Všechny HR zóny na jednom místě

21.5. 2020 00:00

Připravili jsme pro vás přehled podkladů ze všech HR zón, které doposud proběhly. Hesla ke spuštění videozáznamů vám zasíláme po každém online setkání a také je nově najdete v emailu hned po přihlášení do HR zóny.

HR zóna #1 (22. 4. 2020): HR role v době koronaviru aneb jak je interní komunikace v době krize klíčová

 • Jaká je role personalistů a manažerů, jaký má HR vliv v době krize?
 • Jak situaci v době koronaviru zvládnout a zabránit destabilizaci uvnitř firmy? 
 • Co zaměstnanci v krizové situaci očekávají, co potřebují vědět a slyšet od svých zaměstnavatelů a čemu je třeba, aby rozuměli a proč?
 • Jaké jsou základní principy krizové komunikace?
 • Které informace jsou klíčové a jak je sdělovat?
 • Jaké jsou důsledky špatné (ne)komunikace? Postoj zaměstnanců a negativní dopady na výkon

Speakeři: Hana Ondráčková, Zdena Brázková, Tomáš Surka

Podklady ke stažení:

 

HR zóna #2 (29. 4. 2020):​ Řízení a motivace klíčových zaměstnanců v době krize

 • Co je to motivace a k čemu nám vlastně slouží? Jak motivujeme zaměstnance?
 • Jak moc by se měla motivace v období krize lišit od motivace v období klidu?
 • Jak moc lze využít stávajících procesů a dodat tak našim lidem pocit jistoty, že „alespoň někde je svět ještě v pořádku“? Je to vůbec možné?

Speakeři: Renata Horáková, Petra Benešová, Dagmar Kožinová 

Podklady ke stažení: 

 

HR zóna #3 (6. 5. 2020): Úsporná opatření aneb jak ušetřit a zároveň nepřijít o motivované zaměstnance

 • Řada firem je nyní v situaci, kdy potřebuje významně optimalizovat svoje cash flow a zmírnit propady poklesu objednávek od zákazníků, či výpadky od dodavatelů.
 • Představíme Vám, jaké všechny možnosti jako zaměstnavatel máte z pohledu pracovně právní legislativy k dispozici a zároveň se zaměříme na to, jak tato opatření komunikovat do firmy, tak abychom neztratili motivované zaměstnance.
 • Zároveň s Vámi nasdílíme praktické zkušenosti z firem, kde jsme tato opatření realizovali.

Speakeři: Dana Havlíčková Lišková, David Šupej

Podklady ke stažení: 

 

HR zóna #4 (13. 5. 2020): Od úspor ke strategii aneb komunikace stávajících opatření směrem k trhu práce

 • Redukujete náklady na pracovní sílu jako reflexi na aktuální situaci na trhu práce a předpoklad snížených tržeb vaší společnosti? Nejste v tom sami.
 • V průběhu webináře se zamyslíme nad otázkami „Proč? Jak? Kdy?“
 • Do jaké míry jsou tato opatření skutečnou úsporou, jaký mohou mít dopad na následné zajištění provozuschopnosti vaší společnosti a především, jakou aktivitu vyvinout, abychom zvládli návrat k normálu?

Speakeři: Vít Šnévajs, Petr Bajer, Petr Mikšovič

Podklady ke stažení: 

 

HR zóna #5 (20. 5. 2020): HR marketing v době krize - síla úspěchu přitahuje!

Neškrtejte v marketingu – dozvíte se, jak za minimální náklady propagovat vaši značku i v této době, ale také:

 • Jak po korona krizi úspěšně propagovat značku HR marketingem s minimální námahou a náklady, ale s vysokým efektem vizibility.
 • Jak začít a jak jej rozvíjet - HR marketing, který funguje, jaké jsou trendy.
 • Jak spojit na první pohled nespojitelné – i v nečekaných spojeních můžeme posílit úspěch a motivovat tak zaměstnance.
 • Jak najít cestu k novým zákazníkům či novým zaměstnancům bez personálních agentur.
 • Jak díky pozitivním činnostem udržet optimismus mezi lidmi (zaměstnanci i zákazníky) v době krize i po ní.

Speakeři: Petra Benešová, Martin Buchar

Podklady ke stažení: 

 • Zápis z HR zóny #5
 • Prezentace Petry Benešové - omlouváme se za technické problémy! Prezentaci si můžete vyžádat na emailu hrzona@sovastudio.cz.
 • Videozáznam z HR zóny #5 - Heslo najdete v uvítacím emailu co Vám přišel hned po registraci nebo v tom s podklady z HR zóny #5.

 

HR zóna #6 (3. 6. 2020): Ukončování pracovních poměrů aneb když už to jinak nejde

 • Jak se se ctí a formálně správně vypořádat s nejméně atraktivní fází úsporných opatření - s propouštěním.
 • Nejčastější chyby při ukončování pracovních poměrů ze strany zaměstnavatelů.
 • Odstupné - ukončování s ním nebo bez něj.
 • Porušování povinností.
 • Nejčastější dotazy zaměstnavatelů v době koronakrize (na téma pracovní doba, překážky v práci, změny pracovního poměru, průměrný výdělek pro odstupné aj.).

Speakeři: Dana Blažková

Podklady ke stažení: 

 

HR zóna #7 (17. 6. 2020): Empatická komunikace jako základ outplacementu

Empatie jako základní stavební kámen rozhovorů. Umění slyšet co druhý říká a porozumět mu. Webinář nejen o empatické komunikaci, ale i o tom, jak ji využít při rozhovorech s pracovníky a při případném propouštění. Věty, které je lepší nepronášet a doporučení, jak na náročné pohovory. Rovněž si něco řekneme o úskalí empatie. Promluvíme o osobní psychohygieně a jak předcházet vyčerpání a vyhoření.
 
Speakeři: Ing. Dagmar Kožinová a Ing. Dagmar Matějková Chudárková
 
Podklady ke stažení:
 

 

HR zóna #8 (1.7.2020): Onboarding a adaptace zaměstnanců

Nepodceňme adaptační období!

Vzpomenete si ještě, jaké to bylo, když jste poprvé nastoupili do zaměstnání?
Nevěděli jste ani, jak se jmenuje kolega u vedlejšího stolu/stroje, najít toalety byla „big challenge", jak si objednat jídlo v „závodce" jste se dopátrali až poté, co jste zhubli o 5 kg.

Jak na to, abychom zmírnili fluktuaci zaměstnanců ve zkušební době? Jak mohou zaměstnanci pomoci s tvorbou kvalitního brandu společnosti? 

Speakeři: Veronika Veith

Podklady ke stažení:

 

HR zóna #9 (26.8. 2020): Jak na firemní hodnoty?

Řešíte ve firmě tyto otázky?

 • Zaměstnanci ztrácí sounáležitost s firmou, potřebujeme lidi více integrovat a znovuobnovit to, co se léty vytratilo,
 • jak srozumitelně a konkrétně definovat firemní hodnoty a vyžadovat/vyzdvihovat jejich dodržování při každodenní práci,
 • ze strany managementu cítíte podporu a otevřenost celé téma uchopit
 • máte nastavené korporátní firemní hodnoty, které ale nereflektují situaci v ČR. Bylo by fajn vědět, jak nalézt zjistit lokální DNA,
 • jak hodnoty přesněji vymezit, aby byly srozumitelné pro všechny a aby tyto hodnoty (témata) mohly v rámci firmy (a vlastně i v externí komunikaci) více žít.

Speakeři: Petr Hovorka

Podklady ke stažení:

 

Management zóna (9. 9. 2020): Jak v Hyundai Motor vsadili na digitalizaci interní komunikace

 • Inspirujete se zvládnutím covidové situace, díky digitalizaci komunikace.
 • Můžete se ptát přímo zástupců firmy Hyundai Motor.

Unikátní case study s praktickými ukázkami řešení různých situací v interní komunikaci a dopadů na fungování celé firmy

 • Jaké byly důvody zavedení nového portálu v Hyundai Motor?
 • Jaké jsou rozdíly mezi intranetem a portálem?
 • Jak Hyundai využívá efektivně portál v době COVIDu?
 • Jaké jsou očekávání firem a zaměstnanců?

Speakeři: Jakub Košina, Barbora Hermanová a Petr Mikšovič

Podklady ke stažení:

 

HR zóna #10 (25. 11. 2020): Interní komunikace - Jak momentálně ovlivňuje náladu ve firmě a její výkon?

Hlavní témata:

 • jak moderní nástroje ovlivňují způsoby interní komunikace,
 • jak se dá v krizi stavět na dobře nastavené komunikaci,
 • negativní efekty špatné komunikace
 • diskuse například nad tématy jako jsou: 

         - jak komunikovat, když je zaměstnanec COVID pozitivní, odlišnosti a priority interní komunikaci v době covidové aj.

Speakeři: Petr Bajer

Podklady ke stažení:

 

HR zóna #11 (14. 04. 2021): Psychosociální podpora zaměstnanců - nutný benefit dnešní doby

Hlavní témata:

 • Jak a proč je důležitá psychická kondice Vašich zaměstnanců? 
 • Jaký má jejich psychická kondice vliv na jméno Vaší značky a její budoucnost? 
 • Čas a energie, které vložíte do péče o Vaše zaměstnance, investujete do Vaší společné budoucnosti. 

Speakeři: Petra Benešová, Stanislav Hyrák

Podklady ke stažení:

 

HR zóna #12 (26. 05. 2021): Dovednosti budoucnosti: Zvyšte odolnost vůči stresu a podpořte Váš potenciál 

Hlavní témata:

 • Nevyužitý potenciál při zvyšování odolnosti vůči stresu nejen v době postcovidové
 • Jak z pozice HR zvyšovat mentální odolnost a zkušenosti z praxe?
 • Jakými typy programů podporovat mentální odolnost u našich zaměstnanců, ale i nás samotných?

Speakeři: Dagmar Mega, Zuzana Zborayová

Podklady ke stažení:

 

HR zóna #13 (30. 06. 2021): Jak se vyhnout náborovému "bizáru" aneb co nám v náboru podráží nohy

Hlavní témata:

 • Proč se náborářům moc nechce do aktivního oslovování kandidátů a jak ho změnit z "přemlouvání" na partnerský rozhovor
 • Lesk a bída inzerátů - Proč je inzerát zatraceně důležitý prodejní text a ne jen výčet požadujeme, nabízíme...
 • Jak nezapomenout na kandidáta (nakonec kariérní web, reklamu, inzerát... děláme pro něj) 
 • Jak z náborového jednání udělat zážitek (a nikoliv traumatizující) 

Speakeři: Martin Grau, Jakub Lisner

Podklady ke stažení:

 

Nejste ještě součástí HR zóny?

Neváhejte se registrovat zdarma. 

 

V případě dotazů se obraťte na email hrzona@sovastudio.cz

 

Za tým SOVA STUDIA

         Nora Haxhidautiová                  Vít Šnévajs                             
         Garantka HR zóny                      Garant HR zóny