Kurz byl vložen do košíku

PRVNÍ POMOC

Vzhledem k vysoké míře úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění a úrazy je vzdělávání laické a odborné veřejnosti v poskytování první pomoci jednou z cest, jak příznivě ovlivnit přežívání život ohrožujících stavů, snížit invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost a umožnit návrat do života se zachováním co nejlepší kvality života a minimem trvalých následků.

Cíl kurzu

Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci, v praktické části získání a upevnění zručností poskytování první pomoci dospělých i dětí.

Lektor

Bc. Jan Jasenský, DiS.

Bc. Jan Jasenský, DiS.

Záchranář letecké záchranné služby

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

Teoretická část kurzu 
 
Cíl: Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci.
 
1. Záchranný řetězec 
 
• Volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace Záchranka 
• Spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování první pomoci 
• Bezpečnost při poskytování laické první pomoci 
• Organizace neodkladné péče v České republice (kdo přijede na pomoc, kam odvezou nemocného, kde dostanu informace apod.) 
 
2. Selhávání základních životních funkcí a oživování 
 
• Zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám, co dělat do příjezdu Záchranné služby u dospělých i dětí 
• Život zachraňující výkony: 
 obnovení průchodnosti dýchacích cest
 oživování - nepřímá masáž srdeční a dýchání z úst do úst u dospělých a dětí
 oživování s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
3. Poskytování první pomoci při vybraných úrazových a neúrazových náhlých stavech ohrožujících člověka na zdraví a životě
 
• Zástava krvácení 
• Úrazy od jednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, amputace, úrazy hlavy – otřes mozku, úrazy páteře 
• Postup při dopravní nehodě 
• Úraz elektrickým proudem a popáleniny 
• Cizí těleso v dýchacích cestách – Gordonův a Heimlichův manévr 
• Nejzávažnější projevy civilizačních chorob – Infarkt myokardu, Cévní mozková příhoda 
• Mdloby, epileptický záchvat, alergická reakce 
• Otravy, poleptání 
 
 
Praktická část kurzu 
 
Cíl: Získání a upevnění zručností poskytování první pomoci. 
 
• Nácvik oživování na figuríně dospělého napojenou na počítač s možností vyhodnocení 
• Nácvik oživování na figuríně kojenec se zpětnou vazbou 
• Nácvik použití AED 
• Diskuse k jednotlivým tématům poskytování PP 

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.