Co na srdci, to na jazyku? Umění rétoriky Vás naučí nejen mluvit tak, aby Vám ostatní rozuměli.

7.4. 2021 00:00

Přečtěte si v krátkém rozhovoru s Mgr. Irenou Rozsypalovou, proč je právě teď o kurzy Rétoriky tak velký zájem. Zjistíte, co všechno Vám umění správně se vyjadřovat může přinést nejen do Vašeho mluveného projevu.

 

SOVA STUDIO: Čím si vysvětlujete zvýšený zájem o kurzy Rétoriky?

Zájem o kurzy správného mluvení cítím dlouhodobě. Jsou lidé, kteří na sobě rádi pracují a dobré je začít řečí. Je to základ. Řeč byla dána do vínku člověku jako jedinému živému tvoru, tak bychom ji měli opečovávat. Není totiž samozřejmostí, když se naučíme v dětství mluvit, že mluvit umíme. Nějak se dorozumíme, ale s kultivovaným vystupováním to mnohdy nemá co společného.

SOVA STUDIO: Změnil se přístup k Rétorice během posledního roku, kdy komunikujeme především online?

Současná těžká situace nahrává tomu, že se nad sebou více zamýšlíme. Mnozí přehodnocují své priority a uvědomují si cennost sociálních kontaktů, které nám dnes tolik chybí. Jsme stvořeni přece pro to, žít ve společenství lidí a chceme si vzájemně rozumět. Chceme myslet na ty, jimž něco sdělujeme, a proto musíme být srozumitelní, jasní, vstřícní a ohleduplní.

SOVA STUDIO: Jak probíhají kurzy Rétoriky?

Ve svých kurzech začínám dýcháním a artikulací. Jak prosté a přece pro mnohé objevné. Obojí podceňujeme nebo nedoceňujeme, tím příjemce našich sdělení poškozujeme a svému hlasu ubližujeme. Také číst neumíme. Čtený text má jiné zákonitosti než písemná forma. Při mluveném improvizovaném projevu myslíme více na sebe než na druhé, neumíme být struční, zahlcujeme, huhňáme, je toho mnoho.

SOVA STUDIO: Co si z kurzů Rétoriky klienti odnesou?

Chybí nám ponor do sebe, hloubka, sebevědomí. Chybí nám naslouchání, důvěra, obětování. Pokud nemáme sílu v sobě a v blízkém okolí, nemáme kde čerpat. Společnost je morálně a eticky tak rozložená, že se to odráží na životech každého z nás a s tím souvisí i naše komunikace a vyjadřování. Ale nic není ztraceno. Začneme hezky mluvit a svět kolem se bude měnit k lepšímu.

 
Mgr. Irena Rozsypalová
Konzultantka rétoriky a komunikace, herečka a režisérka, pedagožka JAMU v Brně, kde vyučuje jevištní řeč a herectví.

Další kurzy Rétoriky proběhnou v SOVA STUDIU v dubnu a květnu. Pokud i Vy chcete mluvit tak, aby Vám lidé rozuměli, určitě si kurz Rétorika nenechte ujít.