Kurz byl vložen do košíku

KURZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI A VAZBA NA NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor, již 30 let se věnuje problematice stavebnictví. Autor mnoha odborných publikací. Vede prakticky zaměřené semináře.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb.
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky.
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
 • Vyvlastňovací zákony č. 416/2009, č. 184/2006, č. 169/2018.
 • Novela stavebního zákona (225/2017 Sb.) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.
 • Umisťování staveb, účastníci řízení, nezákonná závazná stanoviska, vadná stanoviska, druhy a pravomoci stavebních úřadů a úřadů územního plánování.
 • Námitky, odvolání, protokoly.
 • Prokázání vlastnických a jiných věcných práv, absolutní a relativní práva.
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací?
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky?
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví – technická práva.
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
  • Stavebního zákona,
  • Občanského zákoníku,
  • Zákona o veřejných zakázkách,
  • Účetních a daňových předpisů?
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr.
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ).
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení.
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
Nenalezeny žádné novinky.