Jak být dobrým leaderem? Dozvíte se na kurzech Zdeňky Brázdové

14.3. 2018 00:00

Jak správně vést zaměstnance, aby byli motivovaní a výkonní?

Úspěšnost firem je založena na mnoha různých faktorech. K tomu, aby byli zaměstnanci motivovaní, je zapotřebí, aby měli vedoucího, jehož budou následovat na základě sdílené vize.

Jak se však stát dobrým leaderem? To se dozvíte na oblíbených kurzech s lektorkou paní PhDr. Zdeňkou Brázdovou, individuální koučkou managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovanou lektorkou a konzultantkou manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR. 

Cílem těchto kurzů je nejen rozvoj kompetencí pro efektivní ovlivňování spolupracovníků k výkonu, ale i kompetencí, které podpoří dobré vztahy v pracovních týmech, tedy firemní kulturu, která je sice orientovaná na výkon, ale zároveň vychází z předpokladu, že jen spokojený zaměstnanec je k výkonu motivovaný.

Staňte se i vy dobrým leaderem!

Související kurzy