Kurz byl vložen do košíku

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ, POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ - ONLINE

Problematika zaměstnávání cizinců je stále aktuální, proto se tento seminář zaměřuje na všechny související oblasti, od shrnutí základních povinností podle imigračního a pracovního práva až po podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Rozebereme i zahraniční home-office ze všech pohledů. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Cíl kurzu

Přehledně vysvětlit všechny oblasti zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, a to od cizineckého a pracovního práva, přes pojištění po zdanění zaměstnanců v ČR či v zahraničí. Procvičit získané znalosti na modelových příkladech řešených lektorem s interaktivním zapojením účastníků.

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice, případně řeší vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. 

Obsah školení

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištění
(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 

• Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,

• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.

• Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení.
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně – progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené atd.)
 • notifikační povinnosti
 • cestovní náhrady
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění – dopady progresivního zdanění

Metody

Výklad kombinovaný s případovými studiemi s interaktivním zapojením účastníků.

Informace ke kurzu

Přístupové údaje včetně materiálů budou účastníkům zaslány 1-3 dny před konáním kurzu.
Kurz je současně nabízen i v prezenční formě.
 
Časový rozsah kurzu 9:00 - 15:00

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

21.8. 2019

Jak je to s evidencí pracovní doby?

Jen málo které téma bývá tak často předmětem sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jako evidence pracovní doby. Český zákoník práce přitom hovoří…

Číst
25.10. 2018

Co vyřeší zaměstnaneckou krizi?

Nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovníků, to je aktuální problém v České republice. V každé firmě chybí více než jeden člověk a dle Hospodářské…

Číst