Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

 

Součástí pracovnělékařských služeb není jen hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví nebo provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, pravidelný dohled na pracovištích a školení v poskytování první pomoci.

Také zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci plyne také z trestního zákona. Setkáme se s ní nejčastěji třeba jako řidiči. A není to jen o zákonné povinnosti na pracovišti. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc nebo kdy ji naopak potřebujete Vy sami nebo Vaši blízcí. Víte, co a jak máte udělat? Jaké změny v poskytování první pomoci doporučuje Světová a Evropská resuscitační komise?

Nabízíme Vám školení, které obsahuje základní postupy první pomoci jednoduše, efektivně a bezpečně.

 

Cíl kurzu

Cílem školení je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale především možnost praktického nácviku. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo, vtáhlo je do průběhu výuky, aby si účastníci nabyté vědomosti vyzkoušeli, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci v reálných životních situacích.

Lektor

Bc. Aleš Vosáhlo

Bc. Aleš Vosáhlo

RZP Academy, s.r.o., záchranář specialista s dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou, doplňuje ho zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

1. část - teoretická - Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci

Záchranný řetězec:

 • volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace Záchranka,
 • spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování první pomoci,
 • bezpečnost při poskytování laické první pomoci,
 • organizace neodkladné péče v České republice (kdo přijede na pomoc, kam odvezou nemocného, kde dostanu informace apod.).

Selhávání základních životních funkcí a oživování:

 • zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám, co dělat do příjezdu záchranné služby u dospělých i dětí,
 • život zachraňující výkony,
 • obnovení průchodnosti dýchacích cest,
 • oživování – masáž srdce a dýchání z úst do úst u dospělých a dětí,
 • oživování s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).

Poskytování první pomoci při vybraných úrazových a neúrazových náhlých stavech ohrožujících člověka na zdraví a životě:

 • zástava krvácení,
 • úrazy od jednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, až po amputace, úrazy hlavy – otřes mozku, úrazy páteře,
 • úraz elektrickým proudem a popáleniny,
 • cizí těleso v dýchacích cestách – Gordonův a Heimlichův manévr,
 • nejzávažnější projevy civilizačních chorob – Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda,
 • záchvatovité stavy – mdloby, epileptický záchvat, hyperventilace, alergická reakce,
 • tonutí, bodnutí hmyzem, otravy,
 • další dle zájmu zaměstnavatele a účastníků – dle potřeb vycházejících z pracovní nebo osobní praxe účastníků.

 

2. část – praktická – Získání a upevnění zručností při poskytování první pomoci:

 • nácvik oživování na figuríně dospělého a dítěte s elektrickou zpětnou vazbou,
 • (polohování zraněného, zjištění životních funkcí, zajištění dýchacích cest u bezvědomí, nácvik resuscitačních technik),
 • nácvik manévrů používaných při poskytování PP při dušení cizím tělesem (Heimlichův manévr, Gordonův manévr, k dispozici speciální figurína na nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest),
 • diskuse k jednotlivým tématům poskytování první pomoci.

Informace ke kurzu

Hodnocení účastníků:

"Na kurzu se  mi líbilo všechno. Pan Vosáhlo je profesionál a výbor lektor, praktik. Líbilo se mi prostředí, je to super místo pro vzdělávání. Děkuji." ​

" Zajímavý kurz, cenné informace, velmi hezky podaný kurz."​

" Skvělé školení, velmi příjemný lektor, odbornost, skvělá atmosfera. Doporučuji."

 

 

Termíny

24. 04. 2020
09:00  -  13:00

Křenová 409/52, 602 00 Brno
OC Nosreti

1 100 Kč / os.
včetně občerstvení

Lepší cena
už od 2 osob!

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

16.10. 2018

TAXIKÁŘŮM SE PO LETECH MĚNÍ MOZEK, POTVRDILI NEUROLOGOVÉ

KREATIVNÍ PAMĚŤ, EXCELENTNÍ MYŠLENÍ

Číst