Rozšíření prodejního kanálu o internetový obchod

17.1. 2019 00:00

Dotaz: Pracuji v obchodní společnosti, kde se management rozhodl spustit internetový obchod s naším standardním sortimentem. Jako firma realizujeme prodeje v tuzemsku i v rámci EU a nyní zavádíme nový prodejní kanál , e-shop. Jak bude docházet k uplatnění DPH za situace, kdy si zákazník objedná zboží přes internet a nikoli mailovou nebo faxovou objednávkou jako doposud?

Řešení dotazu: Lze předpokládat, že management vaší firmy se snaží oslovit, co možná nejvíce zákazníků a zavádí nový prodejní kanál pro zájemce z řad klientů zapálených pro on-line nákupy. Z pohledu uplatnění DPH u prodaného zboží není přitom žádný rozdíl mezi situací, kdy si zákazník vyjedná cenu telefonickou či mailovou komunikací s vaším obchodníkem anebo navštíví váš internetový obchod a po několikerém kliknutí myší potvrdí objednávku vybraného zboží.

Z hlediska výkladu prováděcího nařízení evropské směrnice k DPH jde pouze o jiný způsob uzavírání smluvního vztahu, který vede k jednomu společnému cíli a tím je zdanitelní plnění, jmenovitě jde o dodání zboží. Před vystavením faktury na podkladu dodání zboží musí dojít k jakési předfakturační analýze, kdy si dodavatel /pravděpodobně i provozovatel e-shopu/ musí uvědomit, zda je zboží tzv. tuzemským dodáním /přeprava je ukončena v tuzemsku/ anebo je přeprava ukončena v jiném členském státu. V prvním případě bude místem plnění bez ohledu na povahu zákazníka tuzemsko a sjednaná cena bude obsahovat daň na výstupu v platné sazbě.

Pokud si na internetovém obchodu vybere zboží a objedná si jej zákazník z jiného členského státu, tak pro správné uplatnění DPH je nutné před fakturací zjistit, zda má DIČ / je identifikovanou osobou nebo plátcem DPH/ anebo zda vystupuje bez DIČ, tj. jako osoba nepovinná k dani anebo osoba povinná k dani – neplátce. V prvním případu půjde o dodání zboží do jiného členského státu se všemi důsledky, tj. fakturace jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet dle paragrafu 64 ZDPH a uvedení transakce do souhrnného hlášení pod kódem nula, zatímco v případě druhém jde o tzv. zasílání zboží /viz paragraf 8 ZDPH/. V takovém případě je jasné, že osobou povinnou přiznat daň je pouze a jedině dodavatel zboží /provozovatel e-shopu/.

Jeho primární povinností je zdanit transakci v zemi příjemce plnění /zákazníka a to způsobem, že se tam registruje jako osoba neusazená/ anebo lze využít hodnotové výjimky. Hodnotová výjimka je stanovena pro každou zemi zvlášť a jde o úhrnný obrat a součet všech  plnění v režimu zasílání. Pokud se dodavatel pohybuje pod touto hodnotovou hranicí  v kalendářním roce, tak může zdanit transakci v tuzemsku a odvést daň v zemi svého sídla…..v opačném případě je jeho povinností odvést DPH v zemi příjemce plnění.

Ing. Vladimír Zdražil, lektor SOVA STUDIO si Vás tímto příspěvkem dovoluje pozvat nejen na seminář Přeshraniční fakturace, ale také na další kurzy v nabídce.