Kurz byl vložen do košíku

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

Cíl kurzu

Získání přehledu v oblasti účetnictví, seznámení se se základy daňového systému v ČR a jejich vzájemného propojení.

Lektor

Pro koho je kurz určen

Všechni, kdo se chtějí naučit účtovat a pochopit princip podvojnosti v účetnictví, eventuelně si obnovit zapomenuté znalosti na jednoduchých příkladech účtování.

Obsah školení

1. den

 • Legislativní rámec účetnictví (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky a české účetní standardy)
 • Obecně užívané účetní zásady, princip podvojnosti a souvztažnosti účetních zápisů
 • Bilanční princip, rozvaha, druhy aktiv a pasiv, typické změny rozvahových účtů jednoduché příklady
 • Účtový rozvrh, druhy účtů (syntetické, analytické), účetní zápisy a účetní knihy
 • Účetní doklady, oběh v účetní jednotce
 • Kontrolní prvky účetnictví, úschova účetních dokladů
 • Účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu
 • Závěrkové účty, uzavření účetního období (inventarizace, dohadné položky, časové rozlišení, opravné položky a odpisy)
 • Účetní výkazy

2. den

 • Charakteristika jednotlivých účtových tříd a způsoby oceňování
 • Dlouhodobý majetek- hmotný, nehmotný a finanční, drobný majetek
 • Zásoby -  účtování  materiálu, zboží a výrobků
 • Zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky, mzdy, opravné položky
 • Kapitálové účty – dlouhodobé závazky a úvěry
 • Náklady a výnosy – druhy a členění, daňové a nedaňové náklady – vazba na zákon o daních z příjmů
 • Jednoduché příklady
 • Základy DPH, daňové doklady

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.