4 důvody, proč by se firmy měly zajímat o vzdělání zaměstnanců

24.2. 2020 00:00

Vzdělávání zaměstnanců je klíčem k úspěchu firmy.

Do vzdělávání zaměstnanců dnes firmy v České republice investují řádově miliardy korun a dělají dobře! Vždyť právě seberealizace a možnost účastnit se vzdělávacích programů patří k těm nejdůležitějším benefitům. Nejedná se však pouze o jednostranný profit – firmy na oplátku získají vysoce kvalifikované a produktivní zaměstnance, kteří přináší na pracoviště neocenitelné kvality.

Firmy si chtějí své zaměstnance udržet, proto jim musí nabídnout něco, co pro ně má hodnotu – v tomto případě to jsou vzdělávací kurzy a školení. Zaměstnavatelé a HR oddělení jsou také velmi dobře vědomi toho, že účast na vzdělávacích programech přináší mnohem víc než spokojené zaměstnance. Podle statistik a vzdělávacích expertů mají přímý vliv na produktivitu, angažovanost nebo také loajalitu zaměstnanců. 

 

Angažovanost a motivace

Možnost seberozvoje a vzdělání patří mezi atraktivní benefity, kterých si zaměstnanci rozhodně cení. Podle průzkumu 7 z 10 lidí odpovědělo, že možnosti vzdělávání a rozvoje se silně podílí na jejich rozhodnutí zůstat ve společnosti. Díky nabídce vzdělávacích kurzů a školení jsou zaměstnanci více motivovaní, což se také podepisuje na vyšší míře angažovanosti. Zápal do práce, identifikace s hodnotami firmy a vyšší cíle – to všechno může firma získat při vhodně zvoleném programu.

 

Zvýšená produktivita

Školení dává zaměstnancům možnost prohloubit své dosavadní znalosti a osvojit si nové dovednosti. Díky tomu jsou zaměstnanci lépe vybaveni pro řešení problémů a také mnohem produktivnější. Pokud to vezmeme z opačného konce – zaměstnanci, kteří se cítí neschopní a demotivovaní, budou své pracovní věci odkládat a stanou se apatickými, což bude mít za následek nízkou produktivitu. Kromě toho investováním do vhodného školení firmy redukují potřebu neustálého dohledu. 

 

Loajalita

Některé firmy se mylně domnívají, že vyškolení zaměstnanci mají tendenci hledat lepší pracovní příležitosti. Pravdou je, že u zaměstnanců, kteří se cítí být oceňováni za jejich práci, se loajalita ke stávajícímu zaměstnavateli ještě zvyšuje. Kromě toho vysoká míra fluktuace narušuje celý provoz firmy a zatěžuje finanční rozpočet. Podle výzkumu SHRM může nahrazení zaměstnance stát společnost šest až devět měsíčních platů. 

 

Vyšší kvalifikace

Firmy najímají jen ty zaměstnance, o kterých si myslí, že mohou být přínosem. Dokážete si představit, jak moc jejich hodnota může vzrůst poté, co projdou vzdělávacími kurzy? Potenciál, který zaměstnanci mají, se může několikanásobně zvýšit, a to díky rozšířené kvalifikaci v důsledku absolvování vzdělávacích programů. Na základě vyšší kvalifikace firmy získají zdatné zaměstnance, kteří budou moct lépe řídit tým, stanou se soběstačnější a v konečném důsledku budou schopni školit i další lidi v podniku.  

Vzdělávání zaměstnanců je klíčem k úspěchu firmy – vhodně zvolený vzdělávací program se podepíše na zvýšeném obratu firmy stejně jako na vyšší spokojenosti zaměstnanců. Jedná se tedy o investici, která rozhodně nepřijde vniveč. Jak říká Zuzana Němcová, vedoucí oddělení vzdělávání ve společnosti Nestlé: „Investice a energie věnovaná do rozvoje zaměstnanců se několikanásobně vrací, zejména v oblasti jejich zapojení a motivace.“ A to všechno jsou cíle, za kterými se v dnešní době vyplatí jít.