementem. Účastníci také získají praktické nástroje a dovednosti, které jim umožní efektivněji a účinněji řídit své týmy a podporovat rozvoj zaměstnanců. Kurz bude zakončen tvorbou akčního plánu pro implementaci KM do praxe, což umožní účastníkům uplatnit nové znalosti ve svém pracovním prostředí.

  • Získání praktických dovedností: Účastníci budou mít příležitost prakticky procvičit použití KM v různých personálních rolích leadera prostřednictvím cvičení a simulací.
  • Zvýšená efektivita personálního managementu: Kurz jim umožní lépe využívat KM při výběru zaměstnanců, onboardingu, hodnocení kompetencí, rozvoji zaměstnanců a talent managementu, což povede k větší efektivitě personálního managementu.
  • Konkrétní plán pro implementaci KM: Účastníci budou schopni vytvořit konkrétní akční plán pro implementaci kompetenčního modelu do své pracovní praxe, což jim umožní uplatnit nové dovednosti a znalosti ve svých organizacích.

Informace ke kurzu

Kurz je dvoudenní.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.