Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – zajímavé tituly

Zajišťujeme prodej odborné literatury a publikací souvisejících s oblastmi, kterým se věnují nabízené vzdělávací kurzy a školení. V nabídce naleznete základní a nezbytné tituly jako je aktuální zákoník práce, občanský zákoník, nebo další užitečné publikace, které vám pomohou lépe se orientovat například v oblastech firemního účetnictví, nákupu a zásobování, zahraničního obchodu nebo pracovního práva. Vyberte si naší z široké nabídky literatury a získejte oporu pro vaší každodenní praxi.

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2016 kolektiv autorů 669,00 Kč
26. aktualizované vydání Tento bestseller mzdového účetnictví vycházející již ve 26. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a...
novinka Obálka knihy ABECEDA PERSONALISTY 2016 kolektiv autorů 559,00 Kč
7. aktualizované vydání Je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám a úče...
novinka Obálka knihy ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2016 kolektiv autorů 649,00 Kč
14. vydání Již 14. vydání tradiční publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předp...
novinka Obálka knihy CESTOVNÍ NÁHRADY 2016 V 411 PŘÍKLADECH Janoušek Karel Ing. 419,00 Kč
8. rozšířené a aktualizované vydání Autor uvádí komplexní pohled na problematiku poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v p...
novinka Obálka knihy DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM k 1.1.2016 Pitner Ladislav Ing., Benda Václav Ing. 659,00 Kč
10. aktualizované vydání. V 10. vydání publikace DPH s komentářem byly zohledněny především změny provedené tzv. řádnou novelou. Byla posunuta účinno...
novinka Obálka knihy DANĚ 2016 A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S PŘEHLEDY ZMĚN 2016 kolektiv autorů 569,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2016, např. úpravu kontrolního hlá...
novinka Obálka knihy DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1.1.2016 S PŘEHLEDY ZMĚN Běhounek Pavel Ing. - odborná spolupráce 99,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2016, např. úpravu kontrolního hlá...
novinka Obálka knihy KONTROLNÍ HLÁŠENÍ K DPH - PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE Mária Mikulecká Ing. 229,00 Kč
1. vydání Příručka si klade za cíl seznámit osobu podávající kontrolní hlášení s tímto novým, speciálním typem daňového tvrzení. Význam kontrolníh...
novinka Obálka knihy MERITUM - MZDY OD A DO Z 2016 kolektiv autorů 599,00 Kč
13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 3/2016 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. 1. 2016 Benda Václav Ing. 99,00 Kč
Prvním dnem roku 2016 nabyly účinnosti změny v oblasti daně z přidané hodnoty, některé z nich v ročním předstihu avizovala novela zákona o dani z přid...
novinka Obálka knihy NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 2016 Schmied Zdeněk Mgr., Vlasák František JUDr. 289,00 Kč
7. aktualizované vydání Tato praktická příručka je určena především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zamě...
novinka Obálka knihy ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2015 Pelech Petr Mgr., Lošťák Milan Ing. 329,00 Kč
20. aktualizované vydání Kniha podává podrobný výklad a přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti ...
novinka Obálka knihy SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY 2016 se vzorovou účtovou osnovou s rozsáhlejšími opravami pro rok 2016 Jindrák Jaroslav Ing. 399,00 Kč
Tato publikace je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenské organizace, organizace zabývajících se zpracováním...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1110 VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2016, ROZVAHA A VÝSLEDOVKA 2016 49,00 Kč
Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2016. V publik...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1111 ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ, AUDIT 2016 83,00 Kč
Všechny předpisy pro účetnictví podnikatelů prošly k 1. lednu 2016 řadou velkých změn. Publikace obsahuje úplné znění novelizovaného zákona o účetnict...
novinka Obálka knihy ÚZ č. 1112 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2016 111,00 Kč
Od ledna 2016 došlo k několika dalším změnám zákona o DPH – bylo zavedeno kontrolní hlášení, upřesněno osvobození od DPH u dodání a nájmu nemovité věc...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1113 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2016 109,00 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od minulého vydání změněn několika dalšími novelami, z nichž 3 nabyly účinnosti 1. 1. 2016. Publikace dále obsahuje noveli...
novinka Obálka knihy ZÁKONÍK PRÁCE 2016, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM kolektiv autorů 979,00 Kč
10. vydání. Dnem 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před...