Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – zajímavé tituly

Zajišťujeme prodej odborné literatury a publikací souvisejících s oblastmi, kterým se věnují nabízené vzdělávací kurzy a školení. V nabídce naleznete základní a nezbytné tituly jako je aktuální zákoník práce, občanský zákoník, nebo další užitečné publikace, které vám pomohou lépe se orientovat například v oblastech firemního účetnictví, nákupu a zásobování, zahraničního obchodu nebo pracovního práva. Vyberte si naší z široké nabídky literatury a získejte oporu pro vaší každodenní praxi.

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2015 kolektiv autorů 659,00 Kč
BUDE K DISPOZICI OD 30. LEDNA 2015. 25. aktualizované vydání. Tento bestseller vycházející již ve 25. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracov...
novinka Obálka knihy DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1.1.2015 S PŘEHLEDY ZMĚN 119,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015. Hlavní změny v oblasti da...
novinka Obálka knihy METODICKÉ AKTUALITY Č. 10/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2014 kolektiv autorů 99,00 Kč
Metodické aktuality č. 10/2014 Poslední desáté číslo letošního ročníku Metodických aktualit je věnováno účetní závěrce podnikatelů. Úvodní kapitola...
novinka Obálka knihy PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 1.1.2015 Ryneš Petr 579,00 Kč
15. aktualizované vydání Zajímá Vás, jak se vede podvojné účetnictví pro podnikatele od roku 2015 s roční zkušeností po rekodifikaci občanského prá...
novinka Obálka knihy ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Pelech Petr Mgr., Lošťák Milan Ing. 319,00 Kč
19. aktualizované vydání. Kniha podává podrobný výklad a přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnos...
novinka Obálka knihy ŘEŠENÉ OTÁZKY KE ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB 2014 Děrgel Martin 265,00 Kč
Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a n...
novinka Obálka knihy SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY se vzorovou účtovou osnovou 2015 Jindrák Jaroslav Ing. 389,00 Kč
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Pro snadnou a rychlou orientaci slouží tat...
novinka Obálka knihy TABULKY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2015 149,00 Kč
Praktická příručka Tabulky daně z příjmů obsahuje vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s úpravami pro rok 2015 vztahujícími s...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1053 PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY, ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 2015 99,00 Kč
Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1056 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 99,00 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od minulého vydání změněn dalšími 5 novelami, z nichž nejdůležitější je novela z října, která obsahuje 247 změn a doplnění...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1058 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2015 99,00 Kč
Zákon o DPH byl od posledního vydání 4krát novelizován – celkem 163 změn a doplnění, které se dotkly např. daňových sazeb, registrace, přenesené daňov...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1059 CESTOVNÍ NÁHRADY, MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY 2015 89,00 Kč
Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použ...
novinka Obálka knihy ZÁKONÍK PRÁCE, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM K 1.1.2015 kolektiv autorů - M. Andraščíková, P. Hloušková, E. Hofmannová, P. Knebl, Z. Schmied, L. Tomandlová, L. Trylč 959,00 Kč
9. aktualizované vydání. Tento tradiční ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších bezmála 40 základních právních předpisů z oblasti pra...
novinka Obálka knihy ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 Lošťák Milan Ing., Pelech Petr Mgr. 369,00 Kč
23. aktualizované vydání. Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů, přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu ...