Novela daňového řádu, která přináší online finančák, míří do závěrečného čtení

27.1. 2020 00:00
zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/novela-danoveho-radu-ktera-prinasi-online-financak-miri-do-zaverecneho-cteni/?utm_source=newsletter-html-d&utm_medium=text&utm_campaign=2020-01-23

Poslanecká sněmovna poslala do třetího čtení předloženou novelu daňového řádu z pera ministerstva financi. Co přináší? Obsahuje i podpásovky pro podnikatele.

Novela daňového řádu, která putuje do třetího čtení, přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Jedním z nejdůležitějších bodů je legislativní ukotvení online finančního úřadu.  Online finanční úřad slibuje poplatníkům jednodušší vyřízení daňových povinností z domova nebo kanceláře. Podle ministerstva financí má novela dále umožnit částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednodušit kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpořit elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Díky online finančnímu úřadu a této novele, která je jeho základovým stavebním kamenem, budou nekonečné fronty na finančním úřadě a pobíhání z patra do patra už brzy jen nepříjemnou vzpomínkou, uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

 

Delší lhůta při podání přiznání online

Jak uvádí ministerstvo financí ve své tiskové zprávě, hlavním záměrem novely daňového řádu je především podpora elektronizace, jejímž cílem je zjednodušit administrativu v komunikaci se správcem daně a pozitivně motivovat k využívání elektronických prostředků. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. V případě elektronické žádosti získá poplatník benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani. Součástí novely je zrušení povinnosti podávat daňová přiznání elektronicky pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Jednodušší kontrolní postupy

Nově bude v rámci daňové kontroly připuštěna dálková forma komunikace. Díky tomuto opatření tak údajně dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly a zároveň se zamezí případným obstrukcím.

Zavedení záloh na daňový odpočet

Další změnou v novele je zavedení zálohy na daňový odpočet, která umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přináší zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.Návrh obsahuje komplexní revizi úroků a snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně. Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanskému zákoníku. Z nynějších 16 % (tj. 14 + repo sazba) bude úrok z prodlení snížen o 6 procentních bodů na 10 %. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu.

 

Novela však obsahuje i podpásovky pro podnikatele

Novela daňového řádu obsahuje i některé změny, které zhorší postavení podnikatelů.  V novele například zůstalo prodloužení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na 45 dnů, a to v souvislosti se zavedením záloh na daňový odpočet. Nicméně novela daňového řádu je pod kritikou opozice. Ponechat lhůtu na nynější úrovni navrhli poslanci Mikuláš Ferjenčík, Tomáš Martínek (oba Piráti) a Věra Kovářová (STAN) nebo Vojtěch Munzar (ODS). Stejný návrh ale s jinou formulací předložil bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Poslanec vládní ČSSD a bývalý předseda rozpočtového výboru Václav Votava měl rovněž výhrady k prodloužení lhůty.U zrušení toleranční lhůty sice došlo k úpravě, pro daň z příjmů a pro daň z nemovitostí se však má i nadále zrušit.