Kurz byl vložen do košíku

MODERNÍ PLATFORMY, E-COMMERCE VČETNĚ E-SHOPŮ PO ZAVEDENÍ VÝZNAMNÝCH ZMĚN V DPH K 1.1.2021 - ONLINE

Od roku 2021 se v důsledku již přijatých změn DPH na úrovni EU zavádí pojem elektronické tržiště do daňové legislativy. K tomu se zavádí též institut prodeje zboží na dálku (nahradí v EU současnou úpravu v oblasti zasílání zboží dle § 8 ZDPH, tj. obecně problematiku e-shopů s prodejem do EU/ a prodeje dovezeného zboží na dálku.  Na tyto změny musí reagovat všichni provozovatelé platforem včetně e-shopů s přeshraničním prvkem, katalogových obchodů atd. V návaznosti na to musí dojít k významnému posílení role daňového režimu jednoho správního místa do evidence plátců, pokud v příhraničním e-commerce podnikají.

Seminář je zaměřen na implementaci těchto změn do života u provozovatelů těchto elektronických tržišť na straně jedné včetně jejich uživatelů na straně druhé, tj. těch, kteří přes ně nakupují zboží či služby pro svoje podnikání. Druhá část semináře je věnována nejznámějším globálním platformách a jejich využití pro naše podnikání v kontextu změn, které budou muset jejich provozovatelé udělat, aby vyhověli novelizaci DPH v EU.

Lektor

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Podniká v oboru účetnictví od roku 2007, věnuje se lektorské činnosti a vedení účetnictví. Vyučuje kurzy zaměřené na daňové poradenství v angličtině. Specialista na mezinárodní zbožové transakce a přeshraniční obchod.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Účetní, daňové poradce zachycující tyto transakce v daních a účetnictví a ty, kteří používají platformy jako svůj prodejní kanál nebo kteří přes ně přijmou zbožové či službové plnění a dále jej musí zdanit a zaúčtovat.

Obsah školení

  • Zásadní změny v DPH účinné od roku 2021 s důrazem na prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, rozšíření MOSS, definice elektronického rozhraní a prodej zboží přes něj včetně zavedení právní fikce dodání zákazníkovi.
  • Metodické pokyny GFŘ ve vztahu k e-commerce a jejich obsah.
  • Využití zmíněných platforem klientem objednávajícím na nich zboží nebo službu (tedy nevyužíváme ji jako podnikatelé, ale jako zákazníci). Získávání faktur za nakoupené zboží či přijatou službu, uplatnění DPH a zaúčtování včetně dopadu do daně z příjmů.
  • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu (fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu), vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS. Očekávané změny u Amazonu v důsledku nové úpravy DPH v EU.
  • Nákupy na čínských e-shopech s důrazem na AliExpress včetně očekávaných změn od roku 2021.
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH/) s důrazem na reklamu u mediálních gigantů.
  • Facebook a Google – placená reklama na FB a Google, využití cloudových služeb a jejich zdanění, služba G Suite, Google Play a jeho využití při prodeji vytvořených aplikací ze strany tuzemských podnikatelů do celého světa.
  • Uber a AirBnB – účetně a daňově u podnikatelů na nich podnikajících i těch, co pouze využijí jejich nabídku k podnikání.

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.