Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

ŠKOLENÍ V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Součástí pracovnělékařských služeb není jen hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví nebo provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ale také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, pravidelný dohled na pracovištích a školení v poskytování první pomoci.

Také zákoník práce ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. K tomuto účelu musí určit v souladu s riziky a velikostí pracoviště dostatečný počet zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby. Zaměstnavatel zajistí jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Zákonná povinnost poskytnutí první pomoci plyne také z trestního zákona. Setkáme se s ní nejčastěji třeba jako řidiči. A není to jen o zákonné povinnosti na pracovišti. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je důležité ve všech běžných životních situacích. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je třeba okamžitě poskytnout první pomoc nebo kdy ji naopak potřebujete vy sami nebo Vaši blízcí. Víte, co a jak máte udělat? Jaké změny v poskytování první pomoci doporučuje Světová a Evropská resuscitační komise?

Nabízíme Vám školení, které obsahuje základní postupy první pomoci jednoduše, efektivně a bezpečně.

Cíl kurzu

Cílem školení je poskytnout nejen teoretické rady a návody, ale především možnost praktického nácviku. Školení je koncipováno tak, aby účastníky zaujalo, vtáhlo je do průběhu výuky, aby si účastníci nabyté vědomosti vyzkoušeli, což přispěje k odstranění strachu při poskytování první pomoci v reálných životních situacích.

Lektor

Bc. Aleš Vosáhlo

Bc. Aleš Vosáhlo

RZP Academy, s.r.o., záchranář specialista s dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou, doplňuje ho zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Obsah školení

1. část - teoretická - Získání teoretických vědomostí potřebných k poskytování první pomoci

Záchranný řetězec

 • Volání 155, jak si efektivně přivolat pomoc, použití mobilní aplikace Záchranka
 • Spolupráce s operátorem tísňové linky při poskytování první pomoci
 • Bezpečnost při poskytování laické první pomoci
 • Organizace neodkladné péče v České republice (kdo přijede na pomoc, kam odvezou nemocného, kde dostanu informace apod.)

Selhávání základních životních funkcí a oživování

 • Zástava dechu, zástava srdečního oběhu, jak poznám, co dělat do příjezdu záchranné služby u dospělých i dětí
 • Život zachraňující výkony
 • Obnovení průchodnosti dýchacích cest
 • Oživování – masáž srdce a dýchání z úst do úst u dospělých a dětí
 • Oživování s použitím automatického externího defibrilátoru (AED)

Poskytování první pomoci při vybraných úrazových a neúrazových náhlých stavech ohrožujících člověka na zdraví a životě

 • Zástava krvácení
 • Úrazy od jednodušších (podvrtnutí, zlomeniny jednoduché, řezné rány, tržné rány), přes zlomeniny otevřené, až po amputace, úrazy hlavy – otřes mozku, úrazy páteře
 • Úraz elektrickým proudem a popáleniny
 • Cizí těleso v dýchacích cestách – Gordonův a Heimlichův manévr
 • Nejzávažnější projevy civilizačních chorob – Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda
 • Záchvatovité stavy – mdloby, epileptický záchvat, hyperventilace, alergická reakce
 • Tonutí, bodnutí hmyzem, otravy
 • Další dle zájmu zaměstnavatele a účastníků – dle potřeb vycházejících z pracovní nebo osobní praxe účastníků

 

2. část - praktická - Získání a upevnění zručností při poskytování první pomoci

 • Nácvik oživování na figuríně dospělého a dítěte s elektrickou zpětnou vazbou
 • (polohování zraněného, zjištění životních funkcí, zajištění dýchacích cest u bezvědomí, nácvik resuscitačních technik)
 • Nácvik manévrů používaných při poskytování PP při dušení cizím tělesem (Heimlichův manévr, Gordonův manévr, k dispozici speciální figurína na nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest)
 • Diskuse k jednotlivým tématům poskytování první pomoci

Termíny

15. 11. 2019
09:00  -  13:00

Křenová 409/52, 602 00 Brno
OC Nosreti

1 000 Kč / os.
včetně občerstvení

Lepší cena
už od 2 osob!

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Rašovská

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

16.10. 2018

TAXIKÁŘŮM SE PO LETECH MĚNÍ MOZEK, POTVRDILI NEUROLOGOVÉ

KREATIVNÍ PAMĚŤ, EXCELENTNÍ MYŠLENÍ

Číst