Kurz byl vložen do košíku

ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Součástí pracovnělékařských služeb není jen hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví nebo provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, pravidelný dohled na pracovištích a školení v poskytování první pomoci.

Také zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci plyne také z trestního zákona. Setkáme se s ní nejčastěji třeba jako řidiči. A není to jen o zákonné povinnosti na pracovišti. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc nebo kdy ji naopak potřebujete Vy sami nebo Vaši blízcí. Víte, co a jak máte udělat? Jaké změny v poskytování první pomoci doporučuje Světová a Evropská resuscitační komise?

Nabízíme Vám školení, které obsahuje základní postupy první pomoci jednoduše, efektivně a bezpečně.

 

Cíl kurzu

Cílem školení je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale především možnost praktického nácviku. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo, vtáhlo je do průběhu výuky, aby si účastníci nabyté vědomosti vyzkoušeli, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci v reálných životních situacích.

Lektor

Bc. Aleš Vosáhlo

Bc. Aleš Vosáhlo

RZP Academy, s.r.o., záchranář specialista s více než dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou, doplňuje ho zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

1. část – teoretická – získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci

Záchranný řetězec:

 • volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace Záchranka,
 • spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování první pomoci,
 • bezpečnost při poskytování laické první pomoci,
 • organizace neodkladné péče v České republice (kdo přijede na pomoc, kam odvezou nemocného, kde dostanu informace apod.).

Selhávání základních životních funkcí a oživování:

 • zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám, co dělat do příjezdu záchranné služby u dospělých i dětí,
 • život zachraňující výkony,
 • obnovení průchodnosti dýchacích cest,
 • oživování – masáž srdce a dýchání z úst do úst u dospělých a dětí,
 • oživování s použitím automatického externího defibrilátoru (AED).

Poskytování první pomoci při vybraných úrazových a neúrazových náhlých stavech ohrožujících člověka na zdraví a životě:

 • zástava krvácení,
 • úrazy od jednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, až po amputace, úrazy hlavy – otřes mozku, úrazy páteře,
 • úraz elektrickým proudem a popáleniny,
 • cizí těleso v dýchacích cestách – Gordonův a Heimlichův manévr,
 • nejzávažnější projevy civilizačních chorob – infarkt myokardu, cévní mozková příhoda,
 • záchvatovité stavy – mdloby, epileptický záchvat, hyperventilace, alergická reakce,
 • tonutí, bodnutí hmyzem, otravy,
 • další dle zájmu zaměstnavatele a účastníků – dle potřeb vycházejících z pracovní nebo osobní praxe účastníků.

 

2. část – praktická – získání a upevnění zručností při poskytování první pomoci:

 • nácvik oživování na figuríně dospělého a dítěte s elektrickou zpětnou vazbou,
 • (polohování zraněného, zjištění životních funkcí, zajištění dýchacích cest u bezvědomí, nácvik resuscitačních technik),
 • nácvik manévrů používaných při poskytování PP při dušení cizím tělesem (Heimlichův manévr, Gordonův manévr, k dispozici speciální figurína na nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest),
 • diskuse k jednotlivým tématům poskytování první pomoci.

Informace ke kurzu

Hodnocení účastníků:

„Na kurzu se mi líbilo všechno. Pan Vosáhlo je profesionál a výborný lektor, praktik. Líbilo se mi prostředí, je to super místo pro vzdělávání. Děkuji.“

„Zajímavý kurz, cenné informace, velmi hezky podaný kurz.“

„Skvělé školení, velmi příjemný lektor, odbornost, skvělá atmosfera. Doporučuji.“

 

 

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

16.10. 2018

TAXIKÁŘŮM SE PO LETECH MĚNÍ MOZEK, POTVRDILI NEUROLOGOVÉ

KREATIVNÍ PAMĚŤ, EXCELENTNÍ MYŠLENÍ

Číst