Ozkoušejte si, co víte o svém mozku

18.3. 2019 00:00

Mozek je fascinující. Je to malý orgán, který dokáže obrovské věci.

Mozek je fascinující. Je to malý orgán, který dokáže obrovské věci. Pojďte si  ozkoušet, co o mozku víte. Odpovězte si na následující otázky ANO nebo NE.

 

 1. Mozek využíváme 24 hodin denně
 2. Děti se musí nejprve naučit mateřský jazyk, pak se teprve učit druhý. Pokud tomu tak není, nikdy si úplně druhý jazyk neosvojí.
 3. Chlapci mají větší mozek než děvčata.
 4. Pokud děti nepijí dostatečné množství tekutin( ž-8 sklenic), jejich mozky se scvrkávají.
 5. Bylo vědecky prokázáno, že látky omega -3 a omega-6 mají kladný efekt na výsledky vzdělávání.
 6. Pokud je nějaká oblast mozku poškozena, může její funkci převzít jiná.
 7. Využíváme jen 10% kapacity mozku.
 8. Levá a pravá mozková hemisféra vždy pracují spolu.
 9. Rozdíly v dominanci hemisfér mohou vysvětlit rozdíly v individuálních výsledcích žáků.
 10. Mozky chlapů a děvčat se vyvíjejí stejně rychle.
 11. Mozek dětí je plně vyvinut v době jejich vstupu na střední školu.
 12. V dětství jsou kritické periody, kdy se určité věci nemůžeme naučit.
 13. Informace v mozku jsou ukládány v síti buněk rozprostřených po celém mozku.
 14. Učení nezpůsobuje přidávání nových buněk do mozku.
 15. Jednotlivci se učí lépe. když jim jsou informace podávány jejich preferovaným kanálem ( audio, video, kinesteticky,..)
 16. Učení ovlivňuje  modifikuje nervové spoje.
 17. Vzdělávací proces může být ovlivněn vynecháním snídaně.
 18. Normální vývoj mozku zahrnuje rození a umírání mozkových buněk.
 19. Mentální kapacita je vrozená a nemůže být ovlivněna ani prostředím, ani zkušenostmi.
 20. Vydatné cvičení vylepšuje mozkové funkce.
 21. Prostředí, ve kterém je hodně podnětů, zlepšuje mozky předškolních dětí.
 22. Děti jsou méně pozorné. pokud konzumují snacky a nápoje s vysokým obsahem cukru.
 23. Biologické hodiny, které se mění během puberty, způsobují, že děti jsou unaveny během první školní hodiny.
 24. Pravidelné pití nápojů s kofeinem zmenšuje pozornost.
 25. Cvičení procvičující senzomotoriku mohou ovlivnit gramotnost.
 26. Častý trénink mentálních procesů může ovlivnit tvar a strukturu částí mozku.
 27. Jednotlivci mají své preferované kanály vnímání.
 28. Problémy s učením, které jsou způsobeny rozdíly ve vývoji, nemohou být korigovány vzděláním.
 29. Mozkové spoje se mohou obnovovati ve stáří.
 30. krátká koordinační cvičení mohou zlepšit integraci pravé a levé hemisféry.
 31. V dětství existuje období, kde se učíme snadněji.
 32. Když spíme, mozek vypíná

Správné odpovědi:

1- A, 2-N, 3-A, 4-N, 5-N, 6-A, 7-N, 8-A, 9-N, 10-N, 11-N, 12-N, 13-A, 14-A, 15-N, 16-A, 17-A, 18-A, 19-N, 20-A, 21-N, 22-N, 23-A, 24-A, 25-N, 26-A, 27-A, 28-N, 29-A, 30-N, 31-A, 32-N.