Rychlé přihlášení
Položek: 0 za 0,00 Kč
ico NÁKUPNÍ KOŠÍK

Odborná literatura – zajímavé tituly

Zajišťujeme prodej odborné literatury a publikací souvisejících s oblastmi, kterým se věnují nabízené vzdělávací kurzy a školení. V nabídce naleznete základní a nezbytné tituly jako je aktuální zákoník práce, občanský zákoník, nebo další užitečné publikace, které vám pomohou lépe se orientovat například v oblastech firemního účetnictví, nákupu a zásobování, zahraničního obchodu nebo pracovního práva. Vyberte si naší z široké nabídky literatury a získejte oporu pro vaší každodenní praxi.

OBÁLKANÁZEVAUTORCENAOBJEDNAT
novinka Obálka knihy ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2015 kolektiv autorů 659,00 Kč
25. aktualizované vydání. Tento bestseller vycházející již ve 25. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou...
novinka Obálka knihy DANĚ 2015 A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ s přehledy změn 559,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015 (u zákona o DPH i pro rok 201...
novinka Obálka knihy DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1.1.2015 S PŘEHLEDY ZMĚN 119,00 Kč
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které platí pro rok 2015. Hlavní změny v oblasti da...
novinka Obálka knihy HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 2015 379,00 Kč
16. aktualizované vydání Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majet...
novinka Obálka knihy PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 1.1.2015 Ryneš Petr 579,00 Kč
15. aktualizované vydání Zajímá Vás, jak se vede podvojné účetnictví pro podnikatele od roku 2015 s roční zkušeností po rekodifikaci občanského prá...
novinka Obálka knihy ŘEŠENÉ OTÁZKY KE ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB 2014 Děrgel Martin 265,00 Kč
Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a n...
novinka Obálka knihy SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY se vzorovou účtovou osnovou 2015 Jindrák Jaroslav Ing. 389,00 Kč
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Pro snadnou a rychlou orientaci slouží tat...
novinka Obálka knihy TABULKY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2015 149,00 Kč
Praktická příručka Tabulky daně z příjmů obsahuje vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s úpravami pro rok 2015 vztahujícími s...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1053 PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY, ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 2015 99,00 Kč
Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1056 DANĚ Z PŘÍJMŮ 2015 99,00 Kč
Zákon o daních z příjmů byl od minulého vydání změněn dalšími 5 novelami, z nichž nejdůležitější je novela z října, která obsahuje 247 změn a doplnění...
novinka Obálka knihy ÚZ Č. 1058 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2015 99,00 Kč
Zákon o DPH byl od posledního vydání 4krát novelizován – celkem 163 změn a doplnění, které se dotkly např. daňových sazeb, registrace, přenesené daňov...
novinka Obálka knihy VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE 2015 Kovalíková Hana 589,00 Kč
12. aktualizované vydání. Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn...
novinka Obálka knihy ZÁKONÍK PRÁCE, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM K 1.1.2015 kolektiv autorů - M. Andraščíková, P. Hloušková, E. Hofmannová, P. Knebl, Z. Schmied, L. Tomandlová, L. Trylč 959,00 Kč
9. aktualizované vydání. Tento tradiční ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších bezmála 40 základních právních předpisů z oblasti pra...
novinka Obálka knihy ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 Lošťák Milan Ing., Pelech Petr Mgr. 369,00 Kč
23. aktualizované vydání. Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů, přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu ...