Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Ekonomika, finanční účetnictví a daně

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2016 kolektiv autorů 649,00 Kč
14. vydání Již 14. vydání tradiční publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předp...
Obálka knihy AUDITING PRO MANAŽERY aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání Libuše Müllerová 360,00 Kč
Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni s...
Obálka knihy AUTOMOBIL (NEJEN) V PODNIKÁNÍ Pikal Václav 294,00 Kč
Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí...
novinka Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY 2016 V 411 PŘÍKLADECH Janoušek Karel Ing. 419,00 Kč
8. rozšířené a aktualizované vydání Autor uvádí komplexní pohled na problematiku poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v p...
novinka Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY OD 1.1.2016 Hofmannová Eva JUDr. 299,00 Kč
10. aktualizované vydání Přehledně rozebírá všechny legislativní změny v oblasti cestovních náhrad pro rok 2016 S účinností od 1. října 2015 byla zá...
Obálka knihy CIZINCI A DANĚ Vyškovská Magdaléna 298,00 Kč
Kniha Cizinci a daně, 3., aktualizované a doplněné vydání, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republi...
novinka Obálka knihy DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM k 1.1.2016 Pitner Ladislav Ing., Benda Václav Ing. 659,00 Kč
10. aktualizované vydání. V 10. vydání publikace DPH s komentářem byly zohledněny především změny provedené tzv. řádnou novelou. Byla posunuta účinno...
Obálka knihy DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB v kontextu judikatury Jaroš Tomáš 305,00 Kč
Publikace na základě aktuální judikatury NSS přináší ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnickýc...
novinka Obálka knihy DANĚ 2016 A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PŘEHLEDY ZMĚN 2016 kolektiv autorů 569,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2016, např. úpravu kontrolního hlá...
Obálka knihy DANĚ Z PŘÍJMŮ S KOMENTÁŘEM 2015 Vladimír Pelc, Petr Pelech 949,00 Kč
15. vydání Tato úspěšná populárně-odborná praktická publikace, jejíž předchozí vydání se stala oporou i pro celou řadu rozsudků českých soudů, vych...
Obálka knihy DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V KONCERNU Fučík Ivan a kolektiv 345,00 Kč
Daně mají v dnešní době zásadní vliv na uspořádání koncernových vztahů, na strukturu financování i na samotnou strukturu koncernu jako takového. V kn...
Obálka knihy DAŇOVĚ UZNATELNÉ VÝDAJE Pitterling Marcel 220,00 Kč
3. aktualizované vydání. Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny přija...
novinka Obálka knihy DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1.1.2016 S PŘEHLEDY ZMĚN Běhounek Pavel Ing. - odborná spolupráce 99,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2016, např. úpravu kontrolního hlá...
Obálka knihy DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM, 2. VYDÁNÍ JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková 959,00 Kč
Druhé vydání komentovaného znění daňového řádu se snaží čtenáři poskytnout informaci o aktuálním účinném znění daňového řádu, jakož i o změnách, jejic...
Obálka knihy FINANCE PODNIKU Hrdý Milan, Horová Michaela 251,00 Kč
Publikace přináší základní přehled o principech podnikových financí, které řeší především otázky efektivního zhodnocování vloženého kapitálu podnikem,...
Obálka knihy FINANČNÍ LEASING Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Vychopeň Jiří 204,00 Kč
Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování ...
Obálka knihy FINANČNÍ ŘÍZENÍ Hrdý Milan, Strouhal Jiří 418,00 Kč
UČEBNICE. Kniha Finanční řízení je primárně určena pro studenty specializace Účetní expert v rámci Institutu certifikace účetních, ale zajímavé inf...
Obálka knihy FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU V PŘÍKLADECH Jáčová Helena, Ortová Martina 213,00 Kč
Cílem publikace je umožnit prohloubení odborných znalostí zájemcům o problematiku finančního řízení podniku, které se v současné době stává jednou z n...
Obálka knihy FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Sládková Eva Ing. a kolektiv 936,00 Kč
Učebnice edice "Vzdělávání účetních v ČR" Obsahem publikace je: - účetní závěrka sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a provád...
Obálka knihy HARMONIZACE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE Nerudová Danuše 380,00 Kč
Publikace se ve svém čtvrtém vydání jako jediná na trhu nejen podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně, ale ta...
Obálka knihy HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A APLIKACE IAS/IFRS Bohušová Hana 413,00 Kč
Předmětem publikace jsou všeobecně uznávané účetní principy, základní účetní kategorie a podmínky jejich uznatelnosti z pohledu Mezinárodních účetních...
Obálka knihy HARMONIZACE ÚČETNÍCH STANDARDŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký 345,00 Kč
Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblas...
Obálka knihy HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 2015 Prudký Pavel Ing., Lošťák Milan Ing. 379,00 Kč
16. aktualizované vydání. Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného maje...
Obálka knihy HOSPODAŘENÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ Plesníková Jindřiška, Krbečková Marie, Čálková Jitka 289,00 Kč
Metodický výklad pro praxi k právnímu stavu k 1.9.2012. Publikace vás provede právním úskalím a seznámí vás s možnostmi jak finanční prostředky pou...
Obálka knihy HOTELNICTVÍ A DANĚ Hnátek Miloslav 267,00 Kč
Publikace se zabývá praktickým využitím zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty v podmínkách hotelového provozu se zaměřením na spe...
Obálka knihy IMPLEMENTACE IFRS DO MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Paseková Marie a kolektiv 252,00 Kč
Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na...
Obálka knihy INTERPRETACE NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY Národní účetní rada 328,00 Kč
Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řeše...
Obálka knihy JAK SPRÁVNĚ VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT FKSP, JAK POSTUPOVAT PŘI POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Zděnková Věra, Ing., Čornejová Helena Ing., Peterová Helena Mgr. 235,00 Kč
Již šesté, aktualizované vydání této užitečné publikace reaguje na změny, které do postupu při vytváření a využívání prostředků FKSP přinesly nejnověj...
novinka Obálka knihy JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ k 1. 1. 2016 Krbečková Marie, Plesníková Jindřiška 269,00 Kč
3. aktualizované vydání Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na zákla...
novinka Obálka knihy KOMENTÁŘ K MAJETKOVÝM DANÍM A DANI SILNIČNÍ S PŘÍKLADY 2015 S VÝHLEDEM PRO ROK 2016 Procházková Jana, Engelmannová Věra, Mikuš Martin 440,00 Kč
Daň z nemovitých věcí - Ing. Jana Procházková Daň z nabytí nemovitých věcí - Ing. Věra Engelmannová Daň silniční - Bc. Martin Mikuš Publikace obs...
Obálka knihy KONSOLIDACE A EKVIVALENCE MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ DLE IFRS Hornická Renáta, Vašek Libor 670,00 Kč
Publikace je zaměřena na výklad konsolidačních pravidel aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním pravidel používaných při zachycen...
novinka Obálka knihy KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH - PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE Mária Mikulecká Ing. 229,00 Kč
1. vydání Příručka si klade za cíl seznámit osobu podávající kontrolní hlášení s tímto novým, speciálním typem daňového tvrzení. Význam kontrolníh...
Obálka knihy LEXIKON ÚČETNÍCH POJMŮ - PŘEKLADY Z ČJ DO AJ A NJ Strouhal Jiří, Bokšová Jiřina 449,00 Kč
Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejmén...
Obálka knihy MAJETEK V DAŇOVÉ EVIDENCI Cardová Zdenka 204,00 Kč
Publikace je zaměřena na základní pravidla při vedení daňové evidence fyzických osob v případě hmotného a nehmotného majetku. Kniha se věnuje přede...
novinka Obálka knihy MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - NÁSTROJE A METODY Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera 565,00 Kč
Publikace ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování sys...
Obálka knihy MERITUM - DAŇ Z PŘÍJMŮ 2015 kolektiv autorů 780,00 Kč
Autoři: Ivan Brychta, Ivana Pilařová, Jiří Vychopeň, Jiří Strouhal. Do publikace je zařazen přehled novinek pro rok 2015 s výčtem novel a změn, kt...
Obálka knihy MERITUM - DAŇOVÝ ŘÁD 2015-2016 kolektiv autorů 370,00 Kč
3., aktualizované vydání oblíbené příručky meritum Daňový řád je zpracováno k právnímu stavu k 1. 1. 2015. Přehledný průvodce problematikou správy ...
Obálka knihy MERITUM - ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 2012 - 2013 kolektiv autorů 479,00 Kč
MERITUM Účetní souvztažnosti 2012-2013 je koncipováno jako každodenní pomůcka pro účetní ve firmách, samostatné účetní, ale i podnikatele, kteří si úč...
Obálka knihy MERITUM - ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2015 kolektiv autorů 640,00 Kč
Autoři: Miroslav Bulla, Ivan Brychta, Tereza Krupová, Ivana Kuchařová, Jitka Náhlovská, Ivana Pilařová, Yvetta Pšenková, Jiří Strouhal. MERITUM Ú...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2015 JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE / OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI Čech Petr JUDr., Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
V Metodických aktualitách č. 6/2013 jsme publikovali odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který se zabýval právním jednáním podnikatele / o...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2016 KUPNÍ SMLOUVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. a kolektiv 99,00 Kč
Kupní smlouva představuje jeden ze základních způsobů převodu vlastnického práva. Její dřívější dvojí úprava v obchodním a občanském zákoníku byla od ...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 10/2015 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2015, NOVINKY 2016 kolektiv autorů 99,00 Kč
Blíží se konec roku a s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. Oproti předchozímu roku nedošlo v oblasti účetních předpisů podnikatelů k žádným změn...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 2/2016 - DOPORUČENÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2016, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 Ing. Jana Pilátová, Ing. Marta Ženíšková 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 2/2016 obsahují přehled změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2016, a to jak v pojištění zaměstnanců, tak v...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 3/2016 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 1. 2016 Benda Václav Ing. 99,00 Kč
Prvním dnem roku 2016 nabyly účinnosti změny v oblasti daně z přidané hodnoty, některé z nich v ročním předstihu avizovala novela zákona o dani z přid...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2015 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 Dlabačová Jana a kolektiv 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 4/2015 I ve čtvrtém čísle našeho odborného časopisu se můžete těšit na aktuální informace z oblasti daní a účetnictví. Zají...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2016 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2016 Dlabačová Jana 99,00 Kč
V rámci Metodických aktualit jsme se již věnovali novelizaci zákona o účetnictví a prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele (MA č. 9/2015, částečně M...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2015 SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÉ OBČANSKÉ PRÁVO Krupová Tereza Mgr.Ing. 99,00 Kč
Páté číslo našeho odborného časopisu jsme se rozhodli věnovat výkonu účetní profese. V prvním odborném článku se autorka Mgr. Ing. Tereza Krupová zamě...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2016 - ZMĚNY V ZÁSOBÁCH 2016 Ing. Jana Pilátová, prof. Ing. Bohumil král, CSc. 99,00 Kč
Novelizace účetních předpisů pro podnikatele přinesla pro rok 2016 několik podstatných změn. Významně se dotkla i oblasti zásob. V souvislosti s novým...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 6/2015 DPH U OSOBNÍHO AUTOMOBILU Benda Václav Ing. a kolektiv 99,00 Kč
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u osobních automobilů se v průběhu let měnily a dosud mají vliv na uplatnění DPH na vý...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 7/2015 ČAS A JEHO POČÍTÁNÍ, PROMLČENÍ A PREKLUZE V NOZ Čech Petr JUDr. Ph.D. LL.M. 99,00 Kč
Právní úprava promlčení doznala od 1. 1. 2014 významných změn. Nový občanský zákoník daleko rozsáhleji a podrobněji upravuje zejména počátek, délku a ...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 8/2015 ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ Vodička Milan MVDr. 99,00 Kč
S prudkým rozvojem informačních technologií přibývá stále více situací, kdy je nezbytné s orgány veřejné správy komunikovat elektronicky. Příznivé pod...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 9/2015 NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Pilátová Jana 99,00 Kč
Od roku 2016 dojde k významným změnám v účetnictví – v první polovině září byla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 vyhlášena novela zákona o účetnic...
Obálka knihy NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ Kobík Jaroslav, Taranda Petr 250,00 Kč
Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními pravidly fungování a vyvozování odpovědnosti, kterou má stát vůči občanům v případě vzniku škod...
Obálka knihy NEZISKOVÉ ORGANIZACE - vybrané problémy ekonomiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace Stejskal Jan, Kuvíková Helena, Maťátková Kateřina 175,00 Kč
Nová monografie „Neziskové organizace – vybrané problémy ekonomiky" má ambici poskytnout čtenáři podrobné vysvětlení významu a funkcí neziskových orga...
Obálka knihy OBRANA PŘED DAŇOVOU KONTROLOU Dráb Ondřej, Trubač Ondřej, Zatloukla Tomáš 483,00 Kč
Kniha je kombinací právního rozboru zákonných ustanovení upravujících daňovou kontrolu a bohatých praktických zkušeností autorů, zároveň reaguje na ne...
Obálka knihy OCEŇOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ Strouhal Jiří a kolektiv 460,00 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak d...
novinka Obálka knihy OSVOBOZENÍ OD DPH - vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH Holubová Olga 219,00 Kč
Druhé vydání úspěšné knihy Olgy Holubové je bohatší o několik rozhodnutí SDEU z roku 2015 a hlavně aktualizuje část týkající se osvobození dodání nemo...
Obálka knihy PLATEBNÍ STYK - KLASICKY A ELEKTRONICKÝ Máče Miroslav 225,00 Kč
Anotace Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou s...
Obálka knihy PODNIKOVÉ FINANCE V TEORII A PRAXI Hrdý Milan, Krechovská Michaela 530,00 Kč
Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnutím ke specifikům České r...
novinka Obálka knihy PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 Ryneš Petr 579,00 Kč
16. vydání Zajímají vás největší změny v účetních předpisech za posledních 15 let, ke kterým dochází s platností od začátku roku 2016? Chcete se dozv...
Obálka knihy POHLEDÁVKY Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Drbohlav Josef, Pohl Tomáš 413,00 Kč
Publikace, která vychází již ve třetím, přepracovaném a aktualizovaném vydání, se věnuje pohledávkám z právního, účetního a daňového pohledu. Reflektu...
Obálka knihy PROFESIONÁLNÍ CONTROLLING Eschenbach Rolf, Siller Helmut 960,00 Kč
Pokud chcete úspěšně vést firmu a prosperovat i v náročné hospodářské situaci, musíte efektivně a profesionálně zapojit controlling do všech stupňů ma...
Obálka knihy PROSPERUJÍCÍ PODNIK V REGIONÁLNÍM KONTEXTU Ivana Kraftová, Pavlína Prášilová 340,00 Kč
Publikace „Prosperující podnik v regionálním kontextu“ akcentuje interdisciplinární přístup, netradičně volená struktura propojuje poznatky mikroekono...
novinka Obálka knihy PRŮVODCE ČESKÝMI ÚČETNÍMI STANDARDY v návaznosti na daně a ZOK 2016 - VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY Čouková Pěva Ing. 979,00 Kč
Výjimečná publikace Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích, kterou mnozí jistě znáte z přípravných ...
novinka Obálka knihy PRŮVODCE DAŇOVÝM ŘÁDEM S PŘÍKLADY, VZORY A JUDIKÁTY Kratochvíl Jaroslav, Šustr Aleš 549,00 Kč
Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou...
Obálka knihy RODINNÉ PODNIKÁNÍ Macháček Ivan 209,00 Kč
Velmi často dochází k situaci, že fyzická osoba nechce podnikat sama, ale současně se nechce spojit k podnikání s neznámými osobami. Proto se rozhodne...
Obálka knihy ROZUMÍTE ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Březinová Hana 340,00 Kč
K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podsta...
Obálka knihy ŘEŠENÉ OTÁZKY KE ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB 2014 Děrgel Martin 265,00 Kč
Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a n...
novinka Obálka knihy SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY 2016 se vzorovou účtovou osnovou s rozsáhlejšími opravami pro rok 2016 Jindrák Jaroslav Ing. 399,00 Kč
Tato publikace je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenské organizace, organizace zabývajících se zpracováním...
Obálka knihy SLEVA NA MANŽELKU A DÍTĚ Děrgel Martin 163,00 Kč
53 otázek a odpovědí z praxe. Zpracováno podle stavu k 30.11.2011. Kniha přináší podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z p...
Obálka knihy SLOVNÍK POJMŮ IFRS Strouhal Jiří 286,00 Kč
aktuálně platné definice pojmů IFRS •překladový můstek z ČJ do AJ a zpět •vazby na jednotlivé IAS/IFRS Publikace obsahuje překlad platných defini...
Obálka knihy SPECIFIKA PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ Vojík Vladimír 376,00 Kč
Publikace zahrnuje konkrétní vybrané problémy, jejichž teoretická znalost a praktická aplikace může alespoň částečně zmírnit působení negativních fakt...
Obálka knihy SPECIFIKA ÚČETNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Dvořáková Dana 230,00 Kč
Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení h...
Obálka knihy SPRÁVA DANÍ PODLE ZÁKONA Č. 280/2009 SB., DAŇOVÉHO ŘÁDU Hortová Zuzana 240,00 Kč
Cílem publikace je poskytnout studentům aktuální informace z oblasti daňového řízení, které doznalo podstatných změn přijetím nového daňového řádu, zá...
Obálka knihy SPRÁVNĚ VEDENÉ ÚČETNICTVÍ Schiffer Vladimír 371,00 Kč
V předkládané knize autor popisuje řadu vybraných aktuálních účetních problémů, které v praxi jako účetní poradce i z pozice auditora řešil. Obsah kni...
Obálka knihy TABULKY A INFORMACE PRO DANĚ A PODNIKÁNÍ 2015 Brychta Ivan, Hajšmanová Marie, Kameník Petr 279,00 Kč
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2015. Letos NOVĚ kapitola Sm...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PŘÍPADY ŘEŠENÉ V S.R.O. Pilařová Ivana 202,00 Kč
Již 4., aktualizované vydání úspěšné knihy si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžný...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Skálová Jana 325,00 Kč
Přinášíme Vám jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy přeměn obchodních společností s jejich účetním řešením a daňovými souvislo...
novinka Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ TRANSAKCE V NÁVAZNOSTI NA ZÁKON O KORPORACÍCH Čouková Pěva 490,00 Kč
Nová publikace Ing. Pěvy Čoukové "Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích" podává praktický výklad k některým ustanovením zákona...
Obálka knihy ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ Krajčová Jiřina, Palochová Marcela, Pšenková Yvetta 520,00 Kč
Praktická příručka obsahuje srozumitelný výklad účtových tříd ve znění předpisů pro rok 2014 a dále rozsáhlý soubor v praxi užívaných účetních předkon...
Obálka knihy ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strouhal Jiří 361,00 Kč
Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících povinnostech, a to jak podle českých předpisů,...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN - SPECIFIKA V ČR Bokšová Jiřina 522,00 Kč
Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvah...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ - 100 otázek a odpovědí z praxe Pilařová Ivana 204,00 Kč
Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kt...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ Valder Antonín 517,00 Kč
Publikace podává pohled na účetnictví pro podnikatele vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jeho novely č. 348/2007 Sb., která...
Obálka knihy ÚZ Č. 1057 DAŇOVÝ ŘÁD, Daňové poradenství, Finanční správa 2015 89,00 Kč
Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu po dvou novelách účinných od ledna 2015 (mj. změny v oblasti exekucí, lhůt, zastupování), změněný záko...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1109 DAŇ SILNIČNÍ, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2016 63,00 Kč
Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. K zásadním změnám došlo od ledna 2016 u zákona o dani z nemovitých věcí; změ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1111 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ, AUDIT 2016 83,00 Kč
Všechny předpisy pro účetnictví podnikatelů prošly k 1. lednu 2016 řadou velkých změn. Publikace obsahuje úplné znění novelizovaného zákona o účetnict...
novinka Obálka knihy ÚZ č. 1112 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2016 111,00 Kč
Od ledna 2016 došlo k několika dalším změnám zákona o DPH – bylo zavedeno kontrolní hlášení, upřesněno osvobození od DPH u dodání a nájmu nemovité věc...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1113 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2016 109,00 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od minulého vydání změněn několika dalšími novelami, z nichž 3 nabyly účinnosti 1. 1. 2016. Publikace dále obsahuje noveli...
novinka Obálka knihy ÚZ č. 1116 CESTOVNÍ NÁHRADY 2016, MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY 89,00 Kč
Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použ...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1122 SPOTŘEBNÍ DANĚ, LÍH, PALIVA A MAZIVA, ENERGETICKÉ DANĚ 2016 99,00 Kč
Aktuální text zákona o spotřebních daních po dvojnásobné novele k 1. 1. 2016; novelizována byla také vyhláška o značkování a barvení minerálních olejů...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1125 ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ 2016 69,00 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku a účetní standardy pro nevýdělečné organizace. Od ledna 2016 došlo k zásadním změn...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1126 ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2016 99,00 Kč
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých ...
Obálka knihy VZORY KORESPONDENCE PODLE DAŇOVÉHO ŘÁDU 2015 + CD Prudký Pavel, Lošťák Milan 499,00 Kč
2. aktualizované vydání Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, kte...
Obálka knihy ZÁKLADY DAŇOVÉ TEORIE s praktickými příklady Široký Jan 220,00 Kč
„Z hlediska obsahu kniha pokrývá všechny důležité oblasti daňové teorie – nezbytný stručný přehled historie, daňové pojmy, daňovou incidenci, efektivn...
Obálka knihy ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 2015 - KOMENTÁŘ Olga Holubová, Milena Drábová, Milan Tomíček 980,00 Kč
Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Šesté, aktualizované vydán...
Obálka knihy ZDANĚNÍ OSOBNÍCH PŘÍJMŮ Vančurová Alena 595,00 Kč
Odborná publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale i z poh...