Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – Ekonomika, finanční účetnictví a daně

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2017 kolektiv autorů 649,00 Kč
15. aktualizované vydání Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1....
Obálka knihy ABECEDA ZDAŇOVÁNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO POPLATNÍKA DANÍ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Komrsková Sofia Ing., Stuchlíková Helena Ing. 449,00 Kč
1. vydání Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňován...
Obálka knihy AUTOMOBIL (NEJEN) V PODNIKÁNÍ Pikal Václav 294,00 Kč
Hlavním tématem knihy je problematika spojená s pořízením a používáním vozidel v souvislosti s podnikatelskou činností. Obsahuje 130 otázek a odpovědí...
Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY 2016 V 411 PŘÍKLADECH Janoušek Karel Ing. 419,00 Kč
8. rozšířené a aktualizované vydání Autor uvádí komplexní pohled na problematiku poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v p...
Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE S KOMENTÁŘEM A PŘÍKLADY OD 1.1.2017 Hofmanová Eva JUDr. 309,00 Kč
11. vydání Základní filozofie, ze které vychází část sedmá zákoníku práce, je zaměřena především na úhradu zaměstnancem vynaložených výdajů spojených...
Obálka knihy DALŠÍ OBLÍBENÉ OMYLY DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ A SPRÁVŮ DANĚ Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková 499,00 Kč
Po třech letech se opět schází dva rivalové, a zároveň spoluautoři komentáře k daňovému řádu, aby sepsali pokračování a aktualizaci knihy Oblíbené omy...
novinka Obálka knihy DANĚ A ÚČETNICTVÍ V CESTOVNÍM RUCHU Milena Otavová, Patrik Svoboda, Veronika Dvořáková 374,00 Kč
Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním r...
Obálka knihy DAŇOVÁ EVIDENCE - komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2016 Pilátová Jana Ing. a kolektiv 429,00 Kč
11. aktualizované vydání Tato publikace si klade za cíl pojmout problematiku daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů z podni...
Obálka knihy DAŇOVÁ EVIDENCE - teorie a praxe Jana Hakalová, Yvetta Pšenková 165,00 Kč
Publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob, vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fy...
Obálka knihy DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V KONCERNU Fučík Ivan a kolektiv 345,00 Kč
Daně mají v dnešní době zásadní vliv na uspořádání koncernových vztahů, na strukturu financování i na samotnou strukturu koncernu jako takového. V kn...
novinka Obálka knihy DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1. 7. 2017 S PŘEHLEDY A KOMENTÁŘEM ZMĚN Běhounek Pavel Ing. 99,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017. Změny v...
Obálka knihy DAŇOVÝ PROCES - Judikatura k problémovým situacím Kobík jaroslav 589,00 Kč
1. vydání Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé p...
Obálka knihy DPH V PŘÍKLADECH K 1. 5. 2016 Ledvinková Jana Ing. 499,00 Kč
11. aktualizované a rozšířené vydání Další aktualizované vydání této mimořádně oblíbené publikace přináší změny zákona o DPH, které vstoupily v účinn...
Obálka knihy ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - praktická příručka Zdeněk Vondrák, Lucie Vondráková, Michala Vondráková 299,00 Kč
1. vydání Praktická příručka Elektronická evidence tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence t...
Obálka knihy FINANČNÍ LEASING Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Vychopeň Jiří 204,00 Kč
Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování ...
Obálka knihy FINANČNÍ ŘÍZENÍ Hrdý Milan, Strouhal Jiří 418,00 Kč
UČEBNICE. Kniha Finanční řízení je primárně určena pro studenty specializace Účetní expert v rámci Institutu certifikace účetních, ale zajímavé inf...
Obálka knihy FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU V PŘÍKLADECH Jáčová Helena, Ortová Martina 213,00 Kč
Cílem publikace je umožnit prohloubení odborných znalostí zájemcům o problematiku finančního řízení podniku, které se v současné době stává jednou z n...
Obálka knihy FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ Sládková Eva Ing. a kolektiv 936,00 Kč
Učebnice edice "Vzdělávání účetních v ČR" Obsahem publikace je: - účetní závěrka sestavená podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a provád...
Obálka knihy HARMONIZACE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE Nerudová Danuše 380,00 Kč
Publikace se ve svém čtvrtém vydání jako jediná na trhu nejen podrobně zabývá pravidly návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně, ale ta...
Obálka knihy HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ A APLIKACE IAS/IFRS Bohušová Hana 413,00 Kč
Předmětem publikace jsou všeobecně uznávané účetní principy, základní účetní kategorie a podmínky jejich uznatelnosti z pohledu Mezinárodních účetních...
Obálka knihy HARMONIZACE ÚČETNÍCH STANDARDŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Danuše Nerudová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda, Jan Široký 345,00 Kč
Publikace se zabývá nedávno schváleným účetním standardem pro malé a střední podniky (SME). Zaměřuje se především na přesnou úpravu jednotlivých oblas...
Obálka knihy HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 2017 Lošťák Milan, Prudký Pavel 389,00 Kč
17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým d...
Obálka knihy HOSPODAŘENÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ Plesníková Jindřiška, Krbečková Marie, Čálková Jitka 289,00 Kč
Metodický výklad pro praxi k právnímu stavu k 1.9.2012. Publikace vás provede právním úskalím a seznámí vás s možnostmi jak finanční prostředky pou...
Obálka knihy IMPLEMENTACE IFRS DO MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Paseková Marie a kolektiv 252,00 Kč
Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na...
Obálka knihy INTERPRETACE NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADY Národní účetní rada 328,00 Kč
Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řeše...
Obálka knihy JAK SPRÁVNĚ VYTVÁŘET A VYUŽÍVAT FKSP, JAK POSTUPOVAT PŘI POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Zděnková Věra, Ing., Čornejová Helena Ing., Peterová Helena Mgr. 235,00 Kč
Již šesté, aktualizované vydání této užitečné publikace reaguje na změny, které do postupu při vytváření a využívání prostředků FKSP přinesly nejnověj...
Obálka knihy JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ k 1. 1. 2016 Krbečková Marie, Plesníková Jindřiška 269,00 Kč
3. aktualizované vydání Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na zákla...
Obálka knihy KONSOLIDACE A EKVIVALENCE MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ DLE IFRS Hornická Renáta, Vašek Libor 670,00 Kč
Publikace je zaměřena na výklad konsolidačních pravidel aplikovaných při konsolidování dceřiných podniků s doplněním pravidel používaných při zachycen...
Obálka knihy LEXIKON ÚČETNÍCH POJMŮ - PŘEKLADY Z ČJ DO AJ A NJ Strouhal Jiří, Bokšová Jiřina 449,00 Kč
Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejmén...
Obálka knihy MAJETEK V DAŇOVÉ EVIDENCI Cardová Zdenka 204,00 Kč
Publikace je zaměřena na základní pravidla při vedení daňové evidence fyzických osob v případě hmotného a nehmotného majetku. Kniha se věnuje přede...
Obálka knihy MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - NÁSTROJE A METODY Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera 565,00 Kč
Publikace ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování sys...
Obálka knihy MERITUM - ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2017 kolektiv autorů 640,00 Kč
Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité inf...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2015 JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE / OBCHODNÍ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI Čech Petr JUDr., Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
V Metodických aktualitách č. 6/2013 jsme publikovali odborný článek JUDr. Petra Čecha, Ph.D., LL.M., který se zabýval právním jednáním podnikatele / o...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2016 KUPNÍ SMLOUVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. a kolektiv 99,00 Kč
Kupní smlouva představuje jeden ze základních způsobů převodu vlastnického práva. Její dřívější dvojí úprava v obchodním a občanském zákoníku byla od ...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 1/2017 FORMA, URČITOST A NEPLATNOST SMLOUVY JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 99,00 Kč
V prvním čísle nového ročníku Metodických aktualit jsme se zaměřili na právní úpravu formy, určitosti a platnosti smlouvy a dalších právních jednání v...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 10/2015 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2015, NOVINKY 2016 kolektiv autorů 99,00 Kč
Blíží se konec roku a s ním i povinnost sestavit účetní závěrku. Oproti předchozímu roku nedošlo v oblasti účetních předpisů podnikatelů k žádným změn...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 10/2016 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2016 kolektiv autorů 99,00 Kč
Novelizace účetních předpisů přinesla změny nejen v běžném účtování podnikatelských subjektů, ale výrazně se dotkla i účetní závěrky. Rozsahu a obsahu...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 2/2016 - DOPORUČENÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2016, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 Ing. Jana Pilátová, Ing. Marta Ženíšková 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 2/2016 obsahují přehled změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2016, a to jak v pojištění zaměstnanců, tak v...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 3/2016 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 1. 2016 Benda Václav Ing. 99,00 Kč
Prvním dnem roku 2016 nabyly účinnosti změny v oblasti daně z přidané hodnoty, některé z nich v ročním předstihu avizovala novela zákona o dani z přid...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2015 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 Dlabačová Jana a kolektiv 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 4/2015 I ve čtvrtém čísle našeho odborného časopisu se můžete těšit na aktuální informace z oblasti daní a účetnictví. Zají...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2016 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2016 Dlabačová Jana 99,00 Kč
V rámci Metodických aktualit jsme se již věnovali novelizaci zákona o účetnictví a prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele (MA č. 9/2015, částečně M...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 4/2017 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Nebuželská Miroslava Ing. 99,00 Kč
Nestátním neziskovým organizacím jsme se v rámci letošního ročníku Metodických aktualit již jednou věnovali, a to z pohledu změn a novinek v sestavová...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2015 SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÉ OBČANSKÉ PRÁVO Krupová Tereza Mgr.Ing. 99,00 Kč
Páté číslo našeho odborného časopisu jsme se rozhodli věnovat výkonu účetní profese. V prvním odborném článku se autorka Mgr. Ing. Tereza Krupová zamě...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2016 - ZMĚNY V ZÁSOBÁCH 2016 Ing. Jana Pilátová, prof. Ing. Bohumil král, CSc. 99,00 Kč
Novelizace účetních předpisů pro podnikatele přinesla pro rok 2016 několik podstatných změn. Významně se dotkla i oblasti zásob. V souvislosti s novým...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 5/2017 ELEKTRONICKY PODEPSAT, PODAT, DORUČIT - NOVINKY A ZMĚNY MVDr. Milan Vodička 99,00 Kč
Oblast elektronických úkonů a podání prochází dynamickým vývojem. Elektronický způsob komunikace je stále běžnější, tím spíše v oblasti daňové, v obla...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 6/2015 DPH U OSOBNÍHO AUTOMOBILU Benda Václav Ing. a kolektiv 99,00 Kč
Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u osobních automobilů se v průběhu let měnily a dosud mají vliv na uplatnění DPH na vý...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 6/2016 DPH při obchodování se zbožím v rámci EU a se třetími zeměmi Benda Václav Ing. 99,00 Kč
Šesté číslo Metodických aktualit je věnováno problematice intrakomunitárních obchodů (obchodů se zbožím v rámci EU), dovozu a vývozu zboží. Praxe přin...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 7/2015 ČAS A JEHO POČÍTÁNÍ, PROMLČENÍ A PREKLUZE V NOZ Čech Petr JUDr. Ph.D. LL.M. 99,00 Kč
Právní úprava promlčení doznala od 1. 1. 2014 významných změn. Nový občanský zákoník daleko rozsáhleji a podrobněji upravuje zejména počátek, délku a ...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 7/2017 DPH U PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB Benda Václav Ing. 99,00 Kč
Pro určení, zda přeshraniční služba podléhá české dani z přidané hodnoty, je rozhodující stanovit, zda se místo plnění služby nachází v ČR nebo mimo t...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 8/2015 ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ Vodička Milan MVDr. 99,00 Kč
S prudkým rozvojem informačních technologií přibývá stále více situací, kdy je nezbytné s orgány veřejné správy komunikovat elektronicky. Příznivé pod...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 9/2015 NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Pilátová Jana 99,00 Kč
Od roku 2016 dojde k významným změnám v účetnictví – v první polovině září byla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 vyhlášena novela zákona o účetnic...
Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 9/2016 NOVÉ VÝKAZY PRO PODNIKATELE 2016 Ing. Jana Pilátová a kolektiv 99,00 Kč
Od účetního období započatého v roce 2016 je nezbytné při sestavení účetní závěrky postupovat podle zcela nových pravidel. Prvním důležitým krokem, kt...
Obálka knihy MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY Hana Skalická 420,00 Kč
3. vydání. Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, p...
Obálka knihy NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Jan Stejskal, Václav Dobrozemský 455,00 Kč
2. aktualizované vydání. Aktualizováno dle právního stavu k 1. 1. 2016. Aktualizovaná publikace Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání je pr...
Obálka knihy OCEŇOVÁNÍ V ÚČETNICTVÍ Strouhal Jiří a kolektiv 460,00 Kč
Publikace je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak d...
Obálka knihy OSVOBOZENÍ OD DPH - vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH Holubová Olga 219,00 Kč
Druhé vydání úspěšné knihy Olgy Holubové je bohatší o několik rozhodnutí SDEU z roku 2015 a hlavně aktualizuje část týkající se osvobození dodání nemo...
Obálka knihy PLATEBNÍ STYK - KLASICKY A ELEKTRONICKÝ Máče Miroslav 225,00 Kč
Anotace Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Podává stručný přehled o soudobém platebním styku a jeho realizaci. S touto problematikou s...
Obálka knihy PODNIKOVÉ FINANCE V TEORII A PRAXI Hrdý Milan, Krechovská Michaela 450,00 Kč
2. vydání. Učebnice. Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnut...
Obálka knihy POHLEDÁVKY Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Drbohlav Josef, Pohl Tomáš 413,00 Kč
Publikace, která vychází již ve třetím, přepracovaném a aktualizovaném vydání, se věnuje pohledávkám z právního, účetního a daňového pohledu. Reflektu...
Obálka knihy PROFESIONÁLNÍ CONTROLLING Eschenbach Rolf, Siller Helmut 960,00 Kč
Pokud chcete úspěšně vést firmu a prosperovat i v náročné hospodářské situaci, musíte efektivně a profesionálně zapojit controlling do všech stupňů ma...
novinka Obálka knihy PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU A DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY Pelc Vladimír PhDr., Pelc Vladimír JUDr. 399,00 Kč
1. vydání Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a ...
Obálka knihy PROSPERUJÍCÍ PODNIK V REGIONÁLNÍM KONTEXTU Ivana Kraftová, Pavlína Prášilová 340,00 Kč
Publikace „Prosperující podnik v regionálním kontextu“ akcentuje interdisciplinární přístup, netradičně volená struktura propojuje poznatky mikroekono...
Obálka knihy PRŮVODCE DAŇOVÝM ŘÁDEM S PŘÍKLADY, VZORY A JUDIKÁTY Kratochvíl Jaroslav, Šustr Aleš 549,00 Kč
Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou...
Obálka knihy RODINNÉ PODNIKÁNÍ Macháček Ivan 209,00 Kč
Velmi často dochází k situaci, že fyzická osoba nechce podnikat sama, ale současně se nechce spojit k podnikání s neznámými osobami. Proto se rozhodne...
Obálka knihy ROZUMÍTE ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Březinová Hana 340,00 Kč
K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podsta...
Obálka knihy SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY 2017 Jindrák Jaroslav Ing. 399,00 Kč
ato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199...
Obálka knihy SLOVNÍK POJMŮ IFRS Strouhal Jiří 286,00 Kč
aktuálně platné definice pojmů IFRS •překladový můstek z ČJ do AJ a zpět •vazby na jednotlivé IAS/IFRS Publikace obsahuje překlad platných defini...
Obálka knihy SPECIFIKA PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ Vojík Vladimír 376,00 Kč
Publikace zahrnuje konkrétní vybrané problémy, jejichž teoretická znalost a praktická aplikace může alespoň částečně zmírnit působení negativních fakt...
Obálka knihy SPECIFIKA ÚČETNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Dvořáková Dana 230,00 Kč
Odborná publikace Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství je na trhu zcela ojedinělá, a to nejen zaměřením na problematiku účetního zobrazení h...
Obálka knihy SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM PRAKTICKY VČETNĚ ÚČETNICTVÍ A DANÍ Běhounek Pavel Ing. 429,00 Kč
12. přepracované vydání Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednate...
Obálka knihy SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Z ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU Vychopeň Jiří 342,00 Kč
Třetí vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do...
Obálka knihy SPRÁVA DANÍ PODLE ZÁKONA Č. 280/2009 SB., DAŇOVÉHO ŘÁDU Hortová Zuzana 240,00 Kč
Cílem publikace je poskytnout studentům aktuální informace z oblasti daňového řízení, které doznalo podstatných změn přijetím nového daňového řádu, zá...
Obálka knihy SPRÁVNĚ VEDENÉ ÚČETNICTVÍ Schiffer Vladimír 371,00 Kč
V předkládané knize autor popisuje řadu vybraných aktuálních účetních problémů, které v praxi jako účetní poradce i z pozice auditora řešil. Obsah kni...
novinka Obálka knihy TABULKY A INFORMACE PRO DANĚ A PODNIKÁNÍ 2017 or Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer 279,00 Kč
V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehle...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OD A DO Z 2016 Durec Martin, Neplechová Marta 419,00 Kč
3. aktualizované vydání Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetn...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PŘÍPADY ŘEŠENÉ V S.R.O. Pilařová Ivana 259,00 Kč
Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Skálová Jana 325,00 Kč
Přinášíme Vám jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy přeměn obchodních společností s jejich účetním řešením a daňovými souvislo...
Obálka knihy ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Skálová Jana a kolektiv 255,00 Kč
ublikace se zabývá některými účetními a daňovými souvislostmi zákona o obchodních korporacích a ukazuje na praktických účetních příkladech provázanost...
Obálka knihy ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ Krajčová Jiřina, Palochová Marcela, Pšenková Yvetta 520,00 Kč
Praktická příručka obsahuje srozumitelný výklad účtových tříd ve znění předpisů pro rok 2014 a dále rozsáhlý soubor v praxi užívaných účetních předkon...
Obálka knihy ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2016 Jiří Strouhal 330,00 Kč
Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou ...
Obálka knihy ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Strouhal Jiří 361,00 Kč
Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících povinnostech, a to jak podle českých předpisů,...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN - SPECIFIKA V ČR Bokšová Jiřina 522,00 Kč
Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvah...
Obálka knihy ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ - 100 otázek a odpovědí z praxe Pilařová Ivana 204,00 Kč
Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo nás vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kt...
novinka Obálka knihy ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY, POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO PODNIKATELE 2017 Pilátová Jana 389,00 Kč
1. vydání Publikace obsahuje aktuální úplné znění právních předpisů platných od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standar...
Obálka knihy ÚZ Č. 1149 ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA, SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ 59,00 Kč
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl od září 2016 novelizován, V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhl...
Obálka knihy ÚZ Č. 1164 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2017 109,00 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od srpnového vydání ÚZetka změněn 6 dalšími novelami (mj. prokazování původu majetku, EET, hazardní hry a další změny). Za...
Obálka knihy ÚZ Č. 1165 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2017 119,00 Kč
Zákon o DPH byl opět několikrát novelizován, přičemž změny se týkají zejména EET a kontrolních a souhrnných hlášení; jedna novela reagovala také na zm...
Obálka knihy ÚZ Č. 1166 CESTOVNÍ NÁHRADY 2017, MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY 89,00 Kč
Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použ...
Obálka knihy ÚZ Č. 1173 - VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2017, Rozvaha a výsledovka 2017 49,00 Kč
Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2017. V publik...
Obálka knihy ÚZ Č. 1174 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2017 87,00 Kč
Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulé...
Obálka knihy ÚZ Č. 1175 ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ 2017 69,00 Kč
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017, účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých h...
Obálka knihy ÚZ Č. 1177 - ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2017 99,00 Kč
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých ...
novinka Obálka knihy VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE 2017 + CD se vzory Kovalíková Hana 589,00 Kč
13. aktualizované vydání Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. ...
Obálka knihy VZORY KORESPONDENCE PODLE DAŇOVÉHO ŘÁDU 2015 + CD Prudký Pavel, Lošťák Milan 499,00 Kč
2. aktualizované vydání Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, kte...
Obálka knihy ZDANĚNÍ OSOBNÍCH PŘÍJMŮ Vančurová Alena 595,00 Kč
Odborná publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale i z poh...
Obálka knihy ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Jiří Strouhal a kolektiv 299,00 Kč
Kniha je věnována problematice zveřejňování účetních informací. Je zde komplexně popsána metodika sestavení účetní závěrky za období 2016 z pohledu mi...