Rozšiřujeme nabídku kurzů

3.2. 2020 00:00

Na únor a březen jsme pro Vás připravili tyto nové kurzy:

 

KURZ NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ, 14.2.

Naučíte se jak efektivně plánovat, správně vybírat a úspěšně stabilizovat zaměstnance. Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/personalistika-a-pracovni-pravo/kurz-nabor-a-vyber-zamestnancu

 

KURZ NÁVRATY MAMINEK/RODIČŮ DO ZAMĚSTNÁNÍ, 21.2.2020

Zaměstnavatelé musí v praxi řešit těhotenství, mateřskou a rodičovskou dovolenou a návraty maminek/rodičů zpět do zaměstnání. V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup z pohledu zaměstnavatele a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům.

Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/personalistika-a-pracovni-pravo/kurz-navraty-maminek-rodicu-do-zamestnani

 

KURZ INVENTARIZACE - POVINNÉ DOKUMENTY, 28.2.2020

K provedení inventarizace je povinna každá účetní jednotka. Dokladovou i fyzickou inventarizaci musí podnikatel prokázat.  Jaké dokumenty inventarizaci provází se dozvíte v tomto kurzu a uvidíte i vzory. Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/pravo-a-legislativa/kurz-inventarizace-povinne-dokumenty

 

JAK SE VYPOŘÁDAT S PROBLEMATICKÝM ANEBO NESCHOPNÝM ZAMĚSTNANCEM, 13.3.2020

Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět příběh zcela opačný, kdy jim zaměstnanec způsobil nemalé obtíže, zejména při propouštění.

Zaměstnavatelé však mají řadu možností, které jim mohou pomoci komplikacím se zaměstnanci předejít. Cílem tohoto semináře je proto prostřednictvím informací, modelových případů, praktických doporučení a odpovědí na otázky účastníků předestřít správné postupy tak, aby zaměstnavatelům umožnily při řešení komplikací postupovat bez drahých chyb. Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/personalistika-a-pracovni-pravo/seminar-jak-se-vyporadat-s-problematickym-anebo-neschopnym-zamestnancem

 

KURZ EFEKTIVNÍ SYSTÉM INTERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 16.3.2020

Rychlý vývoj celé společnosti ve všech oborech, nedovoluje stát dlouho na jednom místě. Protože především rozvoj informačních a komunikačních technologií s sebou nese i řadu zavádějících informací, zůstává řízené vzdělávání jedním z nejdůležitějších nástrojů zdravého rozvoje firmy. Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/manazerske-kurzy/kurz-efektivni-system-interniho-vzdelavani

 

KURZ PERSONÁLNÍ STRATEGIE, 20.3.2020

Personální strategie js klíčový nástroj řízení celé společnosti. Jak začít, co vše je součástí strategie, co má být výsledkem a jaké vstupy potřebujeme, abychom byli schopni připravit personální strategii v souladu s cíli firmy?  Na kurzu získáte praktické rady, jak na přípravu personální strategie šité na míru své  společnosti. Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/personalistika-a-pracovni-pravo/kurz-personalni-strategie

 

KURZ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY, 27.3.2020

Komplexní rozbor daňových a nedaňových nákladů v návaznosti na jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů, se zdůrazněním aktuálních postupů a upozorněním na rozdíly v účetním a daňovém pojetí nákladů v některých případech. Podrobnosti ke kurzu a možnost přihlásit se najdete zde:

https://www.sovastudio.cz/ucetnictvi-a-dane/kurz-danove-a-nedanove-naklady

 

Pokud budete potřebovat s výběrem kurzů poradit, jsme zde pro vás.