Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

KURZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Lektor

Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek

Certifikovaný lektor, více než 25 let se věnuje dané problematice.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb.
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace pro veřejné zakázky.
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
 • Vyvlastňovací zákony č. 416/2009, č. 184/2006, č. 169/2018.
 • Novela stavebního zákona (225/2017 Sb.) – úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.
 • Umisťování staveb, účastníci řízení, nezákonná závazná stanoviska, vadná stanoviska, druhy a pravomoci stavebních úřadů a úřadů územního plánování.
 • Námitky, odvolání, protokoly.
 • Prokázání vlastnických a jiných věcných práv, absolutní a relativní práva.
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací?
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky?
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy
 • Duševní vlastnictví – technická práva.
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:
  • Stavebního zákona,
  • Občanského zákoníku,
  • Zákona o veřejných zakázkách,
  • Účetních a daňových předpisů?
 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci.
 • Cenové předpisy a výkazy výměr.
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie.
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ).
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, jednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení.
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.
21.8. 2019

Jak je to s evidencí pracovní doby?

Jen málo které téma bývá tak často předmětem sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jako evidence pracovní doby. Český zákoník práce přitom hovoří…

Číst
19.8. 2019

SEMESTRÁLNÍ SKUPINOVÉ KURZY ANGLIČTINY

Chcete se opravdu naučit anglicky? Rychle, efektivně a formou, která vás bude bavit?

Číst
4.7. 2019

IBERICA 2019 JE ZA NÁMI, ANI LETOS JSME NEMOHLI CHYBĚT!

I letos jsme byli hrdým partnerem festivalu Iberoamerické kultury, nabitého jižanskou vášní, hudbou, tancem i skvělým jídlem a vínem. Jaká byla…

Číst